User Tools

Site Tools


e-s

S

sales manager - voditelj prodaje
score - zgoditak
senior manager - viši menadžer
share - udio, udjel
slide - stranica ili list u prezentaciji
small talk - neobvezni razgovor
smart card - pametna kartica
SMB/SME - mala i srednja poduzeća
spam - neželjena poruka
spin doktor - stručnjak za odnose s javnošću
squeeze out - istiskivanje (malih dioničara)
stakeholders - udioničari
stand by - na čekanju
store - pohrana, trgovina
summit - sastanak na vrhu
swap - kupovina deviza za gotovinu uz prodaju na termin ili obrnuto
switch - plaćanje preko posrednika iz treće zemlje

e-s.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)