User Tools

Site Tools


proces_kreiranja_i_slanja_e-racuna

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Proces kreiranja i slanja E-Računa

e-racuni.jpg

Proces kreiranja i slanja E-Računa se odvija u slijedećim etapama:

 • dobavljač ispunjava račun, na njega stavlja elektronički potpis te ga putem informacijskog sustava šalje kupcu
 • informacijski sustav zaprima račun, provjerava vjerodostojnost elektroničkog potpisa i odmah ga prosljeđuje kupcu
 • kupac prima račun te se odlučuje za opciju prihvaćanja ili odbijanja računa
 • dobavljač prima potvrdu o statusu računa (primljen, odbijen, plaćen)
 • arhiviranje računa (mogućnost čuvanja do 11 godina)

Primatelj računa mora biti suglasan primati račune u elektroničkom obliku. Ukoliko primatelj ne želi primati račune u elektronskom obliku dužni smo mu dostavljati račune u papirnatom obliku, izuzetak su računi koji se odnose na isporuke oslobođene PDV-a (čl. 11.a st. 1. toč. b) do g) Zakona).

Suglasnost za razmjenjivanje dokumenata u elektroničkom obliku daje se prijavljivanjem u Registar korisnika E-računa.

Obavijest o ispravku pogrešno iskazanog PDV-a u elektroničkom računu dostavlja se primatelju računa također u elektroničkom obliku sukladno Pravilniku (članak 108. st. 2.)

E-Račun ima brojne prednosti:

 • smanjenje troška izdavanja računa
 • ušteda kod tiskanja računa i poštarine
 • programsko dobivanje obavijesti o primitku
 • brza isporuka omogućuje ažurnije plaćanje računa
 • pouzdana arhiva računa
 • brzo pretraživanje poslanih računa
 • povoljne ekološke učinke

Cijeli je proces slanja računa popraćen visokom razinom sigurnosti i autentikacije korisnika servisa putem elektronskog potpisa. Isto tako, račun je ovjeren vremenskim žigom.

Izvor: http://www.racunovodja.hr/proces-kreiranja-i-slanja-e-racuna-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4rmXh1vgANgD/

proces_kreiranja_i_slanja_e-racuna.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)