User Tools

Site Tools


knjigovodstvo_reprezentacija

Knjiženje troška reprezentacije

Svrha

Prema Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost, članak 26., st. 1, toč. 1:

U skladu s odredbom članka 2. stavka 1. točke 2c. Zakona, rashodi koji se smatraju vlastitom potrošnjom i podliježu oporezivanju jesu:
1. 70% izdataka reprezentacije,
itd.

U skladu s Pravilnikom, PDV treba platiti za 70% troška reprezentacije, a pretporez se može odbiti za preostalih 30%. Knjiženje se provodi na slijedeći način.

Primjer

Proknjižiti račun R-1 za troškove ugošćavanja poslovnog partnera u restoranu Pod gričkim topom, u iznosu od 800 kn + PDV.

Temeljnica, i knjiga URa za primljena dobra i usluge:

Opis knjiženja Konto (naziv) Konto (broj) Dugovno Potražno
R-1 račun,
Pod gričkim topom
Dobavljači 220 1220 kn
Pretporez po URi Pretporez 22% 1400 220 kn
Trošak reprezentacije Repr., prijelazni konto
(100%, bez PDV)
4639 1000 kn

Na kraju mjeseca treba zbirni račun za sve troškove reprezentacije. Temeljnica i knjiga URa za vlastitu potrošnju:

Opis knjiženja Konto (naziv) Konto (broj) Dugovno Potražno
Reprezentacija Repr., prijelazni konto
(100%, bez PDV)
4639 1000 kn
70% repr.+PDV 70% repr. + 70% PDV 4630 854 kn
30% repr. 30% repr. (bez PDV) 4635 300 kn
70% PDV-a Obveza za PDV 2400 154 kn

dr.sc. Goran Gašparović 2008/07/10 14:23

Pitanja slobodno šaljite na info@actarius.hr

knjigovodstvo_reprezentacija.txt · Last modified: 2021/11/26 01:08 (external edit)