User Tools

Site Tools


ustanove_i_neprofitne_organizacije

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Ustanove i neprofitne organizacije

Ustanova je pravna osoba koja može imati svoje organizacijske dijelove – podružnice koje mogu imati različite nazive (npr. odjel, zavod, centar i sl.). Podružnice nemaju pravnu osobnost. One mogu sudjelovati u pravnom prometu.

Ustanova može imati različite osnivače. Ustanovu može osnovati domaća i strana fizička i pravna osoba ako za obavljanje određene djelatnosti ili za određene ustanove nije zakonom drukčije određeno.

Neprofitne organizacije - udruge i njihovi savezi, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikati, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita i za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije.

Izvor:http://www.wv-knjigovodstvo.hr/usluge/ustanove-i-neprofitne-organizacije

ustanove_i_neprofitne_organizacije.txt · Last modified: 2014/10/30 03:21 by gasparovic