User Tools

Site Tools


zaposljavanje_kucne_pomocnice

Zapošljavanje kućne pomoćnice

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Fizička osoba zapošljava kućnu pomoćnicu na 1/2 radnog vremena 4 sata. Što treba sve napraviti? Koja je minimalna plaća koja se mora uplatiti? Koji doprinosi? Prijave HZZO i MIO?

Treba sklopiti ugovor o radu za nepuno radno vrijeme, 4 sata dnevno tj. 20 sati tjedno. Minimalna mjesečna plaća za puno radno vrijeme je 3.439,80 kn, što znači da bi u Vašem slučaju minimalna plaća bila 1.719,90 kn mjesečno. To je bruto 1 odnosno neto plaća sa obveznim doprinosima iz plaće. Ukupan trošak plaće bi bio 2.015,72 kn sa uključenim svim doprinosima.

U slučaju da je osoba mlađa od 30 godina i tako se prijavi na HZMO (tiskanica m1-p – osnova osiguranja) uz uvjet ugovora na neodređeno imate pravo koristiti olakšicu odnosno ne plaćati doprinose na plaću narednih 5 godina, te je tada ukupni trošak plaće jednak bruto 1 iznosu tj. 1.719,90 kn.

Napomena: od 01.01.2019. doprinosi na plaću iznosit će 16,50 % umjesto trenutnih 17,20 % pa će ukupni trošak iznositi 2.003,68 kn.

Primjer izračuna:

2018 2019
Bruto 1 1.719,90 1.719,90
MO 1.stup - 15% 257,99 257,99
MO 2.stup - 5% 86,00 86,00
Ukupno doprinosi iz plaće 343,98 343,98
Osobni odbitak 3.800,00 3.800,00
Oporezivi dohodak 0,00 0,00
Porez 0,00 0,00
Prirez 0,00 0,00
Ukupno porez i prirez 0,00 0,00
Bruto 2 2.015,72 2.003,68
Zdravstveno osiguranje - 15% (2018), 16,5% (2019) 257,99 283,78
Doprinos za zapošljavanje - 1,7% 29,24 0,00
Zaštita na radu - 0,5% 8,60 0,00
Ukupno doprinosi na plaću 295,82 283,78
Neto plaća 1.375,92 1.375,92

* iznos minimalne plaće za 2019.g trenutno još nije poznat

Nadalje treba prijaviti kućanstvo na mirovinsko i zdravstveno, te osiguranu osobu putem propisanih tiskanica (m11-p, tiskanica 1 i m1-p).

Svaki mjesec treba napraviti obračun plaće, izraditi JOPPD obrazac, isplatiti doprinose i neto plaću uz pozive na broj vezane za JOPPD obrazac, te u roku 24 sata od isplate dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi JOPPD obrazac.

Izvor: https://www.racunovodja.hr/33/zaposljavanje-kucne-pomocnice-uniqueidRCViWTptZHIH5St15ckqvVKSMRECdjAn/?uri_view_type=4

zaposljavanje_kucne_pomocnice.txt · Last modified: 2018/11/27 02:15 by gasparovic