User Tools

Site Tools


odluka_o_unosu_pozajmica_u_kapitalne_pricuve_18.04.2013

Odluka o unosu pozajmica u kapitalne pričuve

Pitanje:

Trebam odluku o prijenosu pozajmica vlasnika u rezerve kapitala.

Odgovor:

Jedini član društva ABC d.o.o., Zagreb, Ulica lipa 13 upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 100001111, OIB 01234567891 (dalje: Društvo) – Ivan Ivić, Zagreb, Ulica javora 3, OIB 10987654321, donosi dana 16.04.2013. sljedeću

                           O D L U K U 
                       o unosu potraživanja u rezerve kapitala
                               Članak 1.

Temeljem zajmova koje je Osnivač kao jedini član društva dao Društvu, a koji proizlaze iz Ugovora o zajmu sklopljenih dana,

- 15.07.2012.

- 16.07.2012.

- 29.09.2012. i

- 20.01.2013.,

Osnivač ima prema Društvu potraživanje u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna.

                               Članak 2.

Osnivač ovime pretvara odnosno ulaže potraživanje opisano u Članku 1. ove Odluke u rezerve kapitala (kapitalne pričuve) Društva.

                               Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Osnivač

Ivan Ivić

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor:http://www.racunovodja.hr/odluka-o-unosu-pozajmica-u-kapitalne-pricuve-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpKvYpglASasO/?justlogged=1

odluka_o_unosu_pozajmica_u_kapitalne_pricuve_18.04.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)