User Tools

Site Tools


porezni_tretman_troskova_koristenja_privatnih_vozila_u_poslovne_svrhe

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o . Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Porezni tretman troškova korištenja privatnih vozila u poslovne svrhe

Donosimo vam vječno vruću temu. Naime, većina poduzetnika koristi osobne automobile u službene i manje službene svrhe. I sve je u redu dok nas ne posjete porezni inspektori i počnu češljati putne naloge.

Tada se dobar dio poduzetnika počne nervozno češkati iza uha, iako niti sami ne znaju da li je u njihovom knjigovodstvu situacija pod kontrolom ili je pomalo kreativna. Kako su putni nalozi jedan od najčešćih načina besporezne isplate dohotka ili dobiti, naravno da i država traži nove načine kako doskočiti tome. U nastavku vam navodimo bitne informacije o ovoj problematici.

O putnom nalogu

Putni nalog sa obračunom putnih troškova i priloženim računima s putovanja predstavlja osnovu za priznavanje/evidentiranje putnih troškova.

Bitni sastojci putnog naloga su: nadnevak putovanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na sl.put, mjesto u koje se putuje, svrha putovanja, vrijeme i datum polaska i povratka, podaci o prijevoznom sredstvu, obračun troškova puta, potpis ovlaštene osobe i pečat, te izvješće s puta.

Trošak korištenja osobnog vozila u poslovne svrhe

Kada osoba putuje vlastitim vozilom na službeni put ima pravo na nadoknadu od poslodavca, i to do 2,00 kn po prijeđenom kilometru. To nam je uglavnom poznato, no prema Uputi Ministarstva financija od 24. listopada 2005., na putnom nalogu obavezno se navodi početno i konačno stanje broja kilometara vozila. Ovo vrijedi kako za međugradske relacije, tako i za gradsku (loko) vožnju.

Ali nije sve u pukom popunjavanju podataka. Po završetku puta treba napraviti i bilješke tj. dnevnik puta. Ukoliko vam kontrola pokuca na vrata i zaželi se vaših putnih naloga, zanimati će ih i kontekst cijele priče tj. da li firma uopće posluje u mjestu (zemlji) u koje se putuje, da li postoje ikakvi ugovori, korespodencija i sl. u vezi s time.

Ukoliko ne postoje uvjerljivi argumenti, vrlo je vjerojatno da inspektori neće povjerovati u cijelu priču, te da će vam obračunati davanja (porezi, doprinosi) i uručiti uplatnicu. Treba paziti i na odnos ostvarenih prihoda i putnih troškova. Teško će te uvjeriti poreznika da prihode uglavnom potrošite na službena putovanja. Možda u prvoj godini poslovanja, ali inače teško.

Zakonodavac ne može propisati koje sve priloge putni nalog mora sadržavati, ali je sigurno da što je više dokumentacije priloženo, to je i putni nalog „uvjerljiviji“.

Uz navedeno bitno je napomenuti da, ukoliko firma ne raspolaže vlastitim voznim parkom, troškovi održavanja vozila, registracije, premije osiguranja i drugi troškovi vezani uz privatna vozila ne mogu biti iskazani kao troškovi poslovanja firme.

Iako je knjigovođama ova tematika poznata, često u praksi dolazi do problema oko putnih naloga jer prvi ljudi tvrtke (direktori, vlasnici) ne znaju što smiju, a što ne, a knjigovođe se ne žele „zamjerati“ svojim šefovima ili klijentima, pa pristaju da situacija „ide kako ide“.

Svrha ovakvih članaka je upravo upoznati ne-knjigovođe sa propisima koji, ako se razumiju, mogu dovesti do postavljanja poslovne koncepcije koja je za tvrtku najpovoljnija.

Izvor: http://www.ekonos.hr/clanci.php?grupa=2&clanak=68

porezni_tretman_troskova_koristenja_privatnih_vozila_u_poslovne_svrhe.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)