User Tools

Site Tools


oporezivanje_prometa_rabljenih_vozila

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Oporezivanje prometa rabljenih vozila

auto-_kupnja_.jpg

03.08.2012.

U nastavku donosimo objašnjenje poreznog tretmana vozila koja su „izašla“ iz sustava PDV-a, te koja se nakon toga oporezuju u okviru posebnog postupka oporezivanja marže.

Stupanjem na snagu Izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te povezane nemogućnosti odbitka pretporeza na nabavku osobnih vozila koji se ne koriste za registriranu djelatnost, otvorilo se novo porezno pitanje oporezivanja prodaje rabljenih vozila između pravnih osoba.

Porezni tretman prometa rabljenih osobnih vozila

Poduzetnici u okviru svoje poslovne aktivnosti gotovo svakodnevno nabavljaju osobne automobile koje koristi za vlastite potrebe, tj. prijevoz vlastitih zaposlenika i druge službene potrebe. Prilikom nabavke takvih automobila, sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, poduzetnici nemaju pravo odbitka pretporeza, već se isti evidentira kao dio nabavne vrijednosti vozila, a prilikom daljnje prodaje na iste se ne obračunava PDV u skladu sa člankom 11.b Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Međutim, postavlja se pitanje kakav je porezni tretman sa aspekta kupca, tj. stjecatelja takvog vozila.

Kada je stjecatelj pravna osoba u sustavu PDV-a

Kada pravna osoba u sustavu PDV-a stječe rabljeni automobil, ista plaća 5% posebnog poreza na promet rabljenih vozila (jer prodaja vozila nije oporeziva PDV-om u skladu s člankom 11.b Zakona o PDV-u) što čini sastavni dio nabavne vrijednosti istoga.

U drugom koraku, ako stjecatelj preproda navedeno rabljeno vozilo, primjenjuje se poseban postupak oporezivanja marže.

Navedeno za preprodavatelja konkretno znači da će platiti porez na dodanu vrijednost samo u slučaju ako ostvari maržu (ili razliku u cijeni) između prodajne i nabavne vrijednosti automobila. Prilikom istoga, potrebno je naglasiti da se PDV plaća iz ostvarene razlike (ne na razliku), te da se isti ne iskazuje na računu izdanom kupcu. Što to konkretno znači pogledajte u primjeru koji slijedi.

Primjer:

Društvo A d.o.o. prodaje distributer vozila B d.o.o. rabljeno vozilo tržišne vrijednosti 100.000 HRK. Društvo A d.o.o. nije odbilo pretporez pri nabavci automobila, te prilikom isporuke istoga ne obračunava PDV u skladu s člankom 11.b Zakona o PDV-u. B d.o.o. isto vozilo prodaje krajnjem kupcu fizičkoj osobi za 135.000 HRK. Koja su porezna opterećenja za A d.o.o. i B d.o.o.?

                        A d.o.o. 	          B d.o.o.

Porez na dodanu vrijednost* 0,00 0,00

Poseban porez na promet rabljenih vozila (5%) 0,00 5.000,00 Porez na dodanu vrijednost u okviru posebnog postupka oporezivanja marže* 0,00 6.000,00

*Oslobođeno PDV-a u skladu s člankom 11.b Zakona o PDV-u

5% od 100.000 HRK *Nabavna vrijednost za B d.o.o. je jednaka 105.000 (nabavna cijena + poseban porez). PDV koji je uračunat u maržu se izračunava preračunatom stopom kao (135.000 - 105.000) * 20%)

Kada je stjecatelj fizička osoba

Kada je stjecatelj rabljenog osobnog vozila fizička osoba, s obzirom da isporuka vozila nije oporeziva PDV-om, kupac (stjecatelj) plaća poseban porez na rabljena vozila.

Izvor: http://www.cinotti.hr/oporezivanje-prometa-rabljenih-vozila.aspx

oporezivanje_prometa_rabljenih_vozila.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)