User Tools

Site Tools


pitanja_i_odgovori

Table of Contents

2023.

-Ograničenje rada nedjeljom (30.06.2023.)

-Promijena osnovne plaće ugostiteljima (30.06.2023.)

-Paket poreznih izmjena u 2023. (30.06.2023.)

-Primici nerezidenata od najamnine nekretnina i pokretnina (26.06.2023.)

-Primici nerezidenata od kapitala (26.06.2023.)

-Unutarnje ustrojstvo, prijava nepravilnosti i status promjene udruga (23.06.2023.)

-Izuzeta novčana sredstva od ovrhe u poljoprivrednom gospodarstvu (23.06.2023.)

-Prebivalište vs. boravište (23.06.2023.)

-Prebivalište za poreznu svrhu (23.06.2023.)

-Redoviti studij u inozemstvu - zdravstveno osiguranje (23.06.2023.)

-Organiziranje putovanja na brodu (23.06.2023.)

-Međunarodni prijevoz - oslobođenja plaćanja PDV-a (23.06.2023.)

-Porezni položaj stjecanja dobara unutar EU (23.06.2023.)

-Hrvatska turistička kartica (23.06.2023.)

-Vodć namijenjen obrtnicima-paušalistima za ispunjavanje poreznih obveza (14.06.2023.)

-Poslovanje obrta putem računa (14.06.2023.)

-GDPR - načela obrade osobnih podataka (13.06.2023.)

-Kako uskladiti svoje poslovanje s GDPR-om (13.06.2023.)

-Pravilnik o radu prema izmjenama i dopunama Zakona o radu - obveza usklađenja do 30.5.2023. (13.06.2023.)

-Povrat PDV-a iz drugih zemalja - članica EU (13.06.2023.)

-Porezne reforme u 2024. (12.06.2023.)

-Promjena plaća u zdravstvu (12.06.2023.)

-Promjena plaća u ugostiteljstvu (12.06.2023.)

-Otkazni rokovi (07.06.2023.)

-Poslovna zaštita na radu (07.06.2023.)

-Dodatni rad (07.06.2023.)

-Kako registrirati obrt, 2023. (29.05.2023.)

-Promjene koje su na snazi od 1. siječnja 2023. (29.05.2023.)

-Novosti u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u 2023. (29.05.2023.)

-Povrat PDV-a po PDV obrascu (29.05.2023.)

-Neplaćeni dopust nakon izmjena Zakona o radu (25.05.2023.)

-Obveza obračuna PDV-a kod prodaje automobila koji je prethodno nabavljen od građanina (25.05.2023.)

-Provjera INO-DOH-a (25.05.2023.)

-Registracija i pokretanje poslovanja u Hrvatskoj (25.05.2023.)

-Osnivanje obrta u Hrvatskoj (24.05.2023.)

-Godišnji obračun poreza na dohodak - 2023. (24.05.2023.)

-Porezne olakšice za osobe s invaliditetom - novosti (24.05.2023.)

-Rad djece i maloljetnika prema Zakonu o radu (23.05.2023.)

-Zakon o osiguranju radničkih tražbina i postupku ostvarivanja prava u slučaju stečaja i blokade poslodavca - novosti (23.05.2023.)

-Sustav e-Komunikacije za obrtnike (23.05.2023.)

-Obveza osobnog javljanja HZZO-u radi zadržavanja statusa osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju osoba izvan sustava rada (23.05.2023.)

-Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila inozemnim poreznim obveznicima uzajamnost na području povrata PDV-a (23.05.2023.)

-Posebni postupak oporezivanja marže (23.05.2023.)

-Prijava u sustav za posebne postupke oporezivanja (19.05.2023.)

-Paušalna svota poreza na dohodak za iznajmljivače (19.05.2023.)

-Porezni zastupnik u Republici Hrvatskoj (28.04.2023.)

-Poreznici iz EU traže popis prihoda svih iznajmljivača na Booking.com (28.04.2023.)

-Sprječavanje pranja novca (28.04.2023.)

-Ukinuti su rokovi usklađenja temeljnog kapitala zbog uvođenja eura za d.o.o.-e i j.d.o.o.-e (28.04.2023.)

-Ukidanje obveza doprinosa za zdravstveno osiguranje umirovljenicima (28.04.2023.)

-Bolovanje za osiguranike starije od 65 godina (28.04.2023.)

-Dodatni porez na dobit (28.04.2023.)

-Rad prodajnih objekata nedjeljom – novi režim od 1. srpnja 2023. godine (28.04.2023.)

-Račun u Revolut Bank UAB (28.04.2023.)

-Minimalna studentska satnica u 2023. godini (30.03.2023.)

-Rokovi za predaju godišnjih financijskih izvještaja - isti kao i prošle godine (30.03.2023.)

-Dodatni porez na dobit (30.03.2023.)

-Ukida se obveza isplate dugog dohotka na žiro račun. (30.03.2023.)

-Doprinosi za obrtnike za 2023. (30.03.2023.)

- Nova minimalna plaća za 2023 (30.03.2023.)

2022.

- Primjena stope PDV-a na uslugu raspoloživosti malih fotonaponskih postrojenja (26.10.2022.)

- ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva (26.10.2022.)

- Plaćanje poreza na kuće za odmor (26.10.2022.)

- Od 1. studenoga 2022. proširena je primjena IV. i V. izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (25.10.2022.)

- Minimalna plaća za 2023. godinu (25.10.2022.)

- Povlastice za 3. mirovinski stup, dopunsko i dobrovoljno zdravstveno osiguranje (11.10.2022.)

- Obveze EU poslodavca u RH (11.10.2022.)

- Novi iznosi neoporezivih primitaka od 01. listopada 2022 (11.10.2022.)

- Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (11.10.2022.)

- Likvidacija obrtnika dohodaša (10.10.2022.)

- Zahtjevi za preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih prihoda (06.10.2022.)

- Očinski dopust zaposlenika (06.10.2022.)

- Porezno motrište carinskog postupka 42 u drugim zemljama članicama EU-a (28.09.2022.)

- Novi Zakon o zaštiti potrošača (28.09.2022.)

- Obveze poslodavca u vezi s zaštitom dostojanstva radnika na radnom mjestu (mobbing, diskriminacija i dr.) (28.09.2022.)

- Sudski raskid ugovora o radu (28.09.2022.)

- Privremeno ustupanje radnika između povezanih društava (27.09.2022.)

- Od utvrđivanja potrebe za zapošljavanjem do odluke o izboru najboljeg kandidata (27.09.2022.)

- Dostava odluka iz radnog odnosa (27.09.2022.)

- Osnivanje i uređenje rada podružnica u RH (27.09.2022.)

- Oporezivanje nasljedstva (27.09.2022.)

- Način isticanja maloprodajne cijene proizvoda i usluga, uvjeti i posebni oblici prodaje (26.09.2022.)

- Razlike između menadžerskog ugovora o radu s primjerom određivanja menadžerskih primanja (26.09.2022.)

- Sklapanje sporazuma o prestanku ugovora o radu u praksi (26.09.2022.)

- Kako se obračunavaju doprinosi članovima uprave trgovačkog društva, izvršni direktori trgovačkih društava i upravitelji zadruge koji nisu zaposleni u društvu (zadruzi), a NISU osigurani po drugoj osnovi (26.09.2022.)

- Predaja potvrde o isplaćenom drugom dohotku (26.09.2022.)

- Naknada (honorar) za autorsko djelo primljen iz inozemstva (26.09.2022.)

- Obveza izvještavanja na Obrascu INO-DOH za nerezidente za isplaćene druge dohotke (22.09.2022.)

- Kriteriji razlikovanja dnevnice za rad na terenu i dnevnice za službena putovanja - Izdvojeno (22.09.2022.)

- Izuzimanje imovine i korištenje usluga od strane vlasnika društva (22.09.2022.)

- Radni odnosi - Otkazni rokovi (22.09.2022.)

- Radni odnosi - Otpremnine (21.09.2022.)

- Opći akt o jednostavnoj nabavi (21.09.2022.)

- Zakašnjenje vjerovnika i dužnika i polaganje dugovne stvari (21.09.2022.)

- Tajno društvo (21.09.2022.)

- Usklađivanje ugovora o radu s novim propisima o minimalnoj plaći (21.09.2022.)

- Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima iz trećih zemalja (19.09.2022.)

- Porezni položaj nabave i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH (19.09.2022.)

- Porezni položaj primitaka koji se isplaćuje bivšim radnicima (19.09.2022.)

- Naknada štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i otpremnina (19.09.2022.)

- Prava iz granskih kolektivnih ugovora javnih službi primjenjuju se i nakon 1. lipnja 2022. (16.09.2022.)

- Radno vrijeme u ugostiteljskoj djlatnosti (16.09.2022.)

- Utvrđivanje dohotka od otuđenja nekretnine (16.09.2022.)

- Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u EU-u (15.09.2022.)

- Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca) (15.09.2022.)

- Uvođenje eura - pitanja i odgovori (15.09.2022.)

- Izjava o neaktivnosti - ne predaje se u roku propisanom za predaju polugodišnjih izvještaja - neprofitne organizacije (15.09.2022.)

- Ispravci i naknadna predaja financijskih izvještaja - neprofitne organizacije (15.09.2022.)

- Drugi dohodak od autorskih i umjetničkih djela (15.09.2022.)

- Utvrđivanje porezne rezidentnosti fizičkih osoba (09.09.2022.)

- EVIDENTIRANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA U POSLOVNIM KNJIGAMA (09.09.2022.)

- SMJERNICE ZA PRILAGODBU GOSPODARSTVA U PROCESU ZAMJENE HRVATSKE KUNE EUROM- PRIPREMA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA (09.09.2022.)

- Prokura i ovlasti prokurista (09.09.2022.)

- Što je prokura i koje ovlasti ima prokurist (09.09.2022.)

- Najavljene izmjene Zakona o računovodstvu (09.09.2022.)

- Vodič za poduzetnike - sve što trebate znati o uvođenju eur-a (09.09.2022.)

- Šifra za očinski dopust u obrascu JOPPD (09.09.2022.)

- Domaća radinost ili sporedno zanimanje – sve o ovom obliku poslovanja (09.09.2022.)

- Obveznici revizije za 2022. godinu (08.09.2022.)

- Povrati pogrešno uplaćenih proračunskih prihoda (08.09.2022.)

- Kada porezni obveznik treba ući u sustav PDV-a (08.09.2022.)

- Specifičnosti otkaza ugovora o radu (08.09.2022.)

- Dvojno iskazivanje na računu prema poslovnim subjektima i državnim institucijama (07.09.2022.)

- Obveza najave Poreznoj upravi postupaka prestanka poslovanja i statusnih promjena (07.09.2022.)

- Očinski dopust i novosti u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora (07.09.2022.)

- Porezni tretman isporuka-punionica u zemlje EU i treće zemlje (07.09.2022.)

- Odluka o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (29.07.2022.)

- Stope zateznih kamata od 1. srpnja 2022. godine (29.07.2022.)

- POSEBNE MOGUĆNOSTI OBAVLJANJA OBRTA (28.07.2022.)

- VAŽNO - Uvođenje obveze plaćanje PDV-a stranog prijevoznika putnika na teritoriju BiH (28.07.2022.)

- Kako otvoriti obrt online kao strani državljanin (28.07.2022.)

- Rad maloljetnika (28.07.2022.)

- Novosti u Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama (27.07.2022.)

- Važne informacije o uvođenju eura za bankarske usluge (27.07.2022.)

- Putničke agencije iz treće zamelje (obevza PDV) (27.07.2022.)

- PDV na uslugu provođenja transakcija na bankomatima (26.07.2022.)

- Velike izmjene Zakona o radu (26.07.2022.)

- Podnošenja zahtjeva za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza (25.07.2022.)

- Uvođenje eura (22.07.2022.)

- Oporezivanje PDV-om smještaja kućnih ljubimaca, dnevnom i noćnom boravku u hotelu za pse (22.07.2022.)

- Promjene vezane za poslovanje kreditne institucije Revolut Bank UAB (22.07.2022.)

- Statusne promjene i odbitak pretporeza (15.07.2022.)

- Uvođenje eura kao službene valute u RH - informacije (15.07.2022.)

- Porezni i socijalni status umjetnika (13.07.2022.)

- Prekovremeni rad - zahtjev (13.07.2022.)

- Sporazumni prestanak ugovora o radu prema Zakonu o radu (13.07.2022.)

- Uputa za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitnih organizacija od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. (12.07.2022.)

- Darivanje udruga (12.07.2022.)

- Kvotno zapošljavanje (08.07.2022.)

- Primjena tuzemnog prijenosa porezne obveze na ulaganje (08.07.2022.)

- Ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje trgovine (08.07.2022.)

- Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe (08.07.2022.)

- Porezno motrište "lažnih" trostranih poslova (08.07.2022.)

- Obveze pri izlasku iz sustava PDV-a (08.07.2022.)

- Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima - fizičkim osobama (08.07.2022.)

- Obračun doprinosa kada se paušalni obrt obavlja uz radni odnos (07.07.2022.)

- Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u (07.07.2022.)

- Tko i kada treba uči u sustav PDV-a - obveze pri ulasku (07.07.2022.)

- Oporezivanje iznajmljivača stranaca iz trećih zemalja (07.07.2022.)

- Kontrolni pristupi i verifikacije porezne prijave - obrt (07.07.2022.)

- Nabava i prodaja nekretnina u obrtničkoj djelatnosti (07.07.2022.)

- Uvoz dobara u drugim zemljama članicama EU-a (07.07.2022.)

- Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a (07.07.2022.)

- Korištenje privatnog vozila- loco vožnja (07.07.2022.)

- Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i neoporezivi primitci (07.07.2022.)

- PDV prema naplaćenim naknadama - iznimke kod unosa u Obrzac PDV-a (14.06.2022.)

- Otpis obveze bez suglasnosti vjerovnika (14.06.2022.)

- Oporezivanje porezom na dohodak sezonskih obrta (14.06.2022.)

- Financijsko izvješćivanje poduzetnika u slučajevima stečaja, likvidacije, statusnih promjena, postupaka brisanja društva bez likvidacije te podružnica inozemnih osnivača (09.06.2022.)

- PDV kod kapare (09.06.2022.)

- Trošak prijevoza na posao gdje nema javnog prijevoza (09.06.2022.)

- Obveze pružatelja usluga iznajmljivanja vozila s motrišta turističkih propisa (27.05.2022.)

- Obveze isplatitelja kod obračuna prireza (27.05.2022.)

- POSTUPAK I TROŠKOVI OTVARANJA OBRTA 2022 (27.05.2022.)

- Naknada troškova prijevoza (26.05.2022.)

- Prijava, promjena i odjava u obveznom zdravstvenom osiguranju (26.05.2022.)

- Pravo na smještaj uz dijete (26.05.2022.)

- Primjena snižene stope PDV-a na uslugu transporta i distribucije plina (26.05.2022.)

- Stalni Sezonac-HZZ mjere 2022 (26.05.2022.)

- 1. STALNI SEZONCI - sve što trebate znati o njihovom zapošljavanju (26.05.2022.)

- Službena putovanja radnika u inozemstvu (18.05.2022.)

- Službena putovanja radnika u zemlji (18.05.2022.)

- Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća (17.05.2022.)

- Novi kolektivni ugovor za djelatnost ugostiteljstva (11.05.2022.)

- Neoporeziva isplata putnih troškova vanjskim suradnicima u neprofitnim organizacijama (11.05.2022.)

- Donesen je novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva (09.05.2022.)

- Financijsko izvještavanje poduzetnika kojima je poslovna godina različita od kalendarske (09.05.2022.)

- Obveznici revizije za 2022. (09.05.2022.)

- Prijava u evidenciju nezaposlenih (09.05.2022.)

- Ostvarivanje prava na novčanu naknadu i zaprimanje zahtjeva za nezaposlene osobe (09.05.2022.)

- Ulazak - izlazak iz sustava PDV-a u 2022. godini (09.05.2022.)

- Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2021. godinu (09.05.2022.)

- Ovrhe na plaći u 2022. (05.05.2022.)

- Bolovanje osoba koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja (02.05.2022.)

- Isplate dividendi i udjela u dobitku fizičkim osobama (29.04.2022.)

- Obračun PDV-a pri isporukama dobara s montažom (29.04.2022.)

- Isticanje cijena prema novom Zakonu o zaštiti potrošača (29.04.2022.)

- Zaprimanje i verifikacija prijave poreza na dobitak za 2021. godinu (29.04.2022.)

- Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i JOPPD (29.04.2022.)

- Primjena snižene stope PDV-a na maslac i margarin (22.04.2022.)

- Primjena snižene stope PDV-a na čokolino, pakiranje grickalica poput badema i kikirikija te na drveni ugljen iz KN oznake 4402 (22.04.2022.)

- Primjena snižene stope PDV-a na jestiva ulja (22.04.2022.)

- Komercijalizacija inovacija (15.04.2022.)

- TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026. (15.04.2022.)

- Otvorene prijave za subvencije za plin mikro, malim i srednjim poduzetnicima - UPUTE ZA PRIJAVITELJE (15.04.2022.)

- Novine u Zakonu o sudskom registru (08.04.2022.)

- Novine u Zakonu o trgovačkim društvima (08.04.2022.)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (01.04.2022.)

- Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu (01.04.2022.)

- Predaja obrasca Intrasstat u 2022 (01.04.2022.)

- Nova e-Usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za poslodavce e-Kontrola (01.04.2022.)

- FIFO i LIFO knjigovodstvo (31.03.2022.)

- Kapitalizirana štednja (II. i III. stup) (31.03.2022.)

- Doprinosi - Oslobođenja plaćanja doprinosa i mirovanje obveze (31.03.2022.)

- Državljani Ukrajine mogu raditi u Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada (28.03.2022.)

- Obveza vođenja evidencija prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (25.03.2022.)

- Mirovina (25.03.2022.)

- Prekid zastare kod prijave tražbine u stečaj (24.03.2022.)

- PDV kod prodaje vozila kupljenog od preprodavatelja koji je primijenio poseban postupak oporezivanja marže za rabljena dobra (24.03.2022.)

- Prijelaz obrtnika obveznika poreza na dohodak na plaćanje poreza na dobit (24.03.2022.)

- Vođenje jednostavnog knjigovodstva kod neprofitnih organizacija u 2022. (24.03.2022.)

- Paušalno plaćanje poreza na dobit za 2022. - neprofitne organizacije (24.03.2022.)

- Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad - novo (14.03.2022.)

- Ključni koraci u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu od 01.01.2019. godine​​​ (14.03.2022.)

- ​​​Hrvatski zavod za zapošljavanje, nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja (14.03.2022.)

- ​​​Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2021. godinu (14.03.2022.)

- Darovanja (donacije)​​​ (11.03.2022.)

- ​​​Inventura ,(godišnji popis ,imovine i obveza) (11.03.2022.)

- Isplata dobiti kod ustanova​​​ (11.03.2022.)

- Evidencija zaliha​​​ (11.03.2022.)

- Minimalna studentska satnica u 2022.​​​ (09.03.2022.)

- Obveza prijave konsolidacije za 2021.​​​ (09.03.2022.)

- Godišnja porezna prijava obrtnika za 2021. godinu​​​ (07.03.2022.)

- ​DOBROVOLJNA PRIJAVA INOZEMNIH PRIMITAKA ​​ (28.02.2022.)

- ​​POSTUPAK UTVRĐIVANJA REZIDENTNOSTI U POREZNE SVRHE​ (25.02.2022.)

- Maksimalna i minimalna osnovica, ovrha na plaći 2022 (25.02.2022.)

- Osnovice za doprinose u 2022. (24.02.2022.)

- Godišnja prijava poreza na dohodak 2022 (24.02.2022.)

- Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu (24.02.2022.)

- Kamata na zajmove između povezanih osoba za 2022. (24.02.2022.)

- Koje tvrtke više ne plaćaju članarinu HGK (24.02.2022.)

- Predaja godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2021. (24.02.2022.)

2021.

- Službena putovanja vanjskih suradnika u neprofitnim organizacijama II (12.11.2021.)

- Sadržaj ugovora o zakupu poslovnog prostora (12.11.2021.)

- ČESTO POSTAVLJANA PITANJA (FAQ)- FISKALIZACIJA (12.11.2021.)

- Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje PDV-a, postupak oporezivanja i plaćanja poreza (12.11.2021.)

- Program zadržavanja radnika u ugroženim djelatnostima - listopad i studeni 2021. (12.11.2021.)

- Elektronska doznaka (12.11.2021.)

- MOBILNA APLIKACIJA mPorezna​ (29.10.2021.)

- Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Uvoz/izvoz, slobodne zone i carinska skladišta (27.10.2021.)

- START - elektroničko pokretanje poslovanja (27.10.2021.)

- Korištenje paušalnih obrta protivno svrsi zakona (prikriveni nesamostalni rad) (27.10.2021.)

- popis_misljenja - Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (porezna-uprava.hr) (26.10.2021.)

- Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila uzajamnost na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima (26.10.2021.)

- Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Izdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija (26.10.2021.)

- Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Oslobođenja (22.10.2021.)

- Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Odbitak pretporeza (21.10.2021.)

- Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Provjera PDV identifikacijskog broja (21.10.2021.)

- OPOREZIVANJE USLUGA OBAVLJENIH OSOBAMA KOJE NISU POREZNI OBVEZNICI I PRODAJE DOBARA NA DALJINU (19.10.2021.)

- Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima u državama članicama Europske unije (19.10.2021.)

- Drugi dohodak-član skupštine, Nadzorni ODBOR, UPRAVNI ODBOR​​ (19.10.2021.)

- ​​Drugi dohodak - AUTOR (19.10.2021.)

- ​​UMJETNIK KOJI NIJE OSIGURAN PO OSNOVI OBAVLJANJA UMJETNIČKE DJELATNOSTI (19.10.2021.)

- STJECATELJ VLASTITIH DIONICA TRGOVAČKOG DRUŠTVA (DODJELA DIONICA) (19.10.2021.)

- PRIMATELJ KAMATA (19.10.2021.)

- ​​NAJMODAVAC I ZAKUPODAVAC POSLOVNOG PROSTORA 2021 (19.10.2021.)

- POREZ NA DOHODAK​​ (14.10.2021.)

- ​​POREZ NA DOBIT (14.10.2021.)

- Izračun mirovine (14.10.2021.)

- Pravo radnika na naknadu za odvojen život od obitelji (14.10.2021.)

- Otkaz ugovora o radu za vrijeme bolovanja (14.10.2021.)

- Kriteriji razlikovanja dnevnice za rad na terenu i dnevnice za službena putovanja (12.10.2021.)

- Mjere dubinske analize stranke (12.10.2021.)

- PDV kod otpisa računa kod obveznika PDV-a prema naplaćenim naknadama (12.10.2021.)

- Novi uvjeti programa COVID-19 zajma, zajma za ruralni razvoj i ESIF jamstava (12.10.2021.)

- Početak rada sustava eOvrha (12.10.2021.)

- Komorski doprinos – plaćaju li ga paušalisti (11.10.2021.)

- Nabavna vrijednost prodanih opcijskih dionica (11.10.2021.)

- UČENIK I STUDENT ZA RAD PREKO UČENIČKIH I STUDENTSKIH UDRUGA (29.09.2021.)

- Matična evidencija (29.09.2021.)

- Produženo osiguranje (29.09.2021.)

- Obavezno osiguranje (29.09.2021.)

- Zapošljavanje i mirovina (29.09.2021.)

- Ovrha (29.09.2021.)

- EU digitalna COVID Potvrda (29.09.2021.)

- PROGRAM ZADRŽAVANJA RADNIH MJESTA – RUJAN 2021 (27.09.2021.)

- Kako se ostvaruje pravo jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete i koliko ona iznosi (23.09.2021.)

- Kako se koristi dopust, odnosno pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (23.09.2021.)

- Kako i pod kojim uvjetima pravo na rodiljnu i roditeljsku potporu koristi roditelj izvan sustava rada (23.09.2021.)

- Otpis obveza prema dobavljačima (20.09.2021.)

- Obveznici revizije za 2021. godinu (14.09.2021.)

- Kako i pod kojim uvjetima pravo na rodiljnu i roditeljsku potporu koristi nezaposleni roditelj (09.09.2021.)

- Što se događa kada radni odnos prestane tijekom rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta (09.09.2021.)

- Kako se izračunava naknada plaće za rodiljni dopust ako je korisnica prethodno nesposobna za rad radi komplikacija u trudnoći (09.09.2021.)

- Kako se izračunava naknada plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad radi komplikacija u trudnoći i rodiljnog dopusta, te roditeljskog dopusta (09.09.2021.)

- Kako se ostvaruje pravo na naknadu plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad radi komplikacija u trudnoći, odnosno tijekom rodiljnog dopusta, te roditeljskog dopusta (08.09.2021.)

- Nova mjera zadržavanja radnih mjesta za kolovoz i rujan (08.09.2021.)

- Članovima uprave ne može se isplatiti neoporeziva otpremnina (08.09.2021.)

- Službeni put i prekovremeni rad (02.09.2021.)

- Trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme – stranci (02.09.2021.)

- Prenošenje godišnjeg odmora u slijedeću kalendarsku godinu-prestanak korištenja rodiljnog/roditeljskog dopusta (01.09.2021.)

- Smjenski rad, blagdani i slobodan dan (01.09.2021.)

- Rad na izdvojenom mjestu rada –rad od kuće (01.09.2021.)

- Sadržaj odluke o otkazu i trajanje otkaznog roka (31.08.2021.)

- Opomena u slučaju kršenja obveza iz radnog odnosa (31.08.2021.)

- Godišnji odmor direktora (31.08.2021.)

- Tjedni odmor smjenskih radnika (31.08.2021.)

- Ograničenje trajanja prekovremenog rada (31.08.2021.)

- Elektroničko potpisivanje ugovora o radu (31.08.2021.)

- Dostava obračuna plaće (31.08.2021.)

- Prijava dopunskog rada pri HZMO-u (31.08.2021.)

- Samostalno određivanje radnog vremena – evidencija za direktora (31.08.2021.)

- Samoizolacija zbog COVID-19 i bolovanje (30.08.2021.)

- Korištenje službenog automobila i dobrovoljno mirovinsko osiguranje (30.08.2021.)

- Cijepljenje radnika protiv Koronavirusa (30.08.2021.)

- Otvaranje obrta za vrijeme radnog odnosa (30.08.2021.)

- Ovrha na novčanim sredstvima (30.08.2021.)

- Neopravdani izostanak s radnog mjesta (27.08.2021.)

- Istek ugovora o radu na određeno vrijeme - novo (27.08.2021.)

- Kako do naknade za vrijeme u izolaciji (27.08.2021.)

- Koje poslovne evidencije treba voditi OPG (27.08.2021.)

- Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (26.08.2021.)

- Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za srpanj 2021. (26.08.2021.)

- Organizacija virtualne/online konferencije, seminare i razne radionice (26.08.2021.)

- Učenje na daljinu, odnosno elektronički obavljene usluge (26.08.2021.)

- Kako otvoriti obrt bez majstorskog ispita (26.08.2021.)

- Aneks ugovora o radu - prava radnika (25.08.2021.)

- Trgovačko društvo je brisano iz sudskog registra, od imovine je ostalo samo vozilo, kako ga preuzeti (25.08.2021.)

- PROGRAM ZADRŽAVANJA RADNIKA ZA SRPANJ 2021. GODINE, PDV NA USLUGE TESTIRANJA NA COVID-19, NOVE STOPE ZATEZNIH KAMATA, HRVATSKA TURISTIČKA KARTICA (24.08.2021.)

- KOJE SU POREZNE OBVEZE OPG-A (23.07.2021.)

- Može li poslodavac radniku 'uzeti' godišnji odmor (23.07.2021.)

- Posebni postupci oporezivanja i podrška za sustav OSS (“sve na jednom mjestu”) (23.07.2021.)

- Uvjeti i kriteriji za ostvarivanje novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti (23.07.2021.)

- Sezonsko zapošljavanje (23.07.2021.)

- PRODAJA NA DALJINU, POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA PDV-OM, UKIDANJE OSLOBOĐENJA NA UVOZ POŠILJKI DO 160 KUNA, PDV NA TROŠKOVE TESTIRANJA (23.07.2021.)

- Fiskalizacija prodaje dobara na daljinu (16.07.2021.)

- Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnog računovodstva (16.07.2021.)

- Godišnji odmori (16.07.2021.)

- Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu do 31. kolovoza (16.07.2021.)

- Testiranje na COVID (16.07.2021.)

- Prodaja poljoprivrednih proizvoda u prerađenom obliku – upis u RPO (30.06.2021.)

- Donacije udrugama bez javnog natječaja i poziva (30.06.2021.)

- Uređenje rada "Freelancera" na tržištu RH (28.06.2021.)

- Popis Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (28.06.2021.)

- Mirovanje radnog odnosa (28.06.2021.)

- Naknada za OKFŠ i COVID potpore (28.06.2021.)

- Porez za freelancing (25.06.2021.)

- Koji porez se plaća na dobit od kripto valuta i dionica (25.06.2021.)

- Što je porez na dohodak (25.06.2021.)

- Prava potrošača pri kupovini na daljinu ili izvan poslovnih prostorija (24.06.2021.)

- Izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu (24.06.2021.)

- Prekršaji zbog nepredaje GFI-ja (24.06.2021.)

- Utvrđivanje obveze poreza na dohodak od imovine za zakupodavca temeljem ulaganja u nekretninu u zakupu od strane zakupoprimca (18.06.2021.)

- Ugovor o radu ili ugovor o djelu - koji sklopiti (18.06.2021.)

- Pekari više nisu obvezni voditi KEUB (18.06.2021.)

- Porezne olakšice poreza na dobit (18.06.2021.)

- Početak obavljanja samostalne djelatnosti u toku godine uz radni odnos (18.06.2021.)

- Obavljanje obrta u RH od strane stranog državljanina (stranca) (17.06.2021.)

- Obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu (17.06.2021.)

- Što je inventura i zašto se provodi (17.06.2021.)

- KAKO POREZNA UPRAVA ODREĐUJE NAD KOJIM PODUZEĆIMA ILI OBRTIMA ĆE PROVESTI POREZNI NADZOR (17.06.2021.)

- Na što treba paziti prilikom predaje prijave poreza na dobit (17.06.2021.)

- Porezni nadzor (15.06.2021.)

- Metode obračuna amortizacije (15.06.2021.)

- Što je zadužnica i kako se može koristiti kao instrument plaćanja (15.06.2021.)

- NEPROFITNE ORGANIZACIJE-BLAGAJNIČKO POSLOVANJE (15.06.2021.)

- SEZONSKO POSLOVANJE OBRTA (15.06.2021.)

- Mjera potpore za očuvanje radnih mjesta i za lipanj (01.06.2021.)

- Koja se dokumentacija može baciti u 2021. (01.06.2021.)

- Obvezni sastojci pisama, računa, internetske stranice (31.05.2021.)

- Novosti kod izdavanja odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu (31.05.2021.)

- GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK - 2020 (31.05.2021.)

- INO-DOH - najčešća pitanja (28.05.2021.)

- Starosna mirovina (28.05.2021.)

- Obiteljska mirovina (28.05.2021.)

- Osnovna mirovina (28.05.2021.)

- Nacionalna naknada za starije osobe (28.05.2021.)

- Invalidska mirovina (28.05.2021.)

- Kako otvoriti turističku agenciju u 10 koraka i živjeti od turizma (27.05.2021.)

- Osobni odbitak studenta koji se zapošljava (27.05.2021.)

- Oporezivanje dohotka od kriptovaluta (27.05.2021.)

- Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije (27.05.2021.)

- Dobici od otuđenja financijske imovine – izuzeća od oporezivanja (26.05.2021.)

- Izbori - naknade članovima izbornih tijela (26.05.2021.)

- prema naplaćenim naknadama ili izdanim računima (25.05.2021.)

- Moj prvi inozemni klijent - na što trebam pripaziti kod izdavanja računa (24.05.2021.)

- Teretna N1 vozila (24.05.2021.)

- Može li se otvoriti poslovni PayPal račun i kako se njime upravlja (24.05.2021.)

- koje su obveze poslodavca, kako se obračunava i oporezuje (21.05.2021.)

- Što je plaća u naravi, kada se obračunava i koji su povezani troškovi (21.05.2021.)

- Od 1. srpnja 2021. na razini EU-a nova pravila o PDV-u na e-trgovinu (21.05.2021.)

- ​​NASLJEDNIK I DAROPRIMATELJ GOTOVINE, NOVČANE TRAŽBINE, VRIJEDNOSNOG PAPIRA I POKRETNINE (21.05.2021.)

- Uzdržavanje (alimentacija) (20.05.2021.)

- Prijava rođenja djeteta (20.05.2021.)

- Vrste poljoprivrednih gospodarstva i OPG (20.05.2021.)

- Ukida se oslobođenje plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti (20.05.2021.)

- Rok zastare za komunalnu naknadu (19.05.2021.)

- Kada se isplaćuje dnevnica, a kada dnevnica za rad na terenu (18.05.2021.)

- Povrat poreza fizičkim osobama kad poslodavac koristi reprogram duga (18.05.2021.)

- Oporezivanje nekretnina (18.05.2021.)

- Izborna promidžba (14.05.2021.)

- Najam stana – oslobođen ili oporeziv PDV-om (14.05.2021.)

- Zapošljavanje stranaca (14.05.2021.)

- Zatvaranje (likvidacija) obrta obveznika poreza na dobit (14.05.2021.)

- Obračun amortizacije po većoj ili manjoj stopi od propisane (03.05.2021.)

- Facebook i Instagram oglašavanje i PDV – što je sve potrebno uraditi (03.05.2021.)

- PDV - nikad dosta odgovora (03.05.2021.)

- Razumijete li što potpisujete (03.05.2021.)

- Produženje mjere očuvanja radnih mjesta ožujak-travanj na ožujak-travanj-svibanj (03.05.2021.)

- Nadoknada fiksnih troškova za travanj (03.05.2021.)

- Održavanje skupštine daljinskim putem (30.04.2021.)

- Fiskalizacija računa kod udruge (30.04.2021.)

- Kompenzacija kada netko od sudionika ima blokiran račun (30.04.2021.)

- Primljena donacija u stvarima - jednostavno knjigovodstvo (30.04.2021.)

- Trajanje sezonskog sniženja (30.04.2021.)

- Podnošenje obrasca TZ 2 za ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u za 2020. (30.04.2021.)

- Privremeni i trajni prekidi poslovanja (30.04.2021.)

- Obračun OKFŠ naknade za 2020. dostavlja se najkasnije do 30. lipnja 2021. (30.04.2021.)

- Mogućnosti poslovanja Revolut Bank UAB i Revolut Payments UAB na području Republike Hrvatske (30.04.2021.)

- Kada građanin neće biti obvezan podnositi ugovor o najmu Poreznoj upravi (30.04.2021.)

- Paušalno plaćanje poreza na dobit za 2021. (30.04.2021.)

- Novine kod popunjavanja prijava poreza na dobit za 2020. (30.04.2021.)

- Registar stvarnih vlasnika - Fina (29.04.2021.)

- Vođenje jednostavnog knjigovodstva u 2021. (29.04.2021.)

- Dugoročno financijsko planiranje (28.04.2021.)

- Pravni aspekti spajanja i preuzimanja (M&A) (28.04.2021.)

- Financijski rizici u poslovanju (28.04.2021.)

- Financijski leasing (28.04.2021.)

- Operativni leasing (28.04.2021.)

- Što kad ste blizu 300.000 kn (28.04.2021.)

- Koji su benefiti praćenja vašeg financijskog položaja (28.04.2021.)

- EBITDA (26.04.2021.)

- Izvještaj o novčanim tokovima (26.04.2021.)

- Račun dobiti i gubitka (26.04.2021.)

- Obveze udruge nakon osnivanja (23.04.2021.)

- Druge obveze udruge - Središnji državni portal (23.04.2021.)

- Investicijski fondovi (23.04.2021.)

- Ulaganje u obveznice (23.04.2021.)

- Kupovanje preko interneta iz inozemstva (23.04.2021.)

- Radno vrijeme i organizacija radnog vremena (23.04.2021.)

- Imovina udruga (22.04.2021.)

- Računovodstvo udruga - Središnji državni ured (22.04.2021.)

- Prijava promjena - Udruga (22.04.2021.)

- Prestanak djelovanja udruge (22.04.2021.)

- Gospodarska djelatnost udruga (22.04.2021.)

- Osnivanje i registracija udruga (22.04.2021.)

- Osnivanje privatnih osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova u Republici Hrvatskoj (22.04.2021.)

- Osnivanje dječjeg vrtića (22.04.2021.)

- Osnivanje ustanove za obrazovanje odraslih (22.04.2021.)

- Temeljne obveze poslodavaca iz područja zaštite na radu (22.04.2021.)

- Izbor imena društva (21.04.2021.)

- Središnji državni portal - Osnivanje obrta (gov.hr) (21.04.2021.)

- Osnivanje j.d.o.o. (20.04.2021.)

- Osnivanje društva (20.04.2021.)

- Porez na nasljedstva i darove - Središnji državni portal (20.04.2021.)

- Porezne olakšice za osobe s invaliditetom (20.04.2021.)

- Porezne olakšice za sportaše (20.04.2021.)

- Porez na promet nekretnina - središnji državni portal (20.04.2021.)

- Ugovor o radu, ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu - najvažnije razlike i primjeri ugovora (19.04.2021.)

- PDV na webinare - online seminare, konferencije i razne radionice (19.04.2021.)

- Paušalno plaćanje poreza na dobit za 2021. - Udruge (15.04.2021.)

- Godišnji popis imovine i obveza (inventura) za 2020. u udrugama i drugim neprofitnim organizacijama (16.04.2021.)

- Fiskalizacija samoposlužnih uređaja - neovisna o načinu plaćanja (15.04.2021.)

- Privremeno zatvaranje samoposlužnog uređaja (15.04.2021.)

- Nema više pečata na Potvrdi o plaći (15.04.2021.)

- Rokovi za plaćanje poreza na dobit i predujmova poreza na dobit (15.04.2021.)

- Obračun plaća i naknada plaće- 1 dio (15.04.2021.)

- Obvezno postupanje s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem (15.04.2021.)

- Isplata dobiti vlasnicima društva (15.04.2021.)

- Obračunski PDV pri uvozu (15.04.2021.)

- Nadoknada fiksnih troškova za ožujak (15.04.2021.)

- Državne potpore i obračun članarine turističkim zajednicama (15.04.2021.)

- Ocjena radne sposobnosti radnika (15.04.2021.)

- Obveza podnošenja Obrasca PP-MI-PO u 2021. godini sukladno propisanim odredbama u vezi poreza na potrošnju u odlukama jedinica lokalne samouprave (JLS) (15.04.2021.)

- Produžen rok za oslobođenje od plaćanja PDV-a i carine kod uvoza (COVID-19) (15.04.2021.)

- Primici od donacija ne ulaze u cenzus za uzdržavanog člana (15.000,00 kn) (15.04.2021.)

- Minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte -novo (01.04.2021.)

- Koje su obveze poslodavaca koji zapošljavaju dvadeset i više radnika (31.03.2021.)

- Potpore za očuvanje radnih mjesta isplaćivat će se i za travanj (31.03.2021.)

- Godišnji popis imovine i obveza (inventura) za 2020. udruga i neprofitnih organizacija (31.03.2021.)

- III. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdrastveno osiguranje u 2021. godini (31.03.2021.)

- Godišnje izvješće i izvješće poslovodstvu za 2020. godinu (30.03.2021.)

- Obračunska plaćanja (30.03.2021.)

- Minimalni tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine (30.03.2021.)

- PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM (30.03.2021.)

- Interni akti u paušalnom obrtu (30.03.2021.)

- Porez po odbitku (26.03.2021.)

- Povrat PDV-a strancima - fizičkim osobama (26.03.2021.)

- Zastarni rokovi prema Zakonu o radu (26.03.2021.)

- Zastarni rokovi prema Zakonu o trgovačkim društvima (26.03.2021.)

- Zastarni rokovi prema Općem poreznom zakonu (26.03.2021.)

- Zastarni rokovi prema Zakonu o obveznim odnosima (26.03.2021.)

- Rokovi plaćanja obveza (26.03.2021.)

- Posebni doprinos za ostvarivanje zdravstvene zaštite u inozemstvu u 2021. (26.03.2021.)

- Popunjavanje Obrasca JOPPD kod zaduživanja kamata za MIO II. Stup (26.03.2021.)

- Obveza otvaranja žiro računa u RH (26.03.2021.)

- ZASTARA (25.03.2021.)

- Kriptovalute kao nematerijalna imovina i njihovo vrednovanje (23.03.2021.)

- Novi obrasci financijskih izvještaja za izdavatelje za 2021. i nadalje (23.03.2021.)

- Od 1. srpnja kreće velika promjena za web trgovine (23.03.2021.)

- HGK nastavlja s oslobođenjem od članarina tvrtki dok traju epidemiološke mjere (23.03.2021.)

- Blagajničko poslovanje u 2021. godini (22.03.2021.)

- NA SNAGU STUPIO ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU (22.03.2021.)

- Što je Intrastat i obveza izvještavanja za sustav INTRASTAT (22.03.2021.)

- Što sve mora sadržavati putni nalog i najčešći propusti (19.03.2021.)

- Obračun dnevnica – vodič za poslodavce (19.03.2021.)

- REPREZENTACIJA, POKLONI MALE VRIJEDNOSTI, UZORCI I POKLONI U SVRHU PROMIDŽBE (18.03.2021.)

- Kada su poslodavci obvezni donijeti pravilnik o radu – ogledni primjer (18.03.2021.)

- KRIPTOVALUTE – KAKO IZ NEOPIPLJIVOG POSLOVANJA UTVRDITI POREZNU OBVEZU (18.03.2021.)

- Porezno priznati rashodi nastali korištenjem apartmana, kuća za odmor, plovila i zrakoplova (16.03.2021.)

- Produžen je rok za predaju Prijave poreza na dobit (16.03.2021.)

- Obračunska plaćanja – posebnosti cesije i asignacije (15.03.2021.)

- Obračunska plaćanja izričito su zabranjena samo onoj strani čiji je račun blokiran (15.03.2021.)

- SLOBODN​​A ZANIMANJA (15.03.2021.)

- Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (15.03.2021.)

- Nadoknađivanje fiksnih troškova za veljaču 2021. poduzetnicima kojima je bio zabranjen rad (15.03.2021.)

- MOGU LI HRVATI PRIMATI PLAĆU PREKO REVOLUTA (12.03.2021.)

- Fiskalizacija - uvodi se QR kod kao sastavni dio računa (12.03.2021.)

- NOVOSTI 03/2021 (12.03.2021.)

- ŠTO SLIJEDI NAKON REGISTRACIJE OBRTA (10.03.2021.)

- UVJETI ZA OBAVLJANJE OBRTA STRANACA U RH (09.03.2021.)

- UVJETI ZA OTVARANJE I OBAVLJANJE OBRTA (09.03.2021.)

- Porezni tretman isplate naknade štete temeljem pravomoćne sudske presude ili nagodbe (09.03.2021.)

- Naknada za uslugu javne objave FINA-i (09.03.2021.)

- Oporezuju li se primici digitalnih nomada u RH (08.03.2021.)

- SITNI INVENTAR POJAM SITNOG INVENTARA (08.03.2021.)

- Doprinosi članova uprave koji nisu obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi (08.03.2021.)

- Temeljni kapital društva - Sve što trebate znati (08.03.2021.)

- Obveze poslodavaca koji zapošljavaju dvadeset i više radnika (08.03.2021.)

- Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom za 2021. godine (08.03.2021.)

- Kako izdati račun u paušalnom obrtu (08.03.2021.)

- Drugi dohodak – autorska i umjetnička djela (08.03.2021.)

- Potpora za očuvanje radnih mjesta ožujak 2021. (05.03.2021.)

- ZAMPove mjere za poslovne korisnike (05.03.2021.)

- Promjene u strukturi i sadržaju GFI-ja te promjene HSFI-ja za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2020. i 1. siječnja 2021. godine (05.03.2021.)

- Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za ožujak (04.03.2021.)

- Učinak potresa na porezna pravila (03.03.2021.)

- Izmjene i dopune Pravilnika o porezu,na dohodak (03.03.2021.)

- Nove oznake osobnih primanja u primjeni od 1. ožujka 2021. (03.03.2021.)

- Izmjene i dopune Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (02.03.2021.)

- Izmjene i dopune Pravilnika o,porezu na dobit 2021. (02.03.2021.)

- Mjere aktivnog zapošljavanja u 2021. - Potpora za samozapošljavanje (02.03.2021.)

- Obrazac za priznavanje prava na porezne olakšice u godišnjem obračunu](26.02.2021.) - [[OPZ-STAT-1 - statističko izvješće za obveznike PDV-a za 2020. (26.02.2021.)

- Darivanje krvi i slobodan dan radnika (26.02.2021.)

- GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2020. ZA UDRUGE - ROK 1.3.2021. (25.02.2021.)

- Računovodstvo udruga - Središnji državni portal (25.02.2021.)

- Kratak prikaz različitosti između zaklade i udruge (25.02.2021.)

- Kako otvoriti OPG (24.02.2021.)

- Fiskalizacija (24.02.2021.)

- Mlade osobe – za povrat poreza na dohodak ne podnosi se poseban zahtjev (24.02.2021.)

- Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom kupnje prve nekretnine (24.02.2021.)

- Donacija - porezni tretman u svrhu otklanjanja posljedica uzrokovanih potresom (24.02.2021.)

- ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA (23.02.2021.)

- Koliki su doprinosi u paušalnom obrtu u 2021. godini (22.02.2021.)

- 10 koraka kod osnivanja paušalnog obrta (22.02.2021.)

- Kako regulirati radne odnose u novim okolnostima (Covid-19), kako se reguliraju plaćeni i neplaćeni dopust (22.02.2021.)

- Doznajemo koliki će biti povrat poreza, najviše će dobiti mladi do 25 godina (22.02.2021.)

- Oporezivanje internetske prodaje PDV-om (22.02.2021.)

- Visina sredstava za uzdržavanje državljana trećih zemalja (19.02.2021.)

- Doplatak za djecu u 2021. (18.02.2021.)

- Mjerenje odgođenih poreza u bilanci za 2020. (18.02.2021.)

- Grad Petrinja – prirez porezu na dohodak se ukida 1.3.2021. (18.02.2021.)

- Izračun plaće u naravi kad službeno vozilo na operativni leasing za privatne svrhe koristi radnik ili vlasnik tvrtke (18.02.2021.)

- Prosjek plaće za vrijeme bolovanja (15.02.2021.)

- Predstečajni postupak (10.02.2021.)

- Provedba stečajnog zakona (09.02.2021.)

- OBVEZNICI JAVNE OBJAVE (09.02.2021.)

- PREDAJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA (09.02.2021.)

- e-Blokade za građane (09.02.2021.)

- Ograničenja od ovrhe na plaći u 2021. godini (09.02.2021.)

- Otvaranje i zatvaranje zaštićenog računa (09.02.2021.)

- POREZNE MJERE USVOJENE USLIJED KATASTROFE UZROKOVANE NEDAVNIM POTRESOM (09.02.2021.)

- Temeljni kapital i temeljne uloge u malom poduzetništvu (09.02.2021.)

- Kako dodijeliti ovlaštenje na E-poreznoj (04.02.2021.)

- Iskazivanje potpore za očuvanje radnih mjesta kod obrtnika koji vode poslovne knjige (04.02.2021.)

- Način isplate primitaka (04.02.2021.)

- Obavijest blokiranim korisnicima mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (04.02.2021.)

- Nadoknada fiksnih troškova za siječanj - novosti (03.02.2021.)

- Ugovor o cesiji i blokada računa (29.01.2021.)

- Donacije (darovanja) u slučaju potresa (29.01.2021.)

- Isplata plaće na zaštićeni račun (28.01.2021.)

- Evidencija potpora za očuvanje radnih mjesta sukladno propisima o porezu na dohodak (22.01.2021.)

- Obveza imenovanja poreznog zastupnika u RH za porezne obveznike iz UK (22.01.2021.)

- Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2021. godinu je 3,00 % (22.01.2021.)

- Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a i obveza ispravka pretporeza (22.01.2021.)

- Novosti za poduzetnike u 2021. godini (20.01.2021.)

- INVENTURE I INVENTURNI MANJKOVI SA POREZNOG STAJALIŠTA (20.01.2021.)

- Obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020. (20.01.2021.)

- BREXIT - UK u poreznom smislu postaje treća zemlja (20.01.2021.)

2020.

- Produžetak mjera za očuvanje radnih mjesta za siječanj i veljaču 2020. (28.12.2020.)

- INTRASTAT – novosti u izvještavanju od 1.1.2021 (22.12.2020.)

- Uputa za primjenu Odluke o zabrani napuštanja područja županija (22.12.2020.)

- Nova definicija značajnog od 1.1.2020. prema izmijenjenom MRS-u 1 (22.12.2020.)

- Izmjene u paušalnom obrtu 2021. (21.12.2020.)

- Plaćanje i naplata gotovim novcem (18.12.2020.)

- Što mora sadržavati ugovor o radu za rad kod kuće (18.12.2020.)

- Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti (18.12.2020.)

- Inventura - odgovornost menadžera! (18.12.2020.)

- Novi Zakon o strancima (18.12.2020.)

- Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK za neke djelatnosti (18.12.2020.)

- Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine (09.12.2021.)

- Objavljene su izmjene poreznih zakona (09.12.2021.)

- Nadoknada fiksnih troškova - potpora (09.12.2020.)

- Objavljeni su novi uvjeti za Potporu za očuvanje radnih mjesta za studeni i prosinac te odluka o nadoknadi fiksnih trošk (09.12.2020.)

- Proširen je broj neoporezivih primitaka zaštićenih od ovrhe (01.12.2020.)

- KAKO POSTATI K​ORISNIK MOSS sustava (17.11.2020.)

- OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA PAUŠALNOG POREZA NA DOBIT NEPROFITNIM OSOBAMA KOJE OBAVLJAJU I GOSPODARSKU DJELATNOST (20.11.2020.)

- Obrazac PD-NN - Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu (17.11.2020.)

- Sitni inventar i dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti (17.11.2020.)

- Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 - Porezna uprava (17.11.2020.)

- Mjere za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba (17.11.2020.)

- Minimalna plaća za 2021. godinu iznosi 4.250,00 kn (17.11.2020.)

- Postoji li zajednički paušalni obrt (17.11.2020.)

- Prestanak moratorija na ovrhe i kako otvoriti zaštićeni račun (17.11.2020.)

- Početno priznavanje i mjerenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji (17.11.2020.)

- Internetska trgovina (17.11.2020.)

- Minimalna plaća i minimalna plaća direktora (17.11.2020.)

- Obveza za krivo obračunane doprinose za neke članove uprave biti će poništena (17.11.2020.)

- Plaćanje poreza na potrošnju (03.11.2020.)

- Knjiženje poklona (03.11.2020.)

- Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (02.11.2020.)

- Pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu (30.10.2020.)

- Godišnji obračun poreza na dohodak 2020 (30.10.2020.)

- Izvanredni otkaz (30.10.2020.)

- Poticaji za zapošljavanje (30.10.2020.)

- Rad trudnica i majki (30.10.2020.)

- Rad djece i maloljetnika (30.10.2020.)

- Rad na određeno i neodređeno vrijeme (30.10.2020.)

- Najmanje trajanje otkaznog roka u slučaju otkaza ugovora o radu (30.10.2020.)

- Obavijest o početku rada NKSInst platnog sustava (28.10.2020.)

- Poziv poreznim obveznicima na dobrovoljni ispravak poreznih prijava (28.10.2020.)

- Za koje se primitke podnosi Obrazac JOPPD (28.10.2020.)

- Osobni odbitak, olakšica za 2020. (28.10.2020.)

- Način prestanka postojanja udruga (27.10.2020.)

- Naknada za samoizolaciju - Obavijest osiguranicima - koronavirus (COVID-19) (27.10.2020.)

- Neoporezivi primici, naknade i nagrade u 2020. (27.10.2020.)

- Potpora za očuvanje radnih mjesta (listopad-prosinac 2020.) – novi kriteriji (27.10.2020.)

- Razlika između obračunane naknade i isplaćene naknade (27.10.2020.)

- Kako dokazati provjeru PDV ID broja svog poslovnog partnera (27.10.2020.)

- Oporezivanje primitaka članova uprave (26.10.2020.)

- Prijava prebivališta u PK-u radnika koji radi od kuće, a tvrtka je u drugom gradu (26.10.2020.)

- Novi uvjeti za potpore za skraćeno radno vrijeme i očuvanje radnih mjesta (22.10.2020.)

- Prefakturiranje računa za iznajmljivanje chartera (22.10.2020.)

- Darovanja za zdravstvene potrebe (22.10.2020.)

- Mora li se voditi evidencija kod korištenja službenih automobila (21.10.2020.)

- Zasta​ra utvrđivanja poreza na dohodak od iznajmljivanja (21.10.2020.)

- Podmirivanje troškova prehrane radnicima (21.10.2020.)

- Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (21.10.2020.)

- Porezna reforma 2020-2021 (19.10.2020.)

- Obveznici revizije za 2020. godinu (19.10.2020.)

- Obračun PDV-a za prijevoz stroja (19.10.2020.)

- Račun za izvršenu uslugu i ispostava fakture (19.10.2020.)

- Što donose nove porezne promjene u 2021. godini (19.10.2020.)

- Prikazivanje u obrascu PD za 2020. primjenih sredstava od HZZ-a kao potpora u uvjetima pandemije virusa Covid-19 (14.10.2020.)

- Elektroničko potpisivanje putnih naloga (14.10.2020.)

- Ovrhe kreću od 18. listopada 2020. (14.10.2020.)

- Pojednostavljene bilješke za mikro i male poduzetnike (14.10.2020.)

- Pregled mjera novčanih pomoći poslodavcima za očuvanje radnih mjesta do kraja 2020. godine (14.10.2020.)

- Donesen novi Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (14.10.2020.)

- Donacije uplaćene na račun Vlade RH (14.10.2020.)

- Samoposlužni uređaji - fiskalizacija (14.10.2020.)

- Paušalni obrt – predaja PO-SD obrasca (13.10.2020.)

- Zatvaranje obrta u 4 koraka! (13.10.2020.)

- Pozajmica vlasnika – može li paušalist sam sebi pozajmiti sredstva (01.10.2020.)

- Pismo namjere – što je i kako izgleda (01.10.2020.)

- Kako se zaposliti i ostati paušalist (01.10.2020.)

- Paušalni obrt i rodiljni te roditeljski dopust (01.10.2020.)

- Kako mogu doći do potvrde o radnom stažu radi prijave na natječaj za posao (30.09.2020.)

- Izdavanje potvrda A1 (mjerodavno zakonodavstvo/EU) (30.09.2020.)

- Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (30.09.2020.)

- Radnici odbijaju primati platne liste mailom (30.09.2020.)

- Što učiniti u slučaju mobinga na radnom mjestu ili nezakonitog otkaza (30.09.2020.)

- Nova (treća) promjena u Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo (25.09.2020.)

- Neiskorišteni godišnji odmor – pravo na naknadu i ništetnost sporazuma o odricanju prava na godišnji odmor u svjetlu Zakona o radu i konvencije Međunarodne organizacije rada (25.09.2020.)

- Bolovanje radnika zbog određene mjere samoizolacije i bolovanje roditelja zbog djece koja su u samoizolaciji (25.09.2020.)

- Prestanak društva po skraćenom postupku (25.09.2020.)

- Nove izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama od 1. travnja 2020. godine (25.09.2020.)

- Prekid radnog odnosa nakon ispunjenja dobi za prestanak ugovora o radu po sili zakona (ex lege) – pravni i porezni aspekti isplate otpremnine (24.09.2020.)

- Sporazumni prestanak ugovora o radu (24.09.2020.)

- Kategorije radnika zaštićene od otkaza ugovora o radu (24.09.2020.)

- Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi OPZ-a (24.09.2020.)

- Potpora za očuvanje radnih mjesta pogođenih koronavirusom od 4.000 kuna po radniku za rujan-prosinac 2020. (23.09.2020.)

- Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike – rujan-prosinac 2020. (23.09.2020.)

- Čuvanje dokumentacije tvrtke (22.09.2020.)

- Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (22.09.2020.)

- Ulazak u sustav PDV-a tijekom godine (17.09.2020.)

- Izbor revizora kod neprofitnih organizacija (17.09.2020.)

- Ulaganje u nekretnine - naknadno mjerenje po fer vrijednosti (17.09.2020.)

- Evidentiranje primljenih sredstava HZZ-a kao potpora u uvjetima pandemije vurusa Covid-19 (16.09.2020.)

- Postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja od 1.1.2021. (16.09.2020.)

- Zapošljavanje kod korisnika državnog proračuna (16.09.2020.)

- Koji poduzetnici trebaju odabrati revizora za 2020. godinu (16.09.2020.)

- Konsolidacija financijskih izvještaja do 31.10.2020. (16.09.2020.)

- Potpore za očuvanje radnih mjesta se nastavljaju, početak prijava od idućeg tjedna (09.09.2020.)

- Kapitalni dobici fizičkih osoba i njihovo oporezivanje porezom na dohodak (08.09.2020.)

- Osnivanje udruge (07.09.2020.)

- STIPENDIJE VIŠE NE ULAZE U CENZUS OD 15.000,00 KN ZA KORIŠTENJE OSOBNOG ODBITKA (31.08.2020.)

- Neprekidno i nastavno bolovanje (31.08.2020.)

- ODLUKU O OTPISU SITNOG INVENTARA (31.08.2020.)

- Što je izmijenjeno u objavljenom Pravilniku o porezu na dohodak u odnosu na Prijedlog (31.08.2020.)

- Donacije i darovi dobara/usluga te darovi u novcu (28.08.2020.)

- Elektronička komunikacija sa sudovima (28.08.2020.)

- Iskoristite neoporezive isplate (28.08.2020.)

- Iznimni rokovi za javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu (28.08.2020.)

- Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike može se ostvariti i za kolovoz (28.08.2020.)

- Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim,jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom čija je djelatnost pogođena Koronavirusom (COVID – 19) (12.08.2020.)

- Minimalni tehnički uvjeti za prodaju putem interneta (12.08.2020.)

- Naknada troškova prijevoza na posao i s posla (11.08.2020.)

- Računaju li se subota i nedjelja u godišnji odmor (11.08.2020.)

- Fiskalizacija - Izdavanje računa (11.08.2020.)

- Dostava e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija sa sudovima (11.08.2020.)

- U kolovozu dospijevaju predujmovi za turističku članarinu i HGK (07.08.2020.)

- Upis e-adrese i pristup e-komunikaciji do 1. rujna (07.08.2020.)

- Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV)-turistička agencija koja posluje u tuđe ime i za tuđi račun pri čemu djeluje kao posrednik (30.07.2020.)

- Oporezivanje primitaka člana uprave koji nije u radnom odnosu (30.07.2020.)

- Primjena stope PDV-a (29.07.2020.)

- Otpis doprinosa i poreza za vrijeme trajanja mjera (29.07.2020.)

- Produžen je rok trajanja posebnih okolnosti kod ovrhe (29.07.2020.)

- Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2020. godine (29.07.2020.)

- Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu - Članak 18. (ZOR) (29.07.2020.)

- Zaštita majčinstva u radnim odnosima (29.07.2020.)

- Članovi uprave i mirovanje obveze doprinosa (29.07.2020.)

- Poslovno uvjetovani otkaz – obveza isplate otpremnine (27.07.2020.)

- Potpora za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj i kolovoz 2020. godine (27.07.2020.)

- Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. - mikropoduzetnici (01.07.2020.)

- Potpore za skraćivanje radnog vremena (30.06.2020.)

- Hrvatski zavod za zapošljavanje proširio ciljane skupine poslodavaca za potporu za očuvanje radnih mjesta (29.06.2020.)

- HZZ dodatno proširio skupine poslodavaca za lipanjske mjere (29.06.2020.)

- Država daje do 2000 kn mjesečno za radnike koji budu radili kraće (29.06.2020.)

- Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa (29.06.2020.)

- Produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu (19.06.2020.)

- POSLOVNE KNJIGE OBRTNIKA -POSLOVNE KNJIGE PREMA PROPISIMA O POREZU NA DOHODAK (19.06.2020.)

- Obračun amortizacije kod obrtnika (19.06.2020.)

- Mišljenja Porezne uprave- oslobođenje od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa (18.06.2020.)

- Mišljenja Porezne uprave (18.06.2020.)

- Porezna reforma-Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit (18.06.2020.)

- Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu (18.06.2020.)

- Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2019. godinu (18.06.2020.)

- Sadržaj i datumi predaje gfi za 2019. (18.06.2020.)

- Obavijest poreznim obveznicima kojima je odobrena odgoda plaćanja poreznih obveza uslijed nastupa posebnih okolnosti (18.06.2020.)

- Troškovi edukacije i obrazovanja radnika - kada i kako mogu biti porezno priznati trošak (18.06.2020.)

- Obračun tečajnih razlika (18.06.2020.)

- Osnovne informacije o postupku izdavanja obvezujućih mišljenja prema članku 10. Općeg poreznog zakona (18.06.2020.)

- Isplati li se kupovati na firmu (17.06.2020.)

- Mjera HZZ-a za očuvanje radnih mjesta produžena i na lipanj (17.06.2020.)

- Državne potpore umanjuju osnovicu poreza na dobit za 2020. godinu (17.06.2020.)

- Povrat poreza građanima do 30. lipnja (17.06.2020.)

- Obveza fiskalizacije pratećih dokumenata za obveznike fiskalizacije (17.06.2020.)

- Obustave kreditnih rata prema bankama (15.06.2020.)

- Nova mjera za očuvanje radnih mjesta za lipanj i izmjena kriterija za korisnike mjere u svibnju (02.06.2020.)

- Kompenzacija ili prijeboj - Što trebate znati o ovoj vrsti plaćanja (01.06.2020.)

- Godišnji obračun poreza na dohodak - novo (01.06.2020.)

- Ozljede na radu - novo (01.06.2020.)

- Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu (29.05.2020.)

- Računi za primljene predujmove i storno predujma na računu (28.05.2020.)

- Kako napraviti račun (fakturu) (28.05.2020.)

- Putni nalozi i izvještaj s puta (28.05.2020.)

- Utjecaj koronavirusa na financijske izvještaje i revizorsko izvješće (26.05.2020.)

- Uplate i povrati po prijavi poreza na dobit i smanjenje predujmova (26.05.2020.)

- Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom (26.05.2020.)

- Potpore za zapošljavanje pripravnika - udruga (15.05.2020.)

- Upis u evidenciju nezaposlenih HZZ-a (15.05.2020.)

- Što nakon otkaza (14.05.2020.)

- Isplata plaće iz sredstava HZZ-a u svoti manjoj od primljene potpore (14.05.2020.)

- Potpore HZZ-a za sezonske obrte - odgovori na najčešća pitanja (14.05.2020.)

- Predaja zahtjeva za očuvanje radnih mjesta za sezonske djelatnosti (14.05.2020.)

- Računovodstveno evidentiranje potpore HZZ s ciljem očuvanja radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (07.05.2020.)

- Prava djece i roditelja za djecu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i rodiljnih i roditeljskih potpora (07.05.2020.)

- Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (06.05.2020.)

- Računovodstvo potpore za očuvanje radnih mjesta (04.05.2020.)

- Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći (04.05.2020.)

- Novčane potpore za zaposlene iznose 4 tisuće kuna u travnju i svibnju (04.05.2020.)

- Suspenzija kolektivnog ugovora ugostiteljstva (04.05.2020.)

- Neplaćeni dopust (29.04.2020.)

- Fiskalizacija računa izvan prijavljenog radnog vremena(29.04.2020.)

- Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona (29.04.2020.)

- Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu (29.04.2020.)

- Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavljate samo potrebnu dokumentaciju! (29.04.2020.)

- Pomoć radnicima zbog otklanjanja šteta od potresa (29.04.2020.)

- Inventure – popisi imovine i obveza (29.04.2020.)

- Korona mjere po vrstama poduzetnika (27.04.2020.)

- Novi rokovi za predaju GFI za 2019. godinu (27.04.2020.)

- Izuzeće od ovrhe za potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) (27.04.2020.)

- Potpore HZZ-a za radnike otpuštene tijekom ožujka i novi iznosi potpora za travanj i svibanj (27.04.2020.)

- Kad PDV ipak plaća onaj tko nije u sustavu (28.02.2020.)

- HGK naplaćuje čuvanje poslovnih knjiga likvidiranih društava (28.02.2020.)

- Obavijest HZZO-a Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa (2019nCov) (28.02.2020.)

- Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije (27.02.2020.)

- Prijevoz za vlastite potrebe (27.02.2020.)

- Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe (27.02.2020.)

- Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade (27.02.2020.)

- Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1 (27.02.2020.)

====== 2019. =====-

- Koristi li se i za plaću u naravi olakšica neplaćanja doprinosa na plaću i kako se knjiže troškovi goriva i servisa ako se obračunava plaća u naravi (28.11.2019.)

- REGISTAR STVARNIH VLASNIKA (28.11.2019.)

- Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2020. (28.11.2019.)

- Predložene izmjene u oporezivanju dobiti od 1.1.2020. (28.11.2019.)

- Minimalna plaća za 2020. godinu (21.11.2019.)

- NOVI ZAKON O BLAGDANIMA Neradni dani 2020. godine (21.11.2019.)

- Isplata dnevnica za službena putovanja (04.11.2019.)

- Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva bez likvidacije (04.11.2019.)

- Skraćena likvidacija trgovačkog društva (04.11.2019.)

- Prestanak društva bez provođenja postupka likvidacije (04.11.2019.)

- Porezni tretman usluge sajmova iz drugih država članica EU (30.10.2019.)

- Smanjenje PDV-a kod odobrenja i ispravka računa (30.10.2019.)

- Koje se neoporezive naknade radnicima moraju isplatiti na račun (30.10.2019.)

- IZMJENE ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM I ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA VOZILA (30.10.2019.)

- Izmjene Zakona o Porezu na dobit,PDV-u i Općeg poreznog zakona u 2020. (30.10.2019.)

- Porezni obveznici i izlazak iz sustava PDV-a (01.10.2019.)

- Članovi tajnog društva više nisu tajni (01.10.2019.)

- Kratki vodič za oporezivanje nekretnina (01.10.2019.)

- Upis u registar obveznika PDV-u (01.10.2019.)

- Što sve može biti paušalno oporezovano (30.09.2019.)

- Odgovaraju li članovi društva za porezne dugove tvrtke u stečaju (30.09.2019.)

- Ovršni tretman paušalne naknade za prehranu, troškova smještaja radnika te troškova jaslica i vrtića (13.09.2019.)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (05.09.2019.)

- Prijenos obrta u trgovačko društvo - Porezna uprava (06.09.2019.)

- ePorezna - JPPU - Brzo i jednostavno plaćanje poreza putem barkoda - nova usluga ePorezne (05.09.2019.)

- 4. krug porezne reforme, novosti već od 1. rujna (30.08.2019.)

- Što trebate znati o ovoj vrsti plaćanja (30.08.2019.)

- Zašto dobit vaše tvrtke nije na njenom žiro računu (29.08.2019.)

- Ova 4 ugovora svaki poduzetnik mora imati napismeno (29.08.2019.)

- Ući u sustav PDV-a ili ne (29.08.2019.)

- Kako ishoditi PDV ID broj (29.08.2019.)

- Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja supruga (23.08.2019.)

- Isplata primitaka u naravi po osnovi radnog odnosa (23.08.2019.)

- Ministarstvo financija objavilo nove mjere u okviru 4. kruga porezne reforme (21.08.2019.)

- Mogu li se eRačuni čuvati (arhivirati) na papiru (31.07.2019.)

- Može li poduzetnik robu i opremu kupljenu u EU platiti u stranoj gotovini (31.07.2019.)

- Zatvaranje poduzeća po novim propisima (31.07.2019.)

- Otvaranje poduzeća po novim propisima (31.07.2019.)

- Porez na dodanu vrijednost – snižena stopa na usluge i povezana autorska prava (31.07.2019.)

- SVI KOJI POSLUJU S DRŽAVOM OD 1. SRPNJA MORAJU SLATI ERAČUNE (31.07.2019.)

- Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2019. godine (31.07.2019.)

- Što nam donosi novi PRAVILNIK O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA (30.05.2019.)

- Ponuda izmijenjenog ugovora o radu za vrijeme otkaznog roka (30.05.2019.)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (30.05.2019.)

- Novi Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (30.05.2019.)

- Trošak službenog puta (30.05.2019.)

- Rad umirovljenika od 01.01.2019. (28.05.2019.)

- Vođenje evidencije terenskih dnevnica (28.05.2019.)

- Ovrha na plaći i po računu prednosni red (28.05.2019.)

- Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa (28.05.2019.)

- Rad u smjenama nije zakonom zabranjen i uređen (28.05.2019.)

- POSLODAVCI SU I DALJE JEDINI ODGOVORNI ZA SVOJE RAČUNOVODSTVO (28.05.2019.)

- UMIROVLJENICI SE VRAĆAJU NA POSAO (28.05.2019.)

- Promjene u ovrhama na plaće u 2019. godini (28.05.2019.)

- Naknada za općekorisne funkcije šuma (28.05.2019.)

- Porez na dobit - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava za 2018. (27.05.2019.)

- Izmjene Zakona o trgovačkim društvima (27.05.2019.)

- Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (27.05.2019.)

- Moraju li prokuristi ući u sustav osiguranja (27.05.2019.)

- Nabava osobnih vozila u poduzetništvu (25.05.2019.)

- Bolovanje za dijete iznad 3 godine života (25.05.2019.)

- RAD NA UGOVOR O DJELU NEREZIDENATA (23.05.2019.)

- Komplikacije u trudnoći - obračun i izvješćivanje (23.05.2019.)

- Troškovi prehrane zaposlenika (23.05.2019.)

- STALNI SEZONCI (23.05.2019.)

- IZMJENE ZAKONA O PDV-U ZA INO PODUZETNIKE (30.04.2019.)

- Zatvaranje d.o.o. i j.d.o.o. (30.04.2019.)

- Stručno osposobljavanje – obveze doprinosa u 2019. godini (29.04.2019.)

- Pretvorba potraživanja vlasnika u kapitalne rezerve (29.04.2019.)

- Inozemni autobusni prijevoznici - prijava obavljanja usluga u RH na obrascu MCP (25.04.2019.)

- Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva (24.04.2019.)

- Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima (24.04.2019.)

- Ograničenja od ovrhe na plaći u 2019. (31.01.2019.)

- Određena je nova, veća minimalna plaća direktora zaposlenih u društvima (31.01.2019.)

====== 2018. =====-

- Kalkulator plaće za 2019. godinu (07.12.2018.)

- Uredba o visini minimalne plaće za 2019. godinu (03.12.2018.)

- Od 1. prosinca 2018. neoporezivo se može isplatiti 5.000,00 kn (03.12.2018.)

- Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja II. dio (28.11.2018.)

- Kako se plaćaju doprinosi ako ste zaposleni i istovremeno obavljate obrt (27.11.2018.)

- Promjena načina oporezivanja kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti (27.11.2018.)

- Zapošljavanje kućne pomoćnice (26.11.2018.)

- Direktori i vlasnici - porezni status (26.11.2018.)

- Obračun spomeničke rente za 2018. godinu (23.11.2018.)

- Darivanje radnika u 2018. godini (21.11.2018.)

- Pravo na novčanu naknadu za nezaposlenost (21.11.2018.)

- Porezni aspekt troškova darovanja (21.11.2018.)

- Kupnja stroja sa montažom iz EU (31.10.2018.)

- Postupak uvođenja eRačuna u poslovanje - hodogram (31.10.2018.)

- Zakon o studentskim poslovima (31.10.2018.)

- Kada i kome izdati račun (31.10.2018.)

- Ugovor o radu i ugovor o djelu - 2018 (31.10.2018.)

- Što su primici u naravi (31.10.2018.)

- Obračun amortizacije (29.10.2018.)

- Promjena poreznog razdoblja (29.10.2018.)

- Kada i kako u VIES bazu (26.10.2018.)

- Elektroničko izdavanje računa (26.10.2018.)

- Ukida se zakonska obveza licenciranja računovođa (26.10.2018.)

- Plaće i naknade - Udruge (03.10.2018.)

- Prijava i odjava radnika - Udruge (03.10.2018.)

- Neprofitne organizacije - pitanja i odgovori (28.09.2018.)

- Dvojno knjigovodstvo - Neprofitne organizacije (28.09.2018.)

- Jednostavno knjigovodstvo - Neprofitne organizacije (28.09.2018.)

- PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA NA SVE RADNIKE (28.09.2018.)

- PREGOVORI O KOLEKTIVNOM UGOVORU (28.09.2018.)

- KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA KOD MIROVANJA PRAVA (28.09.2018.)

- RAZMJERNI DIO GODIŠNJEG ODMORA (28.09.2018.)

- PROMJENA RASPOREDA RADNOG VREMENA (28.09.2018.)

- KORIŠTENJE RAZMJERNOG DIJELA GODIŠNJEG ODMORA (28.09.2018.)

- Naknada za neiskorišteni godišnji odmor (pitanja i odgovori) (27.09.2018.)

- PREKOVREMENI RAD (27.09.2018.)

- GODIŠNJI ODMOR (27.09.2018.)

- TRAJANJE GODIŠNJEG ODMORA RADNIKA KOJI RADI U NEPUNOM RADNOM VREMENU (27.09.2018.)

- KORIŠTENJE PLAĆENOG DOPUSTA (27.09.2018.)

- OSOBNO UVJETOVANI OTKAZ (27.09.2018.)

- ODLAZAK U PRIJEVREMENU MIROVINU (27.09.2018.)

- Utvrđenje otkaznog roka (27.09.2018.)

- Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika (27.09.2018.)

- OBAVIJEST POSLODAVCA O PRIVREMENOJ NESPOSOBNOSTI ZA RAD (27.09.2018.)

- Novi Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (26.09.2018.)

- e-RAČUN U JAVNOJ NABAVI (26.09.2018.)

- Prestanak radnog odnosa i pravo na novčanu naknadu (26.09.2018.)

- Obveze poslodavca kada radnik prekine radni odnos (26.09.2018.)

- Mogu li zatvoriti štednju u dobrovoljnom mirovinskom fondu (26.09.2018.)

- OIB konačno u punoj funkciji! (26.09.2018.)

- Koliko zapravo plaćamo doprinose (26.09.2018.)

- Imati istovremeno obrt i poduzeće (26.09.2018.)

- Troškovi i refundacije (26.09.2018.)

- OBRTNIKU U OBAVLJANJU DJELATNOSTI OBRTA POMAŽU ČLANOVI NJEGOVA OBITELJSKOG KUĆANSTVA (26.09.2018.)

- Izrada poslovnog plana (26.09.2018.)

- Novi Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (26.09.2018.)

- Otpis obveza (25.09.2018.)

- Knjiženje plaće u naravi (uporaba osobnih automobila) (21.09.2018.)

- Uredba o utrvđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu (21.09.2018.)

- Novi Zakon o šumama– obveznici naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (21.09.2018.)

- Provjera PDV identifikacijskog broja (20.09.2018.)

- Kako otvoriti j.d.o.o. (20.09.2018.)

- Najavljene su promjene u oporezivanju od 1. siječnja 2019. (20.09.2018.)

- Koliko je manja plaća na bolovanju (12.09.2018.)

- Dar djetetu do 15 godina starosti (11.09.2018.)

- Rokovi čuvanja dokumentacije (11.09.2018.)

- Kako postupati sa inozemnim računima (11.09.2018.)

- Limit od 300 tisuća kuna (07.09.2018.)

- Naličje paušalnog oporezivanja (07.09.2018.)

- Zakup je pravni posao koji podrazumijeva da vlasnik neke nekretnine dozvoljava drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi korištenje iste, ili njenog dijela (07.09.2018.)

- Mora li se naučnicima plaćati odnosno je li poslodavac naučniku dužan dati naknadu ili nagradu (07.09.2018.)

- Uplate premija osiguranja u treći mirovinski stup predstavljaju dobrovoljnu mirovinsku štednju za zaposlenika, a od istih pogodnosti mogu imati i poslodavci i zaposlenici (07.09.2018.)

- Rokovi za prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje (29.08.2018.)

- Uzima li se radni staž ostvaren u drugoj državi članici EU u obzir prilikom izračunavanja naknade plaće za rodiljni dopust (29.08.2018.)

- Uzima li se plaća ostvarena u drugoj državi članici Europske unije u obzir kod izračunavanja naknade plaće na ime rodiljnog dopusta (29.08.2018.)

- Naknada plaće zbog bolovanja radi komplikacija u svezi s trudnoćom i porodom (29.08.2018.)

- Samostalni i nesamostalni rad (29.08.2018.)

- Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate (29.08.2018.)

- Materijalna prava radnika (27.08.2018.)

- Rashod imovine (27.08.2018.)

- Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez (27.08.2018.)

- Porezni tretman prodaje poslovnih udjela (27.08.2018.)

- Porez na dobit - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava na dohodak i provedba postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prirez poreza na dohodak za 2017. godinu (01.08.2018.)

- Porez na dobit - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava (01.08.2018.)

- Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije (01.08.2018.)

- Obračunski PDV kod uvoza (01.08.2018.)

- Rodiljne i roditeljske potpore (01.08.2018.)

- Ugovor o radu (31.07.2018.)

- Plaćanja u gotovini (31.07.2018.)

- Oporezivanje usluga smještaja u domaćinstvu (31.07.2018.)

- Što je radno vrijeme (31.07.2018.)

- Potpore – računovodstveni i porezni tretman (31.07.2018.)

- Što se smatra sredstvima osobnog prijevoza u svrhu odbitka pretporeza (31.07.2018.)

- Službena putovanja vanjskih suradnika u neprofitnim organizacijama 2. dio (30.07.2018.)

- Direktor - zaposlenik poduzeća (30.07.2018.)

- Odluka o izmjenama odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. (30.07.2018.)

- Izbor revizora i obveznici revizije za 2018 (30.07.2018.)

- Kome poslodavac treba prijaviti izaslanje i kada je obvezan platiti doprinos za zdravstvenu zaštitu radnika u inozemstvu (27.07.2018.)

- Najviša godišnja osnovica za 2018. (27.07.2018.)

- Porezni položaj nabave radne odjeće za zaposlenike (26.07.2018.)

- STOPE AMORTIZACIJE 2. dio (06.07.2018.)

- Vrijednosno usklađenje financijske imovine (06.07.2018.)

- Obračun PDV-a kod obavljanja djelatnosti dentalne medicine u trgovačkim društvima registriranim za obavljanje zdravstvene djelatnosti (06.07.2018.)

- Obveze iznajmljivača u 2018. (06.07.2018.)

- Troškovi prehrane i smještaja sezonskih zaposlenika (06.07.2018.)

- Prestanak obrta i prestanak ugovora o radu (06.07.2018.)

- Privremeno porezno rješenje (06.07.2018.)

- Nova stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2018. (05.07.2018.)

- GDPR za računovođe (14.06.2018.)

- Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom (30.05.2018.)

- Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (30.05.2018.)

- RAD STRANACA U RH - NAČIN OBRAČUNA PLAĆE IZ RADNOG ODNOSA (30.05.2018.)

- OBVEZE KNJIGOVODSTVENIH UREDA - IZVRŠITELJA OBRADE OSOBNIH PODATAKA PREMA GDPR-U (30.05.2018.)

- Prekogranično plaćanje PDV-a (29.05.2018.)

- Što je GDPR (29.05.2018.)

- Pretvaranje ugovora na određeno u ugovor na neodređeno (29.05.2018.)

- Godišnji odmor nakon porodiljnog te otkazni rok (29.05.2018.)

- Dodatni posao uz ugovor o radu na puno radno vrijeme (29.05.2018.)

- Evidentiranje godišnjeg odmora radnika koji radi u smjenama šest dana tjedno (29.05.2018.)

- Završni obračuni obrtnika i poduzeća (28.05.2018.)

- Knjiženje potpora za zapošljavanje - odgođeni prihodi (28.05.2018.)

- PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2017. GODINU PD OBRAZAC (28.05.2018.)

- UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA (28.05.2018.)

- OSOBE NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU U 2018. GODINI (28.05.2018.)

- KOJA JE ULOGA FINANCIJSKOG DUEDILIGENCE-A KOD M&A TRANSAKCIJA (25.05.2018.)

- Formiranje zakonskih rezervi j.d.o.o.-a (24.05.2018.)

- Pokretne djelatnosti u sustavu fiskalizacije, prijava adrese poslovnog prostora (24.05.2018.)

- Akontacije poreznih davanja (24.05.2018.)

- Kako odlučiti o sustavu PDV-a (22.05.2018.)

- Prihodi od državnih potpora (21.05.2018.)

- Agresivno porezno planiranje - izbjegavanje ulaska u sustav PDV-a (18.05.2018.)

- Oporezivanje prodaje tj. isporuka nekretnina kod obveznika PDV-a (18.05.2018.)

- Obavljanje druge djelatnosti i obračun doprinosa (25.04.2018.)

- Članovi uprave – obveza doprinosa (25.04.2018.)

- Novo oslobođenje od doprinosa na plaću (25.04.2018.)

- Pozajmice pravnim i fizičkim osobama – koju kamatnu stopu primijeniti (25.04.2018.)

- Statističko izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO (25.04.2018.)

- Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz (24.04.2018.)

- Isplata uskrsnice radnicima sa blokiranim računima (24.04.2018.)

- Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (24.04.2018.)

- PDV kod Otpreme izvan RH (24.04.2018.)

- Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje (24.04.2018.)

- Korištenje osobnog odbitka radnika nakon odjave s obveznog mirovinskog osiguranja (28.03.2018.)

- Smanjenje osnovice za 50% pri obračunu doprinosa na minimalnu (28.03.2018.)

- Pravo priznavanja pretporeza pri nabavi vode (28.03.2018.)

- Izjava o fiskalnoj odgovornosti d.o.o.-a u vlasništvu države ili samoupravne jedinice (13.03.2018.)

- Novine u turističkoj djelatnosti u 2018. (13.03.2018.)

- Opoziv neopozivog korisnika kod životnog osiguranja (09.03.2018.)

- Noćni rad i noćni radnik (09.03.2018.)

- Sporazum o prestanku radnog odnosa (09.03.2018.)

- Godišnji odmor lokalnih službenika (09.03.2018.)

- Nedopuštenost otkaza (01.03.2018.)

- Osobni identifikacijski broj (OIB) u radnim odnosima (01.03.2018.)

- ODLUKA O OTPISU DUGOTRAJNE IMOVINE (27.02.2018.)

- Udruge - Prelazak na jednostavno knjigovodstvo u 2018. (27.02.2018.)

- Novčane naknade nakon prestanka radnog odnosa (27.02.2018.)

- Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2018. godini (26.02.2018.)

- Osigurana prehrana i umanjenje dnevnica (26.02.2018.)

- Porez na dodanu vrijednost - Obveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici (26.02.2018.)

- ODLUKA O OTPISU SITNOG INVENTARA (26.02.2018.)

- OBRAČUN MINULOG RADA (26.02.2018.)

- Godišnje oporezivanje dohotka ostvarenog u 2017. godini (22.02.2018.)

- Nova ograničenja u plaćanju i naplati u gotovini (22.02.2018.)

- Prijenos poreznog gubitka u razdoblju likvidacije (22.02.2018.)

- Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu - olakšica kod oporezivanja dobiti (22.02.2018.)

- Knjiženje donacija (22.02.2018.)

- Otpis materijalne imovine (22.02.2018.)

- Otvarate obrt - kolike će biti vaše obveze (22.02.2018.)

- Zaštićeni dio plaće od ovrhe, minimalna plaća i osnovica za obračun doprinosa 2018. godine (20.02.2018.)

- Obveze poslodavca za uplaćene premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u 2017. (20.02.2018.)

- Promjene vezane za PK karticu od 1.1.2018. (20.02.2018.)

- PD-IPO Obrazac (20.02.2018.)

- Koji poslodavci kod obračuna minimalne plaće mogu primjenjivati smanjenje osnovice za obračun doprinosa za 50% (16.02.2018.)

- Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) (16.02.2018.)

- Izmjene temeljnih poreznih propisa od Nove godine (16.02.2018.)

- Osobni automobili u 2018. godini (16.02.2018.)

2017.

- OBRAČUN OBVEZNIH DOPRINOSA SAMOSTALNIH DJELATNOSTI I OBRTA (01.12.2017.)

- Iznajmljivanje prostora u kampovima (01.12.2017.)

- Pregled poreznih stopa u 2017. (24.11.2017.)

- Što sa neuspješnim poduzećem (24.11.2017.)

- Pozajmice vlasnicima (24.11.2017.)

- Prava radnika u slučaju davanja otkaza (24.11.2017.)

- Trajanje otkaznog roka (24.11.2017.)

- Isplata dividende i udjela u dobiti trgovačkih društava (24.11.2017.)

- Isplati li se otvoriti j.d.o.o. (24.11.2017.)

- Kupovina novog osobnog automobila za potrebe društva (24.11.2017.)

- Obveznici PDV-a u 2018. godini - ulazak/izlazak iz sustava PDV-a (24.11.2017.)

- Kazne po Zakonu o PDV-u (24.11.2017.)

- Prekršaji u zaštiti na radu (24.11.2017.)

- Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa II (24.11.2017.)

- INVENTURA 2017. (24.11.2017.)

- Godišnji obračun poreza na dohodak (23.11.2017.)

- Tko više neće biti uzdržavani član u 2018. godini (23.11.2017.)

- Oslobođenje od PDV-a prilikom prodaje automobila (23.11.2017.)

- Kako započeti djelatnost turizma na opg (23.11.2017.)

- Što su izaslani radnici (23.11.2017.)

- INO-DOH obrazac (23.11.2017.)

- Prodaja dugotrajne materijalne imovine (23.11.2017.)

- Oporezivanje neprofitnih organizacija (23.11.2017.)

- Porez na dohodak – Izvori dohotka (2. dio) (22.11.2017.)

- Porez na dohodak – Izvori dohotka (22.11.2017.)

- Oporezivanje dohotka od imovine i osiguranja (22.11.2017.)

- Isplata naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u gotovu novcu (22.11.2017.)

- Isporuka robe (22.11.2017.)

- Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja (22.11.2017.)

- Putni nalozi u društvu bez zaposlenih (22.11.2017.)

- Obveze obrtnika u 2017. godini - doprinosi (26.10.2017.)

- Primjena i trajanje ugovorne zabrane natjecanja (26.10.2017.)

- Izmjena prireza porezu na dohodak Grada Splita (25.10.2017.)

- OPOREZIVANJE TROŠKOVA REPREZENTACIJE I PROMIDŽBE U 2017. GODINI (24.10.2017.)

- Porezne novosti u 2017. – PDV (24.10.2017.)

- Nova e-usluga REGOS-a za poslodavce (24.10.2017.)

- Pripreme za završni račun 2017. (24.10.2017.)

- Sadržaj fakture (24.10.2017.)

- Paušalno plaćanje poreza na dohodak u tijeku 2017. – prag prometa do 300.000,00 kn (20.10.2017.)

- Dvostruko oporezivanje (20.10.2017.)

- Forenzično računovodstvo (20.10.2017.)

- Novosti u načinu vođenja registra GFI te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti GFI i godišnjeg izvješća (20.10.2017.)

- Manjak nakon inventure (13.10.2017.)

- Jeste li predali godišnji financijski izvještaj (13.10.2017.)

- Intrastat 2017. (12.10.2017.)

- NOVOSTI U PRAVILNIKU O IZVJEŠTAVANJU U NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (12.10.2017.)

- OBVEZNI ELEMENTI IZLAZNOG RAČUNA (12.10.2017.)

- LIKVIDATURA ULAZNIH RAČUNA (12.10.2017.)

- Dodatni rad i godišnji odmor (12.10.2017.)

- Evidencija o uplaćenim premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (12.10.2017.)

- Metode izvještaja o novčanom toku (12.10.2017.)

- PDV tretman prodaje privatnog zemljišta (05.10.2017.)

- PREMIJE DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA - KAO NEOPOREZIVI PRIMITAK I PRIZNATI TROŠAK (05.10.2017.)

- Kako opis na računima nije dovoljan da bi se mogao priznati pretporez (05.10.2017.)

- Vraćanje dokumenata nakon isteka ugovora o radu (05.10.2017.)

- Što je radni odnos (29.09.2017.)

- Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2017. godine (28.09.2017.)

- Povrat PDV-a iz EU - Najčešće postavljena pitanja – VAT Refund (28.09.2017.)

- OBRAČUN PDV-A NA USLUGE GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJA I ODRŽAVANJA (26.09.2017.)

- Izbor revizora i obveznici revizije za 2017. godinu (26.09.2017.)

- Konsolidacija financijskih izvještaja - novo (26.09.2017.)

- Skladišta prate samo velike firme (26.09.2017.)

- TKO MORA SASTAVITI DOKUMENTACIJU O TRANSFERNIM CIJENAMA (26.09.2017.)

- DAVANJE AUTOMOBILA ČLANU UPRAVE NA 24-SATNO KORIŠTENJE (26.09.2017.)

- Revizija financijskih izvještaja za 2017. godinu (22.09.2017.)

- Izmjene u evidencijama o radnicima (22.09.2017.)

- Priopćenje Ministarstva financija u vezi licenciranja računovođa (22.09.2017.)

- Obračun dodatka na plaću po osnovi minulog radnog staža (01.09.2017.)

- Obračun spomeničke rente za 2017. godinu (01.09.2017.)

- Dnevnica, dnevnica za rad na terenu i naknada za odvojeni život (31.08.2017.)

- Najvažnije izmjene i dopune vezane uz ovrhu (31.08.2017.)

- Konsolidacija financijskih izvještaja II (31.08.2017.)

- OPG - OBVEZNIK FISKALIZACIJE (31.08.2017.)

- Neprofitne organizacije više nisu obvezne sastavljati tromjesečne i devetomjesečne financijske izvještaje (25.08.2017.)

- Studentska primanja (nagrade, stipendije, dohodak) (25.08.2017.)

- Nabava rabljenog osobnog automobila od poreznog obveznika iz EU (25.08.2017.)

- Izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (25.08.2017.)

- NOVA OGRANIČENJA OD OVRHE NA ISPLATE PLAĆE OD 3.8.2017. (22.08.2017.)

- Od 3. kolovoza 2017. u primjeni je novo ograničenje ovrhe na plaći (22.08.2017.)

- Paypal i fiskalizacija (13.07.2017.)

- NOVOSTI U FISKALIZACIJI (03.07.2017.)

- Mišljenje Porezne uprave – dvojezični računi (03.07.2017.)

- Fiskalizacija i poslovanje u turizmu (03.07.2017.)

- Novost za građane s područja Grada Zagreba (03.07.2017.)

- Preneseni porezni gubitak i priznavanje odgođene porezne imovine (03.07.2017.)

- Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu II dio (29.06.2017.)

- Novosti koje nam donosi porezna reforma (29.06.2017.)

- Darivanje fizičkim osobama za zdravstvene potrebe (29.06.2017.)

- Obveza doprinosa za člana uprave - stranca koji nije zaposlen u RH (29.06.2017.)

- Porez po odbitku pri isplati dividendi (29.06.2017.)

- Početak i prestanak utvrđivanja poreza i prireza na dohodak ostvarenog od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova (08.06.2017.)

- U svakoj tvrtki dnevnice ovise i o ugovoru o radu i pravilniku o radu (08.06.2017.)

- Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca (07.06.2017.)

- Posvojiteljski i roditeljski dopust (07.06.2017.)

- Što je ugovor o djelu (01.06.2017.)

- Otpremnina kod prestanka ugovora o radu (01.06.2017.)

- Osnovanost otkaza ugovora o radu (01.06.2017.)

- Privremena nesposobnost za rad - II dio (01.06.2017.)

- TRANSFERNE CIJENE Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama (01.06.2017.)

- Porezni tretman faktoringa i faktoringa koji uključuje otkup mjenice (31.05.2017.)

- Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanje (31.05.2017.)

- Oporezivanje primitaka učenika i studenata (31.05.2017.)

- Osobni odbitak umirovljenika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme (31.05.2017.)

- Koji se podaci (ne) smatraju poreznom tajnom (31.05.2017.)

- Zaključivanje i čuvanje poslovnih knjiga i druge dokumentacije (31.05.2017.)

- Transakcije s povezanim društvima u financijskim izvještajima (31.05.2017.)

- Fiskalne olakšice kod sklapanja ugovora o radu (31.05.2017.)

- Novosti koje donose izmjene Pravilnika o PDV-u od 01.svibnja 2017. (31.05.2017.)

- Porezna reforma-što je novo od 01.01.2017 (27.04.2017.)

- Promjene u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (25.04.2017.)

- Oznaka primitka broj 17 u JOPPD obrazac od 2017. godine (25.04.2017.)

- Novosti kod potpisivanja i predaje GFI dokumentacije ]] (25.04.2017.)

- Novi pravilnik o porezu na dohodak (sada se osobni oditak može uptorijebiti kod više isplatitelja) (24.04.2017.)

- Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina 2017. (24.04.2017.)

- PD-IPO obrazac-Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (24.04.2017.)

- Račun za najam poslovnog prostora (24.04.2017.)

- Tko su obveznici fiskalizacije u 2017 (09.03.2017.)

2016.

- Kako platiti manje poreza na dobit u 2016. godini (23.12.2016)

- Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (21.12.2016)

- Zakon o porezu na dodanu vrijednost - 2017. (21.12.2016)

- Zakon o doprinosima (21.12.2016)

- Porezne novosti u 2017. godini - niži porez na dobit (21.12.2016)

- Reforma poreznog sustava – što nas očekuje (21.11.2016)

- Obrazac JOPPD (21.11.2016)

- Porezni rizici kod prestanka ugovora o zakupu (21.11.2016)

- Oporezivanje premija osiguranja (21.11.2016)

- Oporezivanje PDV-om primljenih predujmova za dobra ili usluge (21.10.2016)

- Potpisivanje izlaznih računa i slanje emailom (21.10.2016)

- Računi bez potpisa i pečata tj. e-računi – bitno za znati (21.10.2016)

- Primanja radnika koja se osim plaće uplaćuju na zaštićeni račun (21.10.2016)

- Oporezivanje kamata (21.10.2016)

- Prodaja dobara na sajmu u Republici Hrvatskoj – obrtnik iz Republike Slovenije (21.10.2016)

- Izaslanje zaposlenih osoba u EU (30.09.2016)

- PDV ID broj za porezne obveznike iz država članica EU (30.09.2016)

- Isplata regresa - način isplate (30.09.2016)

- Računovodstvo za udruge (29.09.2016)

- Računovodstvo udruga (29.09.2016)

- Prava za vrijeme nezaposlenosti (28.09.2016)

- Izdavanje porezne kartice (28.09.2016)

- Porezna kartica (28.09.2016)

- Redoviti otkaz (28.09.2016)

- Koliko se poreza plaća pri isplati dividende/udjela u dobiti (28.09.2016)

- Rashodovanje i isknjiženje dugotrajne materijalne imovine (28.09.2016)

- Sustav PDV-a - ući u njega ili ne (28.09.2016)

- Što učiniti kad radnik u dodatnom radu „probije“ najdulju dopuštenu satnicu od 180 sati godišnje (28.09.2016)

- Što je INTRASTAT (28.09.2016)

- Uzdržavane osobe poreznog obveznika (21.09.2016)

- Obveze građana pri iznajmljivanju prostora (21.09.2016)

- Ne zaboravite na prag stjecanja dobara (21.09.2016)

- Najniži i najviši iznos naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (21.09.2016)

- Prefakturiranje i PDV (09.09.2016)

- Imovina vrijednosti manje od 3.500,00 kn (09.09.2016)

- Pokrećete posao - koraci u osnivanju tvrtke (09.09.2016)

- Fizičke osobe - kupnja rabljenih auta iz EU (poseban postupak oporezivanja marže) (09.09.2016)

- Maloprodaja - pokrećete li posao (09.09.2016)

- Uvjeti radnog mjesta na kojem radi umirovljenik na pola radnog vremena (09.09.2016)

- Devizna blagajna i plaćanje stranom gotovinom (06.09.2016)

- Oblikovanje posebnih pričuva za troškove razvoja (06.09.2016)

- Čuvanje računovodstvene dokumentacije (06.09.2016)

- Porezna uprava više ne izdaje rješenja za obvezne doprinose (06.09.2016)

- Poduzetnička plaća u 2016. godini (06.09.2016)

- Fiskalizacija računa za prodaju preko interneta (02.09.2016)

- Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija (02.09.2016)

- Jednostavno knjigovodstvo udruga nije tako jednostavno (02.09.2016)

- Pravo na naknadu štete od poslodavca u slučaju ozljede na putu do posla (02.09.2016)

- Obvezni elementi putnog naloga (02.09.2016)

- Udruge u poreznom i carinskom sustavu (01.09.2016)

- Registar udruga (01.09.2016)

- Obračun i isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor (31.08.2016)

- Naknade za rad studenata ili učenika preko ovlaštenih posrednika (31.08.2016.)

- Mirovanje i zatvaranje d.o.o. i j.d.o.o. (29.08.2016.)

- Mirovanje i zatvaranje obrta i samostalne djelatnosti (29.08.2016.)

- Kad poduzetnik kupuje osobno vozilo (29.08.2016.)

- Što kad paušalac prijeđe limit tijekom godine (29.08.2016.)

- Želite biti paušalno oporezovani (29.08.2016.)

- Registracija za potrebe PDV-a i transakcije unutar EU u 2016. godini (29.08.2016.)

- Rodiljni i roditeljski dopust osoba na stručnom osposobljavanju za rad (29.08.2016.)

- Obveze iznajmljivača paušalista kod suradnje s agencijama iz EU (29.08.2016.)

- Obveznici revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2016. (29.08.2016.)

- Mogućnosti dopunskog rada prema Zakonu o radu (29.08.2016.)

- Mali porezni obveznici – PRIMJENA ČLANKA 90. ZAKONA O PDV (25.08.2016.)

- Razne vrste ortaštva (23.08.2016.)

- Pitanja i odgovori vezani uz statističko izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima putem obrasca OPZ-STAT-1 (23.08.2016.)

- Odluka o jedinstvenom okvirnom kontnom planu (23.08.2016.)

- Registriranje za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj (23.08.2016.)

- Prigovor na porezno rješenje (23.08.2016.)

- Dohodak od imovine ostvaren po osnovi zakupa poslovnog prostora (22.08.2016.)

- Oporezivanje mirovina ostvarenih izvan Republike Hrvatske (22.08.2016.)

- Oporezivanje inozemnih mirovina (22.08.2016.)

- Prava nezaposlenih osoba na naknadu i mirovinsko osiguranje (22.08.2016.)

- Premije za III. stup – najjeftinija stimulacija radnika (18.08.2016.)

- Povrat više plaćenog PDV-a – jesmo li u zastari (18.08.2016.)

- PDV pri uvozu (18.08.2016.)

- Privremena nesposobnost za rad obrtnika i obrazac JOPPD (18.08.2016.)

- Otpremnine - porezni tretman (18.08.2016.)

- Utvrđivanje primitaka po osnovi nesamostalnog rada u naravi (29.06.2016.)

- Obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (29.06.2016.)

- Naknada plaće zbog bolovanja radi komplikacija u svezi s trudnoćom i porodom (23.06.2016.)

- Predujmovi poreza na dobit za 2016. godinu (17.06.2016.)

- Trebaju li likvidatori pečat (14.06.2016.)

- Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada - plaće (14.06.2016.)

- Stečajni postupak nad udrugom (09.06.2016.)

- Porez na potrošnju (09.06.2016.)

- Od 6. lipnja 2016. počinje primjena SEPA pravila u Republici Hrvatskoj (09.06.2016.)

- Novi podatci kod popunjavanja naloga za plaćanje pri isplatama fizičkim osobama (09.06.2016.)

- Pravo na godišnji odmor u slučaju zamjene zaposlenika (09.06.2016.)

- Prava posloprimca u slučaju prekovremenog rada (09.06.2016.)

- Oporezivanje smanjenja temeljnog kapitala (09.06.2016.)

- Prokura s poreznog i pravnog aspekta (08.06.2016.)

- Obveze privatnih iznajmljivača (08.06.2016.)

- Što poslodavci moraju znati o pravu na godišnji odmor (03.06.2016.)

- Što je nematerijalna imovina (03.06.2016.)

- Zaključivanje i čuvanje poslovnih knjiga (03.06.2016.)

- Registriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav (25.05.2016.)

- Obračun poreza na promet nekretnina (25.05.2016.)

- Oporezivanje PDV-om usluga prijevoza putnika na području Republike Hrvatske (25.05.2016.)

- Službena putovanja vanjskih suradnika u neprofitnim organizacijama (25.05.2016.)

- Plaćanje PDV-a prema (na)plaćenim naknadama (25.05.2016.)

- Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori za 2015. i 2016. godinu (24.05.2016.)

- BLAGAJNIČKI MAKSIMUM (24.05.2016.)

- Povrat PDV-a u putničkom prometu (24.05.2016.)

- Autorski honorar iz inozemstva (24.05.2016.)

- Poslovni događaji s povezanim osobama (20.04.2016.)

- Zahtjev za povrat više plaćenog poreza (20.04.2016.)

- Potpore kod smrti zaposlenika ili člana uže obitelji zaposlenika (20.04.2016.)

- Promjena radnog mjesta u novom ugovoru o radu (20.04.2016.)

- Prava radnika u slučaju neisplate plaće (13.04.2016.)

- Prijenos porezne obveze i povrat PDV-a u građevinskoj djelatnosti (13.04.2016.)

- Smanjenje mjesečnog predujma za plaćanje turističke članarine za 2016. (07.04.2016.)

- Pozajmice između pravnih i fizičkih osoba (06.04.2016.)

- Sjedišta, izdvojeni pogoni i sl. (06.04.2016.)

- Vrijednosno usklađenje zaliha (06.04.2016.)

- Prvo statističko izvješće za obveznike PDV-a podnosi se najkasnije do 1. rujna 2016. (06.04.2016.)

- Novine kod obračuna i iskazivanja dnevnica za službena putovanja i terenskog dodatka (05.04.2016.)

- Porezni tretman novčane potpore za samozapošljavanje isplaćene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (05.04.2016.)

- Sadržaj knjigovodstvene isprave od 01.01.2016. godine (01.04.2016.)

- Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak koje se odnose na putne naloge (30.03.2016.)

- Naknada za odvojeni život od obitelji (30.03.2016.)

- Kada je otpis potraživanja priznati rashod (29.03.2016.)

- Prijava i zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a (21.01.2016)

- Ograničenja od ovrhe na plaći u 2016. godini (12.01.2016)

- Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine (12.01.2016)

- Iskoristite dodatno umanjenje porezne osnovice dohotka kroz poticaje zapošljavanja (12.01.2016)

- Direktori i plaćanje doprinosa (12.01.2016)

2015.

- Prijava dospjelih potraživanja OPZ-STAT-1 (28.12.2015)

- Donesene izmjene ZOR-a (18.12.2015)

- Nove osnovice za doprinose za 2016. godinu počevši sa plaćom za 12/2015 - isplata u 01/2016 (17.12.2015)

- Tko je obvezan ući u sustav PDV-a u 2016. godini (17.12.2015)

- Može li poslodavac zaposliti drugog radnika u roku 6 mjeseci od prestanka ugovora (15.12.2015)

- Način prestanka ugovora o radu (15.12.2015)

- Prigodni i ostali darovi (14.12.2015)

- Godišnji popis imovine i obveza (11.12.2015)

- Upisi u sudski registar se od 1. studenoga 2015. više ne objavljuju u „Narodnim novinama“ (11.12.2015)

- Pravo na godišnji odmor i GO u slučaju prestanka radnog odnosa (30.11.2015)

- Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak radniku sa zadnjom isplatom plaće u 2015. (25.11.2015)

- Novi način (ne)podnošenja godišnjih prijava poreza na dohodak (24.11.2015)

- Energetski certifikat (24.11.2015)

- Od 1. siječnja 2016. u Zagrebu porez na potrošnju 2% (24.11.2015)

- Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (19.11.2015)

- Dospjela potraživanja (13.11.2015)

- Paušalno oporezivanje dohotka (13.11.2015)

- Rad kod istog poslodavca nakon umirovljenja (13.11.2015)

- Ugovor o djelu (11.11.2015)

- Autorski honorar (11.11.2015)

- Trajanje godišnjeg odmora s obzirom na stručnu spremu (11.11.2015)

- Vodite li knjigu odluka u d.o.o.-u (10.11.2015)

- Ugovor o ustupanju potraživanja - cesija (10.11.2015)

- Porez na tvrtku ili naziv (06.11.2015)

- Isplata putnih troškova - Isplata dnevnica za pružanje usluga u Italiji (04.11.2015)

- Zakup poslovnog prostora (03.11.2015)

- Obvezan sadržaj konto-kartice od 1.1.2016. (02.11.2015)

- Oporezivanje kapitalnih dobitaka porezom na dohodak od 1.1.2016. g. (02.11.2015)

- Prijava i rad osobe u kućanstvu (30.10.2015)

- Plaćanje PDV-a po naplati - naplaćenoj realizaciji (07.10.2015)

- Izmjene u platnom prometu u 2016 godini (07.10.2015)

- Nove obveze revizora (07.10.2015)

- Zakon o stečaju potrošača (07.10.2015)

- Porezni položaj usluga putničke agencije – posrednika (05.10.2015)

- Pokrenut e-Obrt – aplikacija za internetsku registraciju obrta (05.10.2015)

- Sitan inventar (05.10.2015)

- Terenski dodatak ili dnevnica (02.10.2015)

- Zapošljavanje stranaca i dozvola za boravak i rad u RH (02.10.2015)

- Što ako otvorite tvrtku u inozemstvu (29.09.2015)

- Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem (29.09.2015)

- Ozljede na radu (25.09.2015)

- Privremena nesposobnost za rad (25.09.2015)

- Aplikacija Specifikacija nepovezanih uplata (aplikacija SNU) (25.09.2015)

- Sustav fiskalizacije nije ugrožen zbog tehničkih poteškoća u HT-u (25.09.2015)

- Poslodavcu se isplati uzeti radnika na osposobljavanje (23.09.2015)

- Što donosi novi Zakon o računovodstvu (23.09.2015)

- Predstečajni i stečajni razlozi (23.09.2015)

- Porezni tretman otpremnina (22.09.2015)

- Izmjene u evidencijama o radnom vremenu počevši od 19.9.2015. (22.09.2015)

- Napomene na računu poreznog obveznika (18.09.2015)

- Pitanje osobnih automobila i priznavanje troškova (18.09.2015)

- Novosti za ugostitelje (18.09.2015)

- Objavljen je novi pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (18.09.2015)

- Zapošljavanje osobe mlađe od 30 godina I prvi puta zaposlene osobe (16.09.2015)

- Obračun PDV-a kod privatnih iznajmljivača (16.09.2015)

- Osnivanje j.d.o.o-a (16.09.2015)

- Novine u stečaju prema novom stečajnom zakonu (15.09.2015)

- Mogu li dobiti naknadu od poslodavca za neiskorišteni godišnji odmor (15.09.2015)

- Može li radnik raskinuti ugovor o probnom radu prije njegova isteka (15.09.2015)

- Ograničenja u plaćanju i naplati gotovinom (15.09.2015)

- Reinvestiranje dobiti uz uvjet ulaganja u dugotrajnu imovinu (15.09.2015)

- Donesen je novi Zakon o računovodstvu (07.09.2015)

- Isplata dividendi i udjela u dobitku fizičkim osobama (07.09.2015)

- Utvrđivanje godišnjeg poreza na cestovna motorna vozila I plovila za pravne I fizičke osobe (31.08.2015)

- Novosti u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (31.08.2015)

- Predujam poreza na dohodak obrtnika u 2015. I podnošenje zahtjeva za izmjenom predujma (05.06.2015)

- Nova pravila o obavljanju poslova zaštite na radu kod poslodavca (05.06.2015)

- Nova isplatna lista place I naknade place od 1. srpnja 2015. godine (02.06.2015)

- Reinvestirana dobit I Obrazac JOPPD (22.04.2015)

- Nove evidencije o radnicima I radnom vremenu radnika (29.03.2015)

- Ugovor o radu sa zaposlenikom mlađim od 30 godina (29.03.2015)

- Mali porezni obveznici i ino-usluge (29.03.2015)

- Od 1. siječnja promjena roka za dostavu prijave o početku osiguranja(23.02.2015)

- Porezne novosti u 2015.(23.02.2015)

- Propisi koji stupaju na snagu 1. siječnja 2015.(23.02.2015)

- Korištenje prava na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu(23.02.2015)

- Predaja financijskih izvještaja za 2014. u sustavu neprofitnog računovodstva u FINA(20.02.2015)

- Troškovi službenog putovanja – novo uređenje u JOPPD-u(20.02.2015)

- Novi račun za plaćanje općekorisne funkcije šuma(20.02.2015)

- Nova stopa zakonske zatezne kamate od 1. siječnja 2015.(20.02.2015)

2014.

- Nakon 1. siječnja 2015 moći će PDV obračunavati prema naplaćenim naknadama fizičke osobe-obrtnici te pravne osobe koje ostavruju promete koji nisu veći od 3.000.000,00 kn(04.12.2014)

- Novi način obračuna plaća od 1. siječnja 2015.(30.10.2014)

- Fiskalizacija – sve na jednom mjestu!(30.10.2014)

- Honorari – djelo, autorsko djelo i umjetničko djelo(30.10.2014)

- Paušalni obrti – sve što trebate znati prije nego se odlučite!(30.10.2014)

- Porezni tretman izuzimanja nekretnine iz obrta(30.10.2014)

- Mogu li poduzetnici dobiti zatezne kamate od Porezne uprave(30.10.2014)

- Ustanove i neprofitne organizacije(30.10.2014)

- Primici u naravi(30.10.2014)

- Prigodni darovi, promidžba i reprezentacija(30.10.2014)

- Pozajmice između povezanih društava - može li beskamatno(29.10.2014)

- Možemo li naplaćivati i plaćati u EUR-ima(29.10.2014)

- 3. stup mirovinskog osiguranja, da ili ne(29.10.2014)

- Mogu li se računi čuvati samo u okviru optičke arhive(29.10.2014)

- Osobni odbitak i porezna kartica(29.10.2014)

- Kako zaštititi podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu(29.10.2014)

- Plaćanje roba i usluga u gotovini(29.10.2014)

- Dopušteni manjak u trgovini(28.10.2014)

- Kako smanjiti predujmove poreza na dobit(28.10.2014)

- Službeni put - koji se troškovi mogu neoporezivo nadoknaditi(28.10.2014)

- Moramo li ispraviti pretporez kada primimo naknadni popust(28.10.2014)

- O novom zakonu o udrugama(28.10.2014)

- Volonterski džeparac(28.10.2014)

- Pozajmice u poduzetništvu(28.10.2014)

- Porezno dopušteni troškovi poduzetnika(28.10.2014)

- Jesu li donacije školstvu porezno priznati trošak(28.10.2014)

- Stipendije(28.10.2014)

- Vođenje popisa članova udruge(23.10.2014)

- Obveze poslodavaca,prema novom Zakonu,o zaštiti na radu(16.09.2014)

- Što je novo u novom Zakonu o radu(16.09.2014)

- Primici izuzeti od ovrhe nakon,izmjena Ovršnog zakona(16.09.2014)

- Službeni put osoba,izvan radnog odnosa(16.09.2014)

- Izračun naknade plaće radniku koji je zaposlen kod dva ili više poslodavca(16.09.2014)

- Privremeno ustupanje radnika u povezano društvo(16.09.2014)

- Ulazi li radni staž u Njemačkoj u ukupni radni staž zaposlenika(16.09.2014)

- Novi Zakon o radu(10.09.2014)

- Plaćeni i neplaćeni dopust radnika(05.09.2014)

- Predaja financijskih izvješća u sudski registar zbog reinvestiranja dobitka do kraja kolovoza(05.09.2014)

- Porezni tretman teško naplativih i nenaplativih potraživanja(05.09.2014)

- Priznaje li Zakon o radu usmeni dogovor poslodavca i radnika kod sklapanja ugovora o radu(05.09.2014)

- Oporezivanje slovenske mirovine u Hrvatskoj(05.09.2014)

- [[Kada nastupa zastara d

pitanja_i_odgovori.txt · Last modified: 2023/06/30 12:33 by gasparovic