User Tools

Site Tools


finini_parametri-_pod-rdg

Finini parametri-POD-RDG

POD-RDG je dokument koji automatski izrađuje raèun dobiti i gubitka na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Račun dobiti i gubitka se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi, definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi.

Podatke za POD-RDG program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi bilanca. Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz obrasca POD-RDG koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izrađenu bilancu za period od 01.01-30.06, onda ćete u bilanci ove godine, koja se radi za isti period,u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke iz bilance za prethodnu godinu.

Podaci u bilanci se računaju na slijedeći način:

1) RRIF kontni plan

 AOP   skupnine konta

————————————————————-

POSLOVNI PRIHODI

 112   75, 76 
 113   780-787
 POSLOVNI RASHODI
 115   60-64 (početno stanje minus saldo)
 MATERIJALNI TROŠKOVI
 117   40
 118   710-715
 119   41
 TROŠKOVI OSOBLJA
 121   420
 122   421, 422
 123   423
 AMORTIZACIJA
 124   43
 OSTALI TROŠKOVI
 125   46, 702-707, 424
 VRIJEDNOSNO USKLAÐENJE
 127   440-442
 128   445-447, 708, 718
 REZERVIRANJA
 129   45
 OSTALI POSLOVNI RASHODI
 130   48, 721
 FINANCIJSKI PRIHODI
 132   770
 133   771-774
 134   775
 135   776
 136   777, 778
 FINANCIJSKI RASHODI
 138   470-472
 139   473-477
 140   478
 141   444, 479

Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika

 142 Prenosi se dio AOP-a 134

Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika

 143 Prenosi se dio AOP-a 138
 IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
 144   788, 789
 IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
 145   73
 POREZ NA DOBIT
 151   803

2) RIF kontni plan

 AOP   skupnine konta

————————————————————-

POSLOVNI PRIHODI

 112   750-752, 760-763
 113   753, 755, 757, 758, 759, 764, 765, 766-769
 POSLOVNI RASHODI
 115   60, 63 (početno stanje minus saldo)
 MATERIJALNI TROŠKOVI
 117   40
 118   710-713
 119   41, 42
 TROŠKOVI OSOBLJA
 121   4700, 4750, 471
 122   4701, 4751
 123   472, 476, 477, 478
 AMORTIZACIJA
 124   43
 OSTALI TROŠKOVI
 125   44, 46, 48
 VRIJEDNOSNO USKLAÐENJE
 127   740, 741, 742, 747
 128   743, 744, 745, 749
 REZERVIRANJA
 129   45
 OSTALI POSLOVNI RASHODI
 130   701, 702, 703, 705, 717
 FINANCIJSKI PRIHODI
 132   771, prenosi se dio AOP-a 133
 133   772-774, 776
 134   770
 135   777
 136   775, 778, 779
 FINANCIJSKI RASHODI
 138   720
 139   724-725
 140   728
 141   726, 727, 729
 IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
 142   prenosi se dio AOP-a 134
 143   prenosi se dio AOP-a 138
 144   78
 IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
 145   73
 POREZ NA DOBIT
 151   830
finini_parametri-_pod-rdg.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)