User Tools

Site Tools


zaposljavanje_kucne_pomocnice

This is an old revision of the document!


Zapošljavanje kućne pomoćnice

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Fizička osoba zapošljava kućnu pomoćnicu na 1/2 radnog vremena 4 sata. Što treba sve napraviti? Koja je minimalna plaća koja se mora uplatiti? Koji doprinosi? Prijave HZZO i MIO?

Treba sklopiti ugovor o radu za nepuno radno vrijeme, 4 sata dnevno tj. 20 sati tjedno. Minimalna mjesečna plaća za puno radno vrijeme je 3.439,80 kn, što znači da bi u Vašem slučaju minimalna plaća bila 1.719,90 kn mjesečno. To je bruto 1 odnosno neto plaća sa obveznim doprinosima iz plaće. Ukupan trošak plaće bi bio 2.015,72 kn sa uključenim svim doprinosima.

U slučaju da je osoba mlađa od 30 godina i tako se prijavi na HZMO (tiskanica m1-p – osnova osiguranja) uz uvjet ugovora na neodređeno imate pravo koristiti olakšicu odnosno ne plaćati doprinose na plaću narednih 5 godina, te je tada ukupni trošak plaće jednak bruto 1 iznosu tj. 1.719,90 kn.

Napomena: od 01.01.2019. doprinosi na plaću iznosit će 16,50 % umjesto trenutnih 17,20 % pa će ukupni trošak iznositi 2.003,68 kn.

Primjer izračuna:

2018 2019
Bruto 1 1.719,90 1.719,90
MO 1.stup - 15% 257,99 257,99
MO 2.stup - 5% 86,00 86,00
Ukupno doprinosi iz plaće 343,98 343,98
Osobni odbitak 3.800,00 3.800,00
Oporezivi dohodak

0,00

0,00

Porez

0,00

0,00

Prirez

0,00

0,00

Ukupno porez i prirez

0,00

0,00

Bruto 2

2.015,72

2.003,68

Zdravstveno osiguranje - 15% (2018), 16,5% (2019)

257,99

283,78

Doprinos za zapošljavanje - 1,7%

29,24

0,00

Zaštita na radu - 0,5%

8,60

0,00

Ukupno doprinosi na plaću

295,82

283,78

Neto plaća

1.375,92

1.375,92

* iznos minimalne plaće za 2019.g trenutno još nije poznat

Nadalje treba prijaviti kućanstvo na mirovinsko i zdravstveno, te osiguranu osobu putem propisanih tiskanica (m11-p, tiskanica 1 i m1-p).

Svaki mjesec treba napraviti obračun plaće, izraditi JOPPD obrazac, isplatiti doprinose i neto plaću uz pozive na broj vezane za JOPPD obrazac, te u roku 24 sata od isplate dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi JOPPD obrazac.

zaposljavanje_kucne_pomocnice.1543244484.txt.gz · Last modified: 2018/11/26 08:01 by gasparovic