User Tools

Site Tools


porezni_obveznici_i_izlazak_iz_sustava_pdv-a

Porezni obveznici i izlazak iz sustava PDV-a

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Naš korisnik (obveznik poreza na dohodak) obračunava PDV prema naplaćenim naknadama. 2015. godine ušao je u sustav PDV-a po sili zakona. Namjerava zatražiti izlazak iz sustava PDV-a u 2020.godini. Sukladno čl. 186 st.12 Pravilnika o PDV-u isporuke obavljene i nenaplaćene prije prijelaza, potrebno je uključiti u zadnju prijavu PDV-a. Odnosno prikazati PDV za ispostavljene račune koji još nisu naplaćeni, te priznati pretporez na primljene račune koji nisu još plaćeni do 31.12.2019. godine. Je li došlo do nekih izmjena vezano za postupak izlaska iz sustava PDV-a poreznih obveznika koji obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama?

Vezano uz iskazivanje obveze za PDV i priznavanje pretporeza za obveznike koji obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama, nije bilo izmjena, te vrijedi onako kako ste naveli u upitu.

Dakle, za izlazak iz sustava PDV-a (pri čemu obveznik i dalje nastavlja obavljati svoju registriranu djelatnost), vrijedi sljedeće: ako je obveznik u sustav PDV-a bio upisan po sili zakona à ako su isporuke dobara/usluga u prethodnoj kalendarskoj godini bile manje od 300.000 kn, pisani zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a mora se predati Poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja tekuće godine (čl. 186. st. 5. Pravilnika o PDV-u; Nar. nov., br. 79/13-1/19).

Na kraju poslovne godine potrebno je provesti određene radnje, i to:

-u poreznim evidencijama evidentirati izlazne račune

-izvršiti ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu i nekretnine za koju je korišten pretporez (ako je račun plaćen, a nije prošlo 5, odnosno 10 godina) – naime, prema čl. 140. st. 8. Pravilnika o PDV-u potrebno je provesti ispravak pretporeza, ako nije isteklo razdoblje ispravka

-izvršiti ispravak pretporeza za zalihe za koje je korišten pretporez – čl. 65.a Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13-106/18)

-usklađenja i ispravke potrebno je izvršiti u prijavi PDV-a koja se podnosi za zadnje razdoblje oporezivanja u kalendarskoj godini (dakle, u PDV prijavi za 12. mjesec).

Nadalje, u skladu sa čl. 186. st. 13. Pravilnika o PDV-u, pri izlasku iz sustava PDV-a, za isporuke koje porezni obveznik naplati nakon prijelaza primjenjuje se sljedeće: ako je porezni obveznik prije prijelaza obračunavao PDV prema naplaćenim naknadama, isporuke obavljene, a nenaplaćene prije prijelaza uključuju se u prijavu PDV-a koja se podnosi za razdoblje oporezivanja iz čl. 85. st.7. Zakona o PDV, kao naplaćene.

Stoga, obveznici koji PDV iskazuju prema naplaćenim naknadama, trebaju u PDV obrazac za 12. mjesec (tj. u prijavu PDV-a za zadnje razdoblje oporezivanja) uključiti sve izlazne račune za isporuke/usluge koje su obavljene prije izlaska iz sustava PDV-a i priznati obvezu PDV-a (bez obzira što ti računi nisu naplaćeni) te priznati pretporez za ulazne račune koji nisu još plaćeni. Kada u sljedećem poreznom razdoblju (tj. nakon što su obrtnici izašli iz PDV-a) ti isti računi budu naplaćeni, obrtnik će u evidenciji (obrazac KPI) iskazati primitak bez iznosa PDV-a, kao i za plaćene račune dobavljačima iskazati izdatak bez PDV-a.

Dakle, potrebno je voditi računa da pojedine isporuke ne ostanu neoporezive ili da se ne oporezuju dvostruko (čl. 186. st. 14. Pravilnika).

Nakon izlaska iz sustava PDV-a, tj. za poreznog obveznika koji nije u sustavu PDV-a, u skladu sa čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u, vrijedi sljedeće:

-oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga,

-nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i

-nema pravo na odbitak pretporeza.

Navedeno se odnosi na ulazne i izlazne račune za usluge primljene/obavljene tek nakon izlaska iz sustava PDV-a. Također, na izlaznim računima potrebno je navesti napomenu da PDV nije obračunat prema odredbama čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u.

Izvor: https://www.racunovodja.hr/33/porezni-obveznici-i-izlazak-iz-sustava-pdv-a-uniqueidmRRWSbk196E4DjKFq6pChCo4kAco2wjOKE-erNfuEnxlbhAoZZOdLQ/?serp=1

porezni_obveznici_i_izlazak_iz_sustava_pdv-a.txt · Last modified: 2019/10/01 01:07 by gasparovic