User Tools

Site Tools


vodenje_popisa_clanova_udruge

Vođenje popisa članova udruge

Actarius Grupa doo

info@actarius.hr

Prema Zakonu o udrugama (Nar. nov., br. 74/2014), udruga je dužna voditi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način.

Popis članova sadrži najmanje podatke o:

  • osobnom imenu (nazivu),
  • osobnom identifikacijskom broju (OIB)
  • datumu rođenja,
  • datumu pristupanja udruzi,
  • kategoriji članstva, ako su iste utvrđene statutom udruge, te
  • datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova može sadržavati i druge podatke.

Prema novom Zakonu o udrugama (koji je stupio na snagu 1.10.2014.), popis članova sadržava i OIB člana udruge (što nije bilo propisano prije važećim Zakonom o udrugama).

Popis članova morat će uvijek biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na zahtjev.

Izvor: Računovodstvo i porezi 10/2014.

vodenje_popisa_clanova_udruge.txt · Last modified: 2014/10/23 08:10 by gasparovic