User Tools

Site Tools


osnivanje_j.d.o.o

Osnivanje j.d.o.o.

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Jednostavni d.o.o. ili društvo s temeljnim kapitalom od 10 kuna možete osnovati za 24 sata u svakom HITRO.HR ili javnobilježničkom uredu

Putem usluge e-Tvrtka omogućeno je elektroničko osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) s temeljnim kapitalom od 10 kuna iz bilo kojeg javnobilježničkog ili HITRO.HR ureda u Hrvatskoj na bilo koji od trgovačkih sudova u roku od 24 sata.

U rok od 24 sata ne ubrajaju se vikendi i neradni dani. Za elektroničke prijave poslane nakon uredovnog radnog vremena sudova rok od 24 sata teče od sljedećeg radnog dana.

Izbor imena društva

Društvu prvo morate odabrati ime, a postupak odabira i ograničenja možete pročitati u članku

Izbor imena društva.

Osnivački dokumenti

Javni bilježnik sastavlja Zapisnik o osnivanju, Prijavu za upis društva u sudski registar i Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova.

Dokumenti moraju biti potpisani i ovjereni od strane javnog bilježnika. Ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane).

Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti.

Popis javnobilježničkih ureda u Hrvatskoj s adresama i radnim vremenom pronaći ćete na stranicama Komore

Javni bilježnici.

Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.HR ured.

Predaja dokumentacije i uplata pristojbi

Prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima ovjerenim kod javnog bilježnika predajte u uredu HITRO.HR.

Uplate sudskih pristojbi i osnivačkog pologa možete izvršiti u Fininim poslovnicama. Nakon izvršenih uplata, HITRO.HR će kompletirati vaš predmet i proslijediti ga na nadležni trgovački sud elektroničkim putem. Ako je odaslana dokumentacija ispravna i potpuna, trgovački sud će u roku 24 sata izvršiti upis društva u sudski registar, te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.HR ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovanog društva.

U uredu HITRO.HR dobit ćete i ispuniti RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti). Troška upisa u Registar poslovnih subjekata nema.

HITRO.HR će automatski po preuzimanju Rješenja o osnivanju ishoditi Obavijest Državnog zavoda za statistiku elektroničkim putem u roku od jednog radnog dana.

Preuzimanje dokumentacije i otvaranje računa

Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.HR.

Po preuzimanju dokumentacije potrebno je otvoriti račun kako bi se mogao izvršiti prijenos osnivačkog pologa društva na račun društva.

Izradu pečata i otvaranje računa možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR.

Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO, e-Mirovinsko). Osim prijave društva u mirovinsko osiguranje isto je potrebno prijaviti i u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO, e-Zdravstveno).

Prijava Poreznoj upravi

Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a.

Na uvid je potrebno dati rješenje o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te potpisni karton.

Također, j.d.o.o. možete osnovati na daljinu bez punomoćnika putem internetske stranice sudskog registra ili putem internetske stranice sudskog registra u sklopu sustava START bez dolaska na fizičke lokacije nadležnih institucija, okupljanja osnivača zbog sklapanja ugovora i sudjelovanja javnog bilježnika.

Osnivanje j.d.o.o. na daljinu bez punomoćnika provodi se putem propisanog elektroničkog obrasca izjave o osnivanju ako se radi o jednom osnivaču, odnosno društvenog ugovora ako se radi o više osnivača te nije potrebna javnobilježnička ovjera osnivačkih dokumenata. Više o prednosti osnivanja j.d.o.o. na daljinu možete pronaći na sljedećoj poveznici

Sustav START

Dodatne informacije: Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o sudskom registru

Pravilnik o načinu upisa u sudski registar

Zakon o stečaju potrošača

Kako otvoriti d.o.o./j. d. o.o.

Izvor: Središnji državni portal - Osnivanje j.d.o.o. (gov.hr)

osnivanje_j.d.o.o.txt · Last modified: 2021/04/20 06:28 by gasparovic