User Tools

Site Tools


konsolidacija_financijskih_izvjestaja_-_novo

Konsolidacija financijskih izvještaja - novo

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Obveza konsolidacije je uređena Zakonom o računovodstvu dok su detalji provedbe i pravila konsolidacije utvrđeni HSFI-jem 2 - Konsolidirani financijski izvještaji za male i srednje poduzetnike te MSFI-jem 10 - Konsolidirani financijski izvještaji za velike poduzetnike.

Mali i srednji poduzetnici obvezni su konsolidirati financijske izvještaje prema odredbi ZOR-a, odnosno HSFI-ja 2 kada oni predstavljaju matično društvo koje ima obvezu sastavljati konsolidirane financijske izvještaje. Prema HSFI-ju, matično društvo je društvo koje kontrolira jedno ili više ovisnih društava.

Veliki poduzetnici obvezni su konsolidirati financijske izvještaje prema odredbi ZOR-a, odnosno MSFI-ja 10 kada oni predstavljaju matično društvo koje ima kontrolu nad jednim ili više ovisnih društava.

Pri određivanju obveze konsolidacije financijskih izvještaja treba voditi računa i o propisanim iznimkama. Prema ZOR-u, matica ne mora sastavljati konsolidirane financijske izvještaje za male grupe osim kada te male grupe uključuju i subjekte od javnog interesa. Nadalje, ako se u grupi osim matice nalaze samo ovisna društva koja pojedinačno ili skupno nisu značajna za konsolidirane godišnje financijske izvještaje, matično društvo nema obvezu konsolidacije, uz uvjet da ne obuhvaća subjekte od javnog interesa.

Izuzeci od konsolidacije detaljnije su propisani odredbom članka 25. Zakona o računovodstvu, odnosno odredbama HSFI-ija 2 i MSFI-ija 10.

Krajnji rok za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja za 2016. godinu je 30. rujna 2017. godine.

Obvezi revizije podliježu konsolidirani financijski izvještaji velikih i srednjih grupa te konsolidirani financijski izvještaji malih grupa koje uključuju subjekte od javnog interesa. Reviziji podliježu i konsolidirani financijski izvještaji dioničkih društava, komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji konsolidirani podaci za prethodnu godinu premašuju dva od tri kriterija:

 aktiva 15.000.000,00 kn

 prihodi 30.000.000,00 kn

 prosječan broj zaposlenih tijekom poslovne godine 25.

Obvezi revizije podliježu i godišnja konsolidirana financijska izvješća matice koja je podnijela zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište.

Izvor: http://www.uhyincroatia.com/uploads/publications/NOVOSTI%2009-2017.pdf

konsolidacija_financijskih_izvjestaja_-_novo.txt · Last modified: 2017/09/26 05:22 by gasparovic