MINISTARSTVO FINANCIJA

3772

Na temelju članka 122. stavka 5. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 139/10) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POSTUPANJU S PRIMANJIMA I NAKNADAMA IZUZETIM OD OVRHE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti, rokovi i način postupanja ovršenika, Financijske agencije (u daljnjem tekstu: Agencija), banke i drugih subjekata iz članka 122. Ovršnog zakona (Narodne novine, broj 139/10, u daljnjem tekstu: Zakon), uključujući sadržaj ovršenikove obavijesti iz članka 122. stavka 1. Zakona te način otvaranja, vođenja i zatvaranja posebnog računa ovršenika iz članka 122. stavka 3. Zakona.

Članak 2.

Ovršenik je dužan sukladno članku 122. stavak 1. Zakona obavijestiti Agenciju o uplatama primanja i naknade iz članka 91. Zakona ili iznosa koji su izuzeti od ovrhe iz članka 92. Zakona u slučaju provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka ovršenik dostavlja u jedinicu Agencije prema popisu jedinica Agencije koji se nalazi u Prilogu 1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Obavijest iz članka 2. ovoga Pravilnika sadržava:

– ime i prezime, adresu i OIB ovršenika;

– vrstu primanja ili naknada iz članka 91. Zakona i iznosa koji su izuzeti od ovrhe iz članka 92. Zakona;

– naziv i adresu uplatitelja;

– broj računa na koji se uplaćuju primanja, naknade i iznosi koji su izuzeti od ovrhe te naziv banke u kojoj je taj račun otvoren;

– potpis ovršenika.

Obrazac obavijesti iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Po primitku obavijesti iz članka 3. ovoga Pravilnika, Agencija je dužna bez odgode dostaviti presliku ovršnog naloga ili rješenja o ovrsi uplatiteljima iz obavijesti, na adresu navedenu u obavijesti.

Presliku iz stavka 1. ovoga članka Agencija dostavlja preporučenom pošiljkom s povratnicom, neposrednom dostavom ili elektroničkim putem uz poruku potpisanu naprednim elektroničkim potpisom.

Članak 5.

Uplatitelji iz članka 4. ovoga Pravilnika, dužni su, odmah po primitku preslike iz članka 4. ovoga Pravilnika, uskratiti uplatu na ovršenikov račun primanja, naknada i iznosa iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika sukladno članku 122. stavku 2. Zakona.

Članak 6.

Agencija će banci navedenoj u obavijesti iz članka 3. ovoga Pravilnika naložiti otvaranje posebnog računa ovršenika.

Nalog za otvaranje posebnog računa ovršenika Agencija šalje banci elektronički potpisanom porukom A05.

U nalogu za otvaranje posebnog računa ovršenika Agencija će navesti podatke o uplatiteljima primanja iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, a prema obavijesti iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Na posebni račun otvoren sukladno stavku 1. ovoga Pravilnika banka prima isključivo uplate uplatitelja navedenih u nalogu iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 7.

Banka je dužna odmah po primitku naloga Agencije iz članka 6. ovoga Pravilnika otvoriti poseban račun ovršeniku te o broju toga računa, elektronički potpisanom porukom B05 bez odgode obavijestiti Agenciju.

Agencija je dužna o otvaranju računa iz stavka 1. ovoga članka, bez odgode, obavijestiti pisanim ili elektroničkim putem, ovršenika te uplatitelje iz članka 4. ovoga Pravilnika radi uplate primanja, naknada i iznosa iz članka 2. ovoga Pravilnika na poseban račun ovršenika.

Članak 8.

Kada prestanu razlozi za postojanje posebnog računa ovršenika iz članka 6. ovoga Pravilnika, Agencija će naložiti banci kod koje je otvoren taj račun njegovo zatvaranje.

Nalog za zatvaranje posebnog računa ovršenika Agencija šalje banci elektronički potpisanom porukom A05.

Banka je dužna po primitku naloga Agencije iz stavka 2. ovoga članka zatvoriti poseban račun ovršenika, a preostala sredstva isplatiti ovršeniku.

Banka je dužna o zatvaranju posebnog računa elektronički potpisanom porukom B05 bez odgode obavijestiti Agenciju.

Agencija je dužna o zatvaranju računa iz stavka 1. ovoga članka, bez odgode, obavijestiti pisanim ili elektroničkim putem, uplatitelje iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Način razmjene elektronički potpisanih poruka između Agencije i banke iz članka 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika, njihova struktura, format i sadržaj opisani su u Prilogu 1 Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Članak 10.

Uplatitelji iz članka 4. ovoga Pravilnika odnosno banka, dužni su na zahtjev ovršnog tijela dostaviti podatke o uplatama, odnosno podatke o uplatama i stanju na posebnom računu iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/10-01/385

Urbroj: 513-11/10-1

Zagreb, 30. prosinca 2010.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.


PRILOG 1
PRILOG 2