User Tools

Site Tools


poduzetnicka_placa_u_2016._godini

Poduzetnička plaća u 2016. godini

Sukladno članku 7. Zakona o doprinosima, poduzetnička plaća je primitak što ga sebi za određeni mjesec isplaćuje osiguranik obveznik poreza na dobitak na osnovi samostalne djelatnosti. Bez obzira na to što te osobe isplaćuju poduzetničku plaću, navedene osobe primarno obavljaju samostalnu djelatnost te u pravnom smislu nemaju svojstvo radnika odnosno ne mogu same sa sobom sklopiti ugovor o radu.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a obveznici su poreza na dobit, mogu odlučiti hoće li obračunavati i plaćati samo obvezne doprinose na plaću i iz plaće temeljem poduzetničke plaće ili će uz obveze doprinose isplatiti i plaću.

Obveznici koji se uz obračun i isplatu obveznih doprinosa temeljem utvrđivanja poduzetničke plaće odluče isplatiti i plaću, obvezni su voditi računa o sljedećim zakonskim odredbama:

  • doprinosi na i iz poduzetničke plaće podmiruju se u 2016. godini temeljem propisane osnovice koja iznosi 8.840,70 kuna;
  • ukoliko je isplaćena plaća niža od propisane osnovice, doprinosi i dalje trebaju biti obračunati na propisanu osnovicu;
  • ukoliko je isplaćena plaća viša od propisane osnovice, doprinosi se obračunavaju i plaćaju temeljem stvarno isplaćene plaće.

Prema zakonskim odredbama, poduzetnička plaća se ne može isplaćivati kao zaostala plaća. Izmjenom Pravilnika o poreza na dohodak, uvedene su novosti u iskazivanju poduzetničke plaće u JOPPD obrascu i to:

  • u stupce 10. i 10.0. (ukupni sati rada i neodrađeni sati rada) upisuje se broj kalendarskih dana u mjesecu;
  • u stupac 17. (obračunani primitak od nesamostalnog rada) upisuje se 0,00 u slučaju da se ne isplaćuje poduzetnička plaća pa se upisuju samo doprinosi. Navedeno vrijedi i ako se isplaćuje plaća bez obzira na to što se obračunava porez na dohodak od nesamostalnog rada

Izvor: www.uhy.hr

Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

poduzetnicka_placa_u_2016._godini.txt · Last modified: 2016/09/06 02:07 by gasparovic