User Tools

Site Tools


kako_se_zaposliti_i_ostati_pausalist

Kako se zaposliti i ostati paušalist?

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Vlasnik ste paušalnog obrta, no zbog krize ili nekog drugog razloga odlučili ste ga obavljati kao drugu djelatnost te se zaposliti kod drugog poslodavca. Iako ste i dalje vlasnik obrta, zapošljavanjem kod drugog poslodavca mijenja se vaš status kao osiguranika.

Donosimo vam sve administrativne korake koje je u tom slučaju potrebno poduzeti!

1. Odjava s mirovinskog osiguranja

Najprije će vas vaš novi poslodavac prijaviti kao zaposlenog u sustav Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Zatim se potrebno odjaviti sa HZMO-a kao zaposlenik obrta tiskanicom M2-P koju možete kupiti u Narodnim novinama.

Podatke potrebne za popunjavanje tiskanice možete naći na tiskanici M1-P koju ste popunjavali prilikom otvaranja obrta.

2. Porezna uprava

Slijedi odlazak u lokalnu ispostavu Porezne uprave gdje ispunjavate obrazac ROD-DOP radi promjene statusa osiguranika (točka 2.2).

Pritom ponesite ugovor o radu ili izjavu poslodavca o zapošljavanju.

3. Plaćanje doprinosa uz rad

Promjenom vašeg statusa osiguranika mijenja se i način plaćanja doprinosa.

Paušalni obrtnik koji radi kod drugog poslodavca plaća doprinose po osnovi druge djelatnosti, a više o ovom načinu plaćanja doprinosa saznajte u vodiču Kako plaća doprinose paušalni obrtnik koji radi kod drugog poslodavca?.

4. Porezi

Iako se promijenio način plaćanja doprinosa, osnova za plaćanje paušalnog poreza je ostala ista – i dalje tromjesečno plaćate paušalni porez u 5 razina prema zadanim rokovima.

Napomena!

Ako ste koristili potporu za samozapošljavanje HZZ-a ili nekog drugog tijela, prije zapošljavanja svakako provjerite ugovor i stavke definirane ugovorom.

Najčešće ste za razdoblja trajanja ugovora obvezni ostati u punom radnom odnosu u svom obrtu što znači da kršite ugovor u slučaju zaposlenja kod drugog poslodavca. Ako se zaposlite kod drugog poslodavca čak i samo na 1h, to postaje vaš primarni radni odnos.

Ako niste koristili mjeru samozapošljavanja ili vam je istekla ugovorna obveza, nemate nikakvih sankcija prilikom zapošljavanja kod drugog poslodavca.

Izvor: https://plaviured.hr/vodici/kako-se-zaposliti-i-ostati-pausalist/

kako_se_zaposliti_i_ostati_pausalist.txt · Last modified: 2020/10/01 00:25 by gasparovic