User Tools

Site Tools


porez_na_dohodak​​

POREZ NA DOHODAK

www.actarius.hr

info@actarius.hr

POREZNI OBVEZNIK

1. Fizička osoba koja ostvaruje dohodak,

2. Nasljednik za sve porezne obveze koje proizlaze iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti. Nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka.​

Izvori dohot​​ka​

1. dohodak od nesamostalnog rada (plaće i mirovine),​

2. dohodak od samostalne djelatnosti,​

3. dohodak od imovine i imovinskih prava,

4. dohodak od kapitala,​​

5. drugi dohodak.​

Rezident​

1. Rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište,​

2. Rezident je i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlen je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću.​

Nerezident​

Nerezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.​

POREZNA OSNO​​VICA/PREDMET OPOREZIVANJA

Rezident

Osnovica poreza na dohodak rezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala i drugog dohotka, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), a umanjen za osobni odbitak za rezidente.​

Nerezident​

Osnovica poreza na dohodak nerezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji nerezident ostvari u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka), a umanjen za osobni odbitak za nerezidente.​​

Rezident i nerezident​

Dohodak od samostalne djelatnosti, koji rezident ostvari u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu, umanjuje se:

1. za iznos plaća novozaposlenih osoba,

2. za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te za naukovanja za obrtnička zanimanja prema posebnim propisima,

3. za iznos izdataka za istraživanje i razvoj,

4. i za preneseni gubitak, nakon umanjenja iz točke 1., 2. i 3., koji je rezident po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti ostvario u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu.​

STOPA / ​IZNOS 20% do 360.000,00 kn godišnje (do 30.000,00 kn mjesečno)

30% iznad 360.000,00 kn godišnje (iznad 30.000,00 kn mjesečno)

​OSOBNI ODBITAK Tablica osobnih odbitaka​ - https://www.porezna-uprava.hr/baza_znanja/Stranice/OsobniOdbitak.aspx

NAZIV I BROJ RAČUNA​​ Račun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak grada / općine

GRAD/OPĆINA RAČUN Otvori cijelu tablicu u novom prozoru​

PROPISI​ Zakon o porezu na dohodak NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20

Pravilnik o pore​zu na dohodak 10/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21​​

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djela​​tnosti​ 1/20, 1/21​

Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smjestaja u turizmu 1/19, 1/20, 1/21

Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima​ NN 20/17, 62/17, 129/19​

Izvor: Porezni sustav - Porez na dohodak (porezna-uprava.hr)

porez_na_dohodak​​.txt · Last modified: 2021/10/15 07:00 by gasparovic