User Tools

Site Tools


novi_nacin_ne_podnosenja_godisnjih_prijava_poreza_na_dohodak

Novi način (ne)podnošenja godišnjih prijava poreza na dohodak


Godina 2016. je prva godina u kojoj mnogi porezni obveznici, bez obzira što su propisani kao obveznici podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak, istu neće morati podnositi.

Posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza

Posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu je postupak temeljem kojega porezni obveznici koji u kalendarskoj godini ostvare dohodak iz čl. 39. Zakona o porezu na dohodak (za koji su obvezni podnijeti godišnju prijavu) i čl. 40. (za koji nisu obvezni podnijeti godišnju prijavu), nemaju obvezu podnošenja godišnje prijave jer tu obvezu preuzima Porezna uprava.


Naime, za dohodak ostvaren za 2015. godinu prvi se puta primjenjuje posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza koji će većini poreznih obveznika olakšati propisanu obvezu podnošenja godišnje prijave.

__Sukladno Zakonu o porezu na dohodak (čl. 39.), godišnju poreznu prijavu su obvezni podnijeti porezni obveznici koji su u 2015. godini:_
ostvarili dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavca istovremeno u tijeku istog mjeseca poreznog razdoblja. To je npr. slučaj kada radnik, koji je otišao iz poduzeća u drugo poduzeće, u jednom mjesecu ostvari plaću od prijašnjeg poslodavca i plaću od novog poslodavca ili npr. kada porezni obveznik koji je u radnom odnosu naslijedi mirovinu od pokojnog bračnog druga ili roditelja i/ili,
ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti,
ostvarili dohodak iz toč. 1. i 2. izravno iz inozemstva i/ili ako su bilo koji izvor dohotka ostvarili izravno iz inozemstva a predujmovi poreza nisu bili plaćeni u tuzemstvu i/ili su bili plaćeni u manjem iznosu od iznosa utvrđenog prema Zakonu, osim ako RH izuzima taj dohodak od oporezivanja sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja,
ostvarili dohodak a poslodavac, isplatitelj dohotka ili sam porezni obveznik nije obračunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak i prirez.
Osim toga, godišnja prijava se obvezno podnosi i ako je PU zatražila da porezni obveznik naknadno plati porez.

Svi prethodno navedeni porezni obveznici, osim osoba koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, neće trebati podnositi godišnju prijavu poreza jer će to za njih učiniti Porezna uprava koja će za poreznog obveznika utvrditi godišnji dohodak i razliku za uplatu ili povrat. O navedenom će na adresu poreznog obveznika dostaviti privremeno porezno rješenje najkasnije do 30.6. tekuće za prethodnu godinu.

Ako porezni obveznik utvrdi da podaci nisu točni ili nisu potpuni, moći će podnijeti prigovor najkasnije do 31.7. tekuće godine o čemu odlučuje prvostupanjsko porezno tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana primljenog prigovora.

Ako porezni obveznik ne podnese prigovor tada je obvezan razliku poreza utvrđenog privremenim poreznim rješenjem platiti najkasnije do 31.7. tekuće godine.

Kada se ne primjenjuje posebni postupak?

Sukladno čl. 43.a Zakona, godišnju prijavu porezu na dohodak će morati i nadalje podnositi osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali koji dohodak utvrđuju temeljem poslovnih knjiga) kao i porezni obveznici za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o ostvarenom dohotku.

Posebni postupak se neće primijeniti niti u slučaju kada porezni obveznik nema obvezu podnošenja godišnje porezne prijave, a prema obračunu godišnjeg poreza proizlazi razlika za uplatu.Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/porezi/novi-nacin-(ne)podnosenja-godisnjih-prijava-poreza-na-dohodak/


Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

novi_nacin_ne_podnosenja_godisnjih_prijava_poreza_na_dohodak.txt · Last modified: 2015/11/24 00:50 by gasparovic