User Tools

Site Tools


kakva_je_procedura_za_otvaranje_j.d.o.o._19.12.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Procedura i troškovi za otvaranje jednostavnog d.o.o.

deset-kuna-v.jpg

Izmjenama Zakona modernizira se društvo s ograničenom odgovornošću i uvodi mogućnost osnivanja jednostavnog d.o.o (J.D.O.O.) koji ima većinu obilježja d.o.o.-a, a osnovne razlike su upravo smanjenje praga temeljnog kapitala na svega 10 kuna, značajno smanjenje troškova osnivanja i ubrzanje procedure osnivanja.

Glavna svrha jednostavnog d.o.o. je olakšanje ulaska u poduzetnički pothvat, sprječavanje neregistriranih djelatnosti, smanjenje odljeva hrvatskih poduzetnika i olakšavanje stranim poduzetnicima poslovanje u Hrvatskoj.

Takav bi princip otvaranja d.o.o.-a trebao biti usmjeren na mlade i nove poduzetnike, bio bi idealan za start-up tvrtke. A usmjeren je i na građane koji danas rade na crno, kako bi im se olakšala legalizacija njihovog rada.

Onaj tko odluči otvoriti tvrtku na ovaj način prvo mora kod javnog bilježnika odabrati ime tvrtke, te popuniti jedan obrazac i potpisati izjavu o nepostojanju dugova. Trošak javnog bilježnika iznosi 547,50 kuna.

Uz odabrano ime i dokumentaciju sačinjenu kod javnog bilježnika, u banci se otvori račun nove tvrtke, uplati temeljni kapital i plate sudske pristojbe za upis i upis osnivanja (60 kuna), te naknada Narodnim novinama za objavu oglasa (200 kuna).

Potom se dokumentacija i potvrde o uplati predaju javnom bilježniku. Javni bilježnik kroz sustav hitro.hr upisuje JDOO u sudski registar elektroničkim putem, u roku od 24 sata. Alternativa je osobno odnijeti dokumentaciju i potvrde na sud, odnosno poslati poštom, no time se procedura produljuje prosječno za tri do sedam dana, ovisno o sudu kod kojeg se registrira tvrtka.

Ukupan trošak iznosi 807,5 kuna plus temeljni kapital (817,5 kuna). U Ministarstvu pravosuđa pri kraju je nacrt izmjena Zakona o sudskom registru, kojim će se brisati obveza podnošenja Izjave o nepostojanju dugovanja, pa će sveukupni trošak pasti na 760 kuna.

Broj potrebnih koraka za otvaranje tvrtke isti je kao i prije, no troškovi osnivanja tada su bili višestruko veći. Troškovi su se dosad kretali od 4.300 do 7.500 kuna, što je uz temeljni kapital iznosilo preko tri tisuće eura. A sad se trošak osnivanja kreće oko 100 eura.

Komplet dokumentacije za upis tek osnovanog JDOO sastoji se od: prijave za upis osnivanja, zapisnika o osnivanju, popisa članova društva, ovjerenog potpisa člana uprave, dokaza o uplati temeljnog kapitala, sudske pristojbe, potvrde o uplati za objavu u Narodnim novinama, sada još i izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja - čl. 40.a Zakona o sudskom registru.

Jednostavni d.o.o. mora imati zakonske rezerve u koje je dužan unijeti četvrtinu iznosa dobiti društva iskazane u godišnjim financijskim izvješćima umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine.

Zakonske rezerve smiju se upotrijebiti samo za tri zakonom predviđena slučaja (za povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi u temeljni kapital društva, za pokriće gubitka iskazanog za godinu za koju se podnose godišnja financijska izvješća ako nije pokriven iz dobiti prethodne godine i za pokriće gubitka iskazanog za prethodnu godinu ako nije pokriven iz dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima za godinu za koju se podnose).

Prijeti li društvu nesposobnost za plaćanje, hitno se mora sazvati skupština društva. U slučaju da temeljni kapital jednostavnog d.o.o. dosegne iznos temeljnog kapitala klasičnog d.o.o., takav d.o.o. prestaje biti jednostavni, i na njega se primjenjuju pravila klasičnog d.o.o.-a s tim da može zadržati tvrtku (j.d.o.o.).

Izvor: http://www.infokorp.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=155%3Aprocedura-i-trokovi-za-otvaranje-jednostavnog-doo&catid=51%3Apitanja&Itemid=209&lang=hr

kakva_je_procedura_za_otvaranje_j.d.o.o._19.12.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)