User Tools

Site Tools


pocetak_rada_sustava_eovrha

Početak rada sustava eOvrha

www.actarius.hr

info@actarius.hr

U skladu s Ovršnim zakonom i Pravilnikom o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku s danom 15. rujna 2021. uspostavljen je aplikativni sustav za podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave općinskim sudovima.

Na stranicama e-Ovrhe omogućeno je podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave putem aplikativnog sustava na propisanom, standardiziranom elektroničkom obrascu u strojno čitljivom obliku, zatim praćenje statusa predmeta, pribavljanje potvrda o pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi te slanje rješenja o ovrsi na provedbu Financijskoj agenciji.

Podnošenjem prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave na naprijed opisani način, predmet se od strane općinskih sudova automatski povjerava u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda ravnomjerno, po abecednom redu njihovih prezimena, prema pravilima o službenom području i sjedištu javnih bilježnika.

U iznimnim slučajevima, prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave fizičke osobe mogu dostaviti na propisanom obrascu poslovnoj jedinici Financijske agencije u materijalnom (papirnatom) obliku, koja će potom podatke iz obrasca unijeti u elektronički sustav e-Ovrhe te proslijediti prijedlog općinskom sudu na čijem području ovršenik ima prebivalište ili sjedište.

Radi pojednostavljenja poslovnih procesa velikih ovrhovoditelja, odnosno pravnih osoba koje redovito podnose veliki broj prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, omogućen je prijenos podataka iz njihovih informacijskih sustava u aplikativni sustav e-Ovrhe putem tzv. API-a za velike ovrhovoditelje. Detaljne upute za korištenje API-a možete preuzeti ovdje https://usluge.pravosudje.hr/about/e-ovrhe/Veliki.zip.

Za prijavu i korištenje aplikativnog sustava e-Ovrhe potrebno je:

  • imati pristup računalu sa stabilnom internetskom vezom
  • prijaviti se vjerodajnicom Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava
  • imati odgovarajući potpisni certifikat
  • biti sudionik e-Komunikacije

Tehničke preduvjete za korištenje usluge e-Ovrhe osigurava Ministarstvo pravosuđa i uprave. Pojašnjenje pojedinih pojmova sadržanih u obrascu prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave možete pogledati ovdje https://usluge.pravosudje.hr/about/e-ovrhe/Pojmovnik.pdf.

Dodatna tehnička pojašnjenja o korištenju usluge možete pronaći u korisničkom priručniku kojeg možete preuzeti ovdje https://usluge.pravosudje.hr/about/e-ovrhe/Korisnicki.prirucnik.pdf ili se radi pojašnjenja možete obratiti na adresu elektroničke pošte e-ovrhe@mpu.hr.

Izvor: eOvrhe (pravosudje.hr)

pocetak_rada_sustava_eovrha.txt · Last modified: 2021/10/11 23:24 by gasparovic