User Tools

Site Tools


propisi

Ustav Republike Hrvatske

Porezni zakoni i pravilnici

Porez na dodanu vrijednost

Porez na dobit

Porez na dohodak

Posebni porez na plaće, primitke, itd.

Porez na promet nekretninama

Ostali porezi

Porezni postupak

Ostali zakoni

Ostali pravilnici

Uredbe

zakoni_250807.jpg

Kolektivni ugovori

Standardi financijskog izvješćivanja

Hrvatski standardi financijskog izvješćivanja (HSFI)

 • HSFI 1 – Financijski izvještaji
 • HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji
 • HSFI 3 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena, pogreške
 • HSFI 4 – Događaji nakon datuma bilance
 • HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina
 • HSFI 6 – Dugotrajna materijalna imovina
 • HSFI 7 – Ulaganja u nekretnine
 • HSFI 8 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja
 • HSFI 9 – Financijska imovina
 • HSFI 10 – Zalihe
 • HSFI 11 – Potraživanja
 • HSFI 12 – Kapital
 • HSFI 13 – Obveze
 • HSFI 14 – Vremenska razgraničenja
 • HSFI 15 – Prihodi
 • HSFI 16 – Rashodi
 • HSFI 17 – Poljoprivreda.

Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja (MSFI)

 • MSFI i MRS, NN 140/06, 130/08, 137/08. “Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja (MSFI)” i “Međunarodni računovodstveni standardi (MRS)”. Sva poglavlja na jednoj stranici.

Međunarodni računovodstveni standardi (MRS)

Platni promet

Publikacije porezne uprave

porezna uprava
Ostale publikacije

propisi.txt · Last modified: 2021/11/26 01:08 (external edit)