User Tools

Site Tools


nova_pravila_o_obavljanju_poslova_zastite_na_radu_kod_poslodavca

Nova Pravila o obavljanju poslova zaštite na radu kod poslodavca

Od 25. travnja 2015. na snazi su nova pravila o obavljanju poslova zaštite na radu kod poslodavca. Novim pravilima, između ostalog, izmijenjeni su kriteriji obrazovanja za obavljanje poslova zaštite na radu sa ovlaštenom osobom, odnosno uvjeti pod kojima poslodavci koji posluju na istoj lokciji međuosobno ugovraju organiziranje I provođenje zaštitite na radu. Poslodavci su obvezni obavljanje poslova zašite na radu uskladiti s odredbama Pravilnika do 1. srpanja 2015.

Način obavljanja poslova zaštite na radu

1. Broj zaposlenih radnika kod poslodavca do uključivo 49 zaposlenih radnika

  • Poslodavac može sam obavljati poslove zaštite na radu, ili poslove zaštite na radu može obavljati njegov ovlaštenik, pod uvjetom da:

1. ispunjava uvjete za stručnjaka zašite na radu I. stupnja iz čl. 3 Pravilnika ili

2. je stekao potrebna znanja iz zašite na radu tijekom redovnog školovanja ili

3. je položio državni stručni ispit za poslove građenja, ili projektiranja kojima je obuhvaćena I materija zaštite na radu ili

4. je položio majstorski ispit u djelatnosti koju obavlja, u kojemu je bila obuhvaćena I zaštita na radu.

  • Obavljanje poslov zaštite na radu može ugovorom o radu provjeriti najmanje jednom stručnjaku zašite na radu I. stupnja (čć. 6. Pravilnika).

2. 50-249 zaposlenih radnika

  • Poslodavac mora poslove zaštite na radu ugvorom o radu povjeriti najmanje jednom stručnjaku zaštite na radu II stupnja (čl. 7. st. 2 Pravilnika)
  • Iznimo, kod poslodavca koji zapošljava od 50 do uključivo 249 radnika I kod kojeg najmanje 80% radnik obavlja isključivo poslove s malim rizicima, poslove zašite na radu može obavljati stručnjak zašite na radu I sutpnja (čl 7 st. 2. Pravilnika)

3. 250 ili vise zposlenih radnika

  • kod poslodavca koji zapošljava od 250 do uključivo 499 radnika,
  • na radu obavlja najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja, a na svakih sljedećih 500 radnika, još najmanje po jedan stručnja zaštite na radu I. stupnja.

Izvor: Računovodstvo I porezi u praski 05/2015

nova_pravila_o_obavljanju_poslova_zastite_na_radu_kod_poslodavca.txt · Last modified: 2015/06/05 06:26 by gasparovic