User Tools

Site Tools


ovrsni_tretman_pausalne_naknade_za_prehranu_troskova_smjestaja_radnika_te_troskova_jaslica_i_vrtica

Ovršni tretman paušalne naknade za prehranu, troškova smještaja radnika te troškova jaslica i vrtića?

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Ovršni tretman paušalne naknade za prehranu, troškova smještaja radnika te troškova jaslica i vrtića?

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.9.2019. (Nar. nov., br. 80/19) proširena je lista neoporezivih primitaka iz čl. 7. st. 2. toga Pravilnika, koje po osnovi nesamostalnog rada isplaćuje poslodavac svojim radnicima, i to za sljedeće primitke:

Uvjeti pod kojima se ovi primici smatraju neoporezivima, dodatno se razrađuju u izmijenjenim i dopunjenim odredbama st. 4. te st. 35. do 40. čl. 7. Pravilnika.

Od navedenih primanja, izravno se radniku isplaćuje primanje pod toč. 34. (paušalna naknada za troškove prehrane), te primanje iz toč. 36. (naknada za troškove smještaja radnika – kad radnik sam sklapa ugovor o najmu ili nađe smještaj) i 37. (naknada za troškove redovne skrbi djece).

Za razliku od nekih drugih primanja iz čl. 7. st. 2. Pravilnika koja se smiju u neoporezivom dijelu isplaćivati u gotovini, poput dnevnice za službeni put i rad na terenu, jubilarne nagrade, regresa i božićnice, ova tri primanja moraju se isplatiti radniku na njegov račun (vidi čl. 92. st. 3. podtoč. 5.5. Pravilnika).

Jedno od mnogobrojnih pitanja koja se postavljaju u praksi u vezi s isplatom ovih primanja tiče se između ostalog i načina njihove isplate u slučaju provedbe ovrhe na plaći odnosno u slučaju provedbe ovrhe po računima i otvorenih zaštićenih računa radnika.

Ograničenja od ovrhe na plaći propisana su u čl. 173. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12 – 73/17; u nastavku: OZ), dok se ostala primanja radnika koja su izuzeta od ovrhe nabrajaju u čl. 172. OZ-a.

Pritom je potrebno naglasiti da se na zaštićeni račun smiju uplatiti samo ona primanja koja su po ovršnom ili kakvom posebnom zakonu izuzeta od ovrhe („numerus clausus“).

Prema tome, budući da se ova primanja moraju isplatiti na račun i k tome nisu izuzeta od ovrhe po nijednom zakonu, proizlazi da se ne mogu isplaćivati na zaštićeni račun, već isključivo na redovni (blokirani) račun radnika-ovršenika. U nastavku dodatno pojašnjavamo moguća postupanja poslodavca, ovisno o tome na kojem predmetu se ovrha provodi.

Ovrha se provodi samo na plaći radnika

U slučaju provedbe ovrhe samo na plaći radnika-ovršenika, dakle u slučaju kad nema i istodobne blokade računa ni otvorenog zaštićenog računa, poslodavac će radniku dio plaće koji je izuzet od ovrhe i sva ostala primanja koja nisu plaća uplaćivati na njegov redovni (neblokirani) račun, a ovršivi dio plaće će isplaćivati ovrhovoditelju do namire potraživanja iz ovršne isprave.

Paušalna naknada za troškove prehrane (toč. 34.), naknada za troškove smještaja radnika (toč. 36.) i naknada za troškove redovne skrbi djece (toč. 37.) u ovom se slučaju isplaćuju na redovni (neblokirani) račun radnika.

Ovrha se provodi samo na novčanoj tražbini po računima radnika

Ako radnik-ovršenik ima otvoren samo zaštićeni račun, dakle ne provodi se istodobno i ovrha na plaći tog radnika, već samo ovrha po računima (ovrha koju provodi Fina), poslodavac će zaštićeni dio plaće i druga primanja koja su po čl. 172. OZ-a izuzeta od ovrhe isplatiti radniku na zaštićeni račun, a ovršivi dio plaće i primanja iz radnog odnosa koja nisu izuzeta od ovrhe uplaćivati na redovni (blokirani) račun.

U ovom slučaju se paušalna naknada za troškove prehrane (toč. 34.), naknada za troškove smještaja radnika (toč. 36.) i naknada za troškove redovne skrbi djece (toč. 37.) isplaćuju na redovni (blokirani) račun radnika.

Ovrha se provodi istodobno i na plaći i na novčanoj tražbini po računima radnika

Ako poslodavac provodi ovrhu na plaći radnika-ovršenika i istodobno su mu blokirani računi jer se provodi i ovrha po računima, poslodavac će zaštićeni dio plaće i druga primanja koja su po čl. 172. OZ-a izuzeta od ovrhe isplatiti radniku na zaštićeni račun, dok će ovršivi dio plaće isplaćivati ovrhovoditelju koji provodi ovrhu na plaći do namire potraživanja iz ovršne isprave, a ostala primanja iz radnog odnosa koja nisu plaća te nisu izuzeta od ovrhe uplaćivati na redovni (blokirani) račun.

U ovom slučaju se paušalna naknada za troškove prehrane (toč. 34.), naknada za troškove smještaja radnika (toč. 36.) i naknada za troškove redovne skrbi djece (toč. 37.) također isplaćuju na redovni (blokirani) račun.

Izvor: https://www.teb.hr/novosti/2019/ovrsni-tretman-pausalne-naknade-za-prehranu-troskova-smjestaja-radnika-te-troskova-jaslica-i-vrtica/

ovrsni_tretman_pausalne_naknade_za_prehranu_troskova_smjestaja_radnika_te_troskova_jaslica_i_vrtica.txt · Last modified: 2019/09/13 02:15 by gasparovic