ACTARIUS

knjigovodstveni servis

 

 

Actarius Grupa d.o.o
Badalićeva 25
10000 Zagreb
Tel 01/382-0010
Mob 091/382-0015
Fax 01/646-0500

ACTARIUS, -ii, m.: /1/ lat. tajnik, referent, računovođa, zapisničar, /2/ pouzdan knjigovodstveni servis.

 

 

*           o nama

*           riječ direktora

*           za poduzeća

*           za obrte

*           kontakt

*           knjigovodstvena enciklopedija


*      English

 

 

Za poduzetnike nudimo kompletan paket obveznih, zakonom propisanih usluga:

*       Obračun plaća radnika, s doprinosima i porezima.

*       Izrada knjigovodstvenih politika i kontnog plana.

*       Vođenje poslovnih knjiga:

*       Dnevnik.

*       Glavna knjiga.

*       Pomoćne knjige u skladu s propisima i potrebama poduzetnika.

*       Vođenje poreznih knjiga:

*       Knjiga ulaznih računa.

*       Knjiga izlaznih računa.

*       Izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak.

*       Priprema mjesečnih (kvartalnih) i godišnjih obračuna PDV-a.

*       Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja:

*       Bilanca.

*       Račun dobitka i gubitka sa svim pomoćnim obrascima.

*       Bilješke uz financijska izvješća.

Uz ove obvezne i propisane usluge, nudimo i dodatne usluge prema Vašim potrebama.

 

 

(c) 2007 - 2023 Actarius Grupa d.o.o.
knjigovodstveni-servis.actarius.hr knjigovodstveni-servis.com knjigovodstveni-servis.info knjigovodstveniservis.com knjigovodstveniservis.net actarius.hr actarius.biz actarius.net actarius.org actarius.info


 

//