User Tools

Site Tools


oporezivanje_inozemnih_mirovina_28.02.2013

Oporezivanje inozemnih mirovina

Mirovine koje umirovljenici, koji žive u Hrvatskoj odnosno tuzemni porezni rezidenti,koji primaju iz inozemstva od nositelja mirovinskog osiguranja u okviru zakonskog socijalnog osiguranja, zemlje u kojoj je mirovina ostvarena oporedzuju se, prema Zakonu o porezu na dohodak u Hrvatskoj osim ako prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kojega je RH sklopila sa zemljom iz koje se isplaćuje mirovina, nije uređeno drukčije.

Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja uređeno je iz kojih zemalja se primljene mirovine oporezuju u RH i koje mirovine RH nema pravo oporezivanja, kako slijedi:

U RH OPOREZUJU SE MIROVINE OSTVARENE U ZEMLJAMA: Albaniji, Armeniji, Austriji, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj Čileu, Estoniji, Francuskoj, Grčkoj, Iranu, Irskoj, Islandu, Italiji (iznimno plaćanja uslijed prekida radnog odnosa, periodične naknade ili slične gotovinske isplate prema ugovoru s Italijom, oporezuje Italija), Izraelu, Jordanu, Koreji, Kuvajtu, Latviji Litvi, Mađarskoj, Maleziji, Malti, Moldovi, Norveškoj, Rusiji, Siriji, Slovačkoj, Sloveniji, Srbiji, Španjolskoj, Švicarskoj, Turskoj, Velikoj Britaniji i Ukrajini.

U RH SE NE OPOREZUJU SE MIROVINE OSTVARENE U ZEMLJAMA: Belgiji, Danskoj, Finskoj, Južnoafričkoj Republici, Kanadi, Kini, Mauricijusu, Makedoniji, Nizozemskoj, Njemačkoj, Omanu, Poljskoj, Rumunjskoj, San Marinu i Švedskoj.

Ako su mirovine u tim zemljama ostvarene na temelju privatnog osiguranja, oporezuju se u Hrvatskoj.

OBVEZA UMIROVLJENIKA KOJI PRIMA MIROVINU IZ INOZEMSTVA JE:

1. podnijeti prijavu za upis u registar obveznika poreza na dohodak ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu u roku od 8 dana od primitka mirovine na koju je obvezan platiti porez a to znači već od primitka prve mirovine nakon 1. ožujka 2012. To može učiniti i putem opunomoćenika; 2. obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak i prirez na propisane račune u roku od 8 dana od dana primitka mirovine; 3. podnijeti izviješće o uplaćenom porezu i prirezu na Obrascu ID najkasnije do 15- tog dana u mjesecu za isplate u prethodnom mjesecu; 4. po isteku godine a najkasnije do 31. siječnja iduće godine podnijeti Poreznoj upravi izviješće o isplaćenim mirovinama u godini na Obrascu IP.

O NAČINU OBRAČUNA POREZA I IZVIJEŠĆIMA KOJE SE DOSTAVLJAJU POREZNOJ UPRAVI PISALI SMO U ČASOPISU RRiF BR 4/12 na stranici 157.

Umirovljenici koji primaju mirovinu iz inozemstva nisu obvezni podnositi poreznu prijavu AKO je predujam poreza i prireza uredno podmiren u tijeku godine.

Sa zemljama koje NISU prethodno navedene, Hrvatska nema sklopljen Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

U slučaju da umirovljenik prima mirovinu samo iz inozemstva iz zemlje s kojom Hrvatska nema sklopljen Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na koju je porez plaćen u inozemstvu, tada može (ali nije obvezan) podnijeti poreznu prijavu na temelju koje će mu se od porezne obveze obračunane prema tuzemnom propisu odbiti plaćeni porez u inozemstvu te može ostvariti povrat poreza.

U slučajevima kada umirovljenik prima mirovinu istodobno iz inozemstva i u Hrvatskoj tada je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH).

O NAČINU ISKAZIVANJA INOZEMNE MIROVINE U POREZNOJ PRIJAVI PISALI SMO U ČASOPISU RRiF BR. 2/13. na stranicama 176 i 177.

U slijedećem broju časopisa RRiF objaviti ćemo ponovo članak o inozemnim mirovinama u kojemu će biti riječi i o novostima u vezi s korištenjem osobnog odbitka pri oporezivanju tih mirovina.

L.T.J.

izvor: http://www.rrif.hr/Oporezivanje_inozemnih_mirovina_-935-vijest.html

oporezivanje_inozemnih_mirovina_28.02.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)