User Tools

Site Tools


isplata_predujmova_udjela_u_dobitku_i_nova_evidencija

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o . Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Isplata predujmova udjela u dobitku i nova evidencija

Dana 1. srpnja 2010. i 4. studenog 2010. na snagu su stupile promjene zakona i pravilnika o porezu na dobit. U ovom članku podsjetit ćemo vas na najvažnije detalje aktualnih promjena.

Isplata dobiti – ako je tvrtka tijekom poreznog razdoblja isplaćivala predujam, dividende ili udjele u dobitku, a istekom poreznog razdoblja dobitak nije dovoljan da pokrije akontacije, tada preplaćeni iznos treba fizički vratiti u tvrtku. Ako iznos nije vraćen, smatra se dohotkom člana društva. U poslovnim knjigama više isplaćen iznos nije moguće preoblikovati u neka druga potraživanja, npr. kredit.

Isplata dobiti ili predujmova tijekom godine isplaćuje se na žiroračun.

Od 4. studenog 2010. obveza je tvrtki voditi evidenciju o isplaćenim i vraćenim predujmovima dobiti.

Evidenciju o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobitka mora sadržavati: ime i prezime, adresa i OIB osobe kojoj je predujam isplaćen, nadnevak i svota isplaćenog predujma te nadnevak i svota podmirenog predujma.

Smatramo da se pod svotom podmirenog predujma dobitka razumijeva svota „pokrivenog“ predujma ostvarenim dobitkom (poslije oporezivanja) tekuće godine (2010.) ili vraćenog preplaćenog predujma uplatom na žiro-račun ili „pretvaranjem“ preplaćenog predujma u dohodak pri čemu trebaju biti plaćeni porez na dohodak, prirez i doprinosi. Ova će se evidencija dostaviti PU uz prijavu poreza na dobitak za 2010.

http://www.rrif.hr/Objavljene_su_izmjene_i_dopune_Pravilnika_o_porezu-560-vijest.html

isplata_predujmova_udjela_u_dobitku_i_nova_evidencija.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)