User Tools

Site Tools


rad_umirovljenika_u_novom_zakonu_o_radu_18.09.2013

Rad umirovljenika u novom zakonu o radu

Prvenstveno je bitno utvrditi kakvu vrstu posla bi umirovljenik obavljao, te temeljem toga vidjeti da li je potrebno zatražiti obustavu isplate mirovine.

Pitanje;

Kako svoj odnos može regulirati umirovljenik koji povremeno obavlja neke poslove za poslodavca, do sada je to bilo Ugovorom o djelu. Je li se nešto promijenilo novim izmjenama Zakona o radu?

Odgovor;

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji je stupio na snagu 26. lipnja 2013. godine nisu izmijenjene odredbe o radu umirovljenika temeljem ugovora o djelu. Stoga se na obavljanje poslova temeljem ugovora o djelu i dalje primjenjuje Zakon o obveznim odnosima, koji posebno regulira ugovor o djelu.

Predmet ugovora o djelu mogu biti određeni poslovi koji nemaju karakter stalnosti već jednokratnosti, a koji se obično sastoje u izvršenju nekog fizičkog ili intelektualnog rada određene količine i kakvoće, do određenog roka i uz određenu naknadu, a obično ne u prostorijama naručitelja posla. U suprotnom se rad umirovljenika smatra radnim odnosom te se tada sukladno članku 90., stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju, korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnosti na temelju kojih postoji obveza osiguranja, isplata mirovine obustavlja.

Za umirovljenike koji rade temeljem ugovora o djelu, a za koji se ne smatra radnim odnosom ili obavljanjem djelatnosti na temelju kojih postoji obveza osiguranja, Zakonom o doprinosima je određeno da ne postoji obveza plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja na primitke koje ostvare umirovljenici koji rade na ugovor o djelu, kao npr. članovi skupština i nadzornih odbora, akviziteri, prevoditelji, konzultanti i sl. (koji ostvaruju tzv. drugi dohodak), već samo obveza plaćanja poreza na dohodak.

Postoje i druge iznimke kada umirovljenik može obavljati određene poslove bez obustave isplate mirovine.

Dakle, prvenstveno je bitno utvrditi kakvu vrstu posla bi umirovljenik obavljao, te temeljem toga vidjeti da li je potrebno zatražiti obustavu isplate mirovine.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor: http://www.moj-posao.net/Savjet/73132/Rad-umirovljenika-u-novom-zakonu-o-radu/13/

rad_umirovljenika_u_novom_zakonu_o_radu_18.09.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)