User Tools

Site Tools


e-u

U

update - osvježiti, ažurirati
upgrade - nadogradnja
upload - postavljanje
usability - iskoristivost
user - korisnik
user friendly - primjereno korisnicima
value for money - vrijednost za novac
venture fond - rizični fond
venture kapital - rizični kapital

e-u.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)