User Tools

Site Tools


e-o

O

off/on the record - službeno/neslužbeno
office - ured
offshore područje - porezno utočište
one stop shop - sve na jednom mjestu
online - na vezi, povezano (s internetom)
open source - otvoreni izvor ili kod
opinion maker - tvorac javnog mnijenja
OTC tržište - izvanburzovna prodaja dionica
outlook - stanovište, gledište
outsoursiranje - angažiranje vanjskih stručnjaka na nekom projektu

e-o.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)