User Tools

Site Tools


faq_pdv_sustav

Kada dobrovoljno ući u PDV sustav?

Pitanje

Otvaram obrt: Što za početak (ukratko) trebam znati o PDV-u? Da li da uđem u PDV sustav?

Odgovor

Ako je poduzetnik tokom godine imao isporuka u iznosu većem od 85.000 kuna, onda u slijedećoj godini mora ući u PDV sustav (nema izbora).

Ako poduzetnik tek počinje s djelatnošću, ili je u protekloj godini imao isporuke u iznosu manjem od 85.000 kuna, može zatražiti od porezne uprave ulazak u PDV sustav; u tom slučaju mora ostati u PDV sustavu narednih pet godina.

Glavna prednost poduzetnika u PDV sustavu je da ostvaruje pravo na povrat plaćenog PDV-a (zove se “pretporez”) prilikom nabave robe, sirovina, opreme, i sl.

Glavni nedostatak poduzetnika u PDV sustavu je da na prodajnu cijenu robe, proizvoda i usluga mora zaračunati još 22% PDV-a, i taj iznos uplatiti poreznoj upravi u svakom obračunskom razdoblju (mjesečno ili tromjesečno).

Poduzetniku se isplati dobrovoljno ući u PDV sustav ako mu je iznos plaćenog PDV-a za sva primljena dobra i usluge (“pretporez”) veći od iznosa PDV-a koji bi platio poreznoj upravi za prodana dobra i usluge.

Primjer poduzetnika kojem nije povoljno biti u PDV sustavu: Poduzetnik prodaje mobitele. Nabavna cijena mobitela od dobavljača je 122 kune (22% PDV-a uključeno). Mobitel se može prodati po 244 kuna (22% PDV-a uključeno). Poduzetnik je prodao jedan mobitel u obračunskom razdoblju. Ako poduzetnik nije u PDV sustavu, tada ostvaruje 122 kune dobiti (=244-122). Ako je poduzetnik u PDV sustavu, tada ostvaruje 100 kuna dobiti (=244-44-122+22).

Primjer poduzetnika kojem je povoljno biti u PDV sustavu: Poduzetnik je kupio računalo za obavljanje poslovne djelatnosti, za 610 kuna (22% PDV-a uključeno). Ako poduzetnik nije u PDV sustavu, računalo ga košta 610 kuna. Ako je u PDV sustavu, ostvaruje pravo pa povrat “pretporeza” od porezne uprave u iznosu od 110 kuna, te ga računalo košta 500 kuna.

Propisi

Više o PDV sustavu u ovoj brošuri porezne uprave:

Relevantni Zakon i Pravilnik:


Pitanja slobodno šaljite na info@actarius.hr.

dr.sc. Goran Gašparović 2008/05/14 08:46

faq_pdv_sustav.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)