User Tools

Site Tools


racun_za_najam_poslovnog_prostora

====== Račun za najam poslovnog prostora

Pitanje: Osoba obveznik PDV-a u Hr iznajmljuje poslovni uredski prostor u Hr, poreznom obvezniku iz druge države članice(u ovom slučaju Mađarska-nemaju Hr OIB) i sada smo u dilemi da li račun za najam poslovnog prostora ima iskazan PDV ili ne , sa napomenom Prijenos porezne obveze ili ne?

Odogovor:

Usluga je oporeziva u Hrvatskoj po čl. 19 Zakona o PDV-u: 2.2.2. Usluge u vezi s nekretninama

Članak 19.

Mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje, davanje prava na uporabu nekretnina i usluge pripreme i koordinacije građevinskih radova, kao što su usluge arhitekata i građevinskog nadzora, smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi.

S obzirom da zakup predstavlja davanje prava na uporabu, usluga je oporeziva u RH te se ne može primijeniti prijenos porezne obveze u Mađarsku (putem ZP obrasca). ZP-om se mogu prenijeti samo usluge opisane u čl. 88.

Ovdje je jedno mišljenje središnjeg ureda koje se ne odnosi na zakup nego na projektiranje nekretnine, ali može se upotrijebiti isti argument (točka 1 u odgovoru):

https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19132

Međutim, ako bi se Mađarska firma upisala u hrvatski PDV sustav (što nije komplicirano, Avenija Dubrovnik 32, Zagreb, sobe 529 za OIB i 410 za PDV; bude brzo gotovo), mogli bi tražiti povrat PDV-a temeljem ulaznog računa, na isti način kao i tuzemne firme.

racun_za_najam_poslovnog_prostora.txt · Last modified: 2017/04/24 13:50 by gasparovic