User Tools

Site Tools


studenskki_servis_cjenik

Cjenik

od 12. lipnja 2006. godine.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

 Administrativni poslovi 17,00 kn/sat
 Rad na fotokopirnom stroju 15,00 "
 Strojopis 18,00 "
 Knjigovostveni i računovodstveni poslovi 19,00 "
 Tajnica sa znanjem str. jezika + PC 20,00 "
 Predavači u školama:
 Dostava pošte:
   za 8 sati dnevno 20,00 "
   za 4 sata dnevno 25,00 "
 Telefonska centrala 16,00 "
 Unos podataka na računalu 18,00 "
 Rad na recepciji sa znanjem stranog jezika 20,00 "
 Rad u mjenjačnici i turističkoj agenciji 18,00 "
 Prevodioci i inokorespodenti:
   za 8 sati dnevno 25,00 "
   za 4 sata dnevno 30,00 "
  

PORTIRSKI I ČUVARSKI POSLOVI

 Porta (glavna) 15,00 kn/sat
 Čuvanje objekta, stanova, eksponata i sl. 17,00 "
 Rad na recepciji paviljona u studentskim domovina i sl. 15,00 "

ČIŠĆENJE

 Čišćenje ugosteljskih prostora i prodavaonica:
 za 8 sati 18,00 kn/sat
 za 4 sata 20,00 "
 Čišćenje nakon adaptacije, generalno čišćenje, pranje prozora i stubišta 25,00 "
 Čišćenje kotlovnica, podruma, strojarnica i tavana 20,00 "
 Čišćenje pogona i skladišta 18,00 "
 Čišćenje ureda:
   za 8 sati dnevno 16,00 "
   za 4 sata dnevno 18,00 "
   za 2 sata dnevno 20,00 "
 Čišćenje garderoba, vrtića, školskih prostorija:
   za 8 sati dnevno 17,00 "
   za 4 sata dnevno 19,00 "
 Čišćenje tvorničkog kruga, uređenje okoliša 20,00 "
 Glomazni otpad 30,00 " 

POSLOVI U BOLNICAMA I SLIČNIM USTANOVAMA

 Prijenos prljavog rublja i glačanje 18,00 kn/sat
 Skupljanje smeća 16,00 "
 Pranje laboratorijskog suđa i opreme 18,00 "
 Čišćenje laboratorija i ordinacija 18,00 "
 Raznošenje hrane po sobama 16,00 "
 Čišćenje hitne pomoći 18,00 " 

RAD U RESTORANIMA

 Rad u restoranima društvene prehrane 17,00 kn/sat
 Konobari 17,00 "
 Sobarice 18,00 "
 Sakupljanje otpadaka 16,00 "
 Kuhanje kave 16,00 "
 Blagajnik 16,00 "
 Pranje suđa 18,00 “

UTOVAR - ISTOVAR ROBE

 Materijali u vrećama:
   do 3 tone po radniku 20,00 kn/sati
   iznad 3 tone po radniku 6 lp/kg
 Keramičke pločice, crijep, cigla 25,00 kn/sat
 Arhiva, tisak, papir, knjige, uredski materijal-informatička oprema, tekstil 25,00-35,00 kn/sat
 Strojevi za rublje, industrijski strojevi, alati i rezervni dijelovi, peći na kruta i tekuća goriva, roba koja uz kartonsku ambalažu podrazumijeva i drveni okvir ili sanduk 25,00 "
 Šper i iveraste ploče 25,00 "
 Parketi, laminati 25,00 "
 Pića u sanducima, voće, povrće 20,00 "
 Manji kućanski aparati 20,00 "
 Bicikli, sportske sprave 20,00 "
 Televizori, klima uređaji 25,00 "
 Namještaj (utovar, istovar, selidba) 25,00 " 

SKLADIŠNI POSLOVI

 Punjenje polica 17,00 kn/sat
 Pakiranje i slaganje robe 18,00 "
 Deklariranje robe 7 lp/kom ili 17,00 kn/sat
 Komisioniranje i skladištenje robe 19,00 "

(za rad u skladištima koja nemaju grijanje cijena se uvećava za 30%)

RAD U PROIZVODNJI

 Metalna (laka) industrija (mali kućanski aparati), metalni namještaj i slično 17,00 kn/sat
 Metalna (teška) industrija (transformatori, armature, akumulatori ) 19,00 "
 Prehrambena industrija 17,00 "
 Industrija pića i napitaka 17,00 "
 Drvna industrija 19,00 "
 Kemijska industrija 17,00 "
 Papirna industrija 17,00 "
 Industrija ambalaže i kartonaže 17,00 "
 Tekstilna industrija 17,00 "
 Rad u industriji opeke i keramičkih pločica 19,00 "
 Rad u farmaceutskoj industriji 17,00 "
 Rad u hladnjači 22,00 "

(Za rad u prostorijama s velikom koncetracijom opasnih para i industrijske prašine cijena se uvećava 30%)

RAD NA ZAGREBAČKOM VELESAJMU

  Poslovi montaže i demontaže štandova, pozornica, šatora 25,00 kn/sat
 Poslovi ispisivanja reklama 20,00 "
 Poslovi čuvanja štandova 18,00 "
 Domaćica na štandu 25,00 "

RAD U TURIZMU

 Bukeri + provizija po realizaciji 16,00 kn/sat
 Vodiči 18,00 "
 Recepcioneri, telefonisti 18,00 "
 Korespondenti, prevodioci 25,00 "
 Spasioci na vodi 18,00 "
 Vozači motor. vozila, motor. čamaca 16,00 "
 Čuvari parkirališta, plaža, objekata 16,00 "
 Konobari, točioci pića (pipničari) 18,00 "
 Pranje rublja 16,00 "
 Pomoć u kuhinji i pranje suđa 18,00 "
 Servirke 16,00 "
 Sobarice, čistaćice 18,00 "
 Izdavanje opreme 16,00 "
 Poslovi čišćenja i održavanja plaža, okoliša, športskih terena i zelenih površina 18,00 "

(Cijene vrijede za osiguran smještaj, prehranu i prijevoz)

RAZVLAČENJE I POLAGANJE KABLOVA

 Ručno razvlačenje i polaganje kablova u rov u slučaju kada nema značajnijih prepreka 25,00 kn/sat
 Cijena se može dogovoriti po metru dužnom preračunato u kilograme i iskljućivo na mjestu rada u dogovoru s poslodavcem.
 Povlačenje kablova kroz betonske, željezne, juvidur cijevi cijena se uvećava za 50% u odnosu na cijenu iz točke 1.
 Postavljanje kablova na regale i betonske kanale s konzolicama cijena se uvećava za 75% u odnosu na cijenu iz točke 1. 

TEŠKI FIZIČKI POSLOVI (rad na otvorenom i poluotvorenom prostoru)

 Čišćenje snijega 25,00 kn/sat
 Iskop zemlje 25,00 "
 Prijevoz zemlje ručnim kolicima 25,00 "
 Ručno izbacivanje zemlje i šljunka 25,00 "
 Razastiranje materijala 25,00 "
 Rad na građevinama i ispomoć zidarima 25,00 "
 Prijenos stolarije na gra|evinama 25,00 "
 Rad sa staklenom vunom 25,00 "
 Prijenos željeznih profila 25,00 "
 Rad sa sekundarnim sirovinama 25,00 " 

RAD S GEODETIMA, OČITAVANJE BROJILA

 Rad na terenu Zagreba 18,00 kn/sat
 Obrada potrošača električne energije:
 cijena učinskog sata 18,00 "
 Obrada potrošača plinske energije:
 cijena učinskog sata 18,00 "

Rad na terenu izvan Zagreba - poslodavac je dužan osigurati smještaj, prehranu i prijevoz - satnica se uvećava 20%.

Kod rada na terenu (bliža okolica Zagreba) kada poslodavac odvozi i dovozi u istom danu vrijeme provedeno u vožnji računati će se u rad. U slučaju spriječenosti izvođenja radova koja nije nastala greškom studenta, vremenske nepogode i dr. studentu se obračunava minimalnih 8 sati dnevno.

POSLOVI VOZAČA

 Vozač B kategorije 20,00 kn/sat
 Vozač C kategorije 30,00 " 

RAZNI POSLOVI

 Poslovi vodiča u muzeju 18,00 kn/sat
   sa znanjem stranog jezika 25,00 "
 Poslovi promidžbe
   akviziteri, marketing, anketiranje 25,00 "
   distribucija promidžbenog materijala:
   8 sati na dan 18,00 "
   4 sata na dan 20,00 "
 Rad u kazalištu, na filmu i televiziji:
   statiranje za 8 sati dnevno 20,00 kn/sat
   statiranje za 4 sata dnevno 25,00 "
   scenski radnici s transportom 25,00 "
   biljeteri i razvođači:
   za 8 sati dnevno 16,00 "
   za 4 sata dnevno 18,00 "
   rad na garderobi 16,00 "
 Redari na kulturnim i zabavnim priredbama:
   za 8 sati dnevno 20,00 "
   za 4 sata dnevno 25,00 "
 Programiranje na računalu , izrada web stranica 50,00 kn/sat
   operateri na računalu skorištenjem računalnih programa 25,00 "
 Tehničko crtanje
   crtanje i tuširanje nacrta obrezivanje nacrta 16,00 "
   razrada projekta 35,00 "
 Prodaja
   na štandu 18,00 "
 u prodavaonicama:
   za 8 sati dnevno 16,00 "
   za 4 sata dnevno 18,00 "
   u kiosku 14,00 "
 Pranje automobila 17,00 "

PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA

 Čuvanje djece 25,00 kn/sat
 Dostava namirnica iz trgovine, izvođenje pasa u šetnju, kuhanje obroka i napitaka 25,00 "
 Poduka za đake za 2 školska sata 80,00 "
 Čišćenje i pospremanje stanova, glačanje rublja i sl. poslovi 35,00 "
 Istresanje tepiha, žicanje parketa, cijepanje i unošenje drva 50,00 "
 Selidba, prijenos građevinskog materijala, ostali teži fizički poslovi 50,00 "

Zadnja izmjena: 14. Ožujak 2013. u 15:20

studenskki_servis_cjenik.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)