User Tools

Site Tools


obavljanje_samostalne_djelatnosti_uz_radni_odnos

OBAVLJANJE SAMOSTALNE DJELATNOSTI UZ RADNI ODNOS

Kada je fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost istodobno osigurana na osnovi radnog odnosa, obavljanje samostalne djelatnosti smatra se DRUGOM DJELATNOŠĆU.

Godišnja osnovica za obračun doprinosa obveznika koji prema propisima o porezu na dohodak od druge djalatnosti utvrđuje dohodak jest DOHODAK ostvaren u poreznom razdoblju, s tim da najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa za 2010. ne može biti veća od 60.184,40 kn.

Obvezniku koji prema propisma o porezu na dohodak od druge djelatnosti utvrđuje dobitak, godišnja osnovica za obračun doprinosa jest DOBITAK ostvaren u poreznom razdoblju.

Kada u određenom razdoblju tj. kalendarskoj godini nije ostvaren dohodak ili dobitak ( ovisno o načinu oporezivanja) te je od obavljanja druge djelatnosti u određenom razdoblju ostvaren gubitak, ne postoji obveza s osnove doprinosa, jer ne postoji niti osnovica na temelju koje je moguće obračunati obvezne doprinose. Godišnja osnovica za obračun doprinosa obvezniku koji, prema propisima o porezu na dohodak, od druge djelatnosti porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku jest paušalni dohodak tj. svota od 12.750 kn.

Izvor: www.rrif.hr

obavljanje_samostalne_djelatnosti_uz_radni_odnos.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)