User Tools

Site Tools


e-m

M

m&a - spajanja i preuzimanja
mainstream - srednja struja
manager - menadžer/voditelj
mapping - preslikavanje
margin kredit - kredit za kupnju vrijednosnica
marketing assistant - pomoćnik u marketingu
media buying - zakup medija
media planning - planiranje zakupa medija
media plan - rokovi, vrijeme zakupa medijskog prostora
meeting - sastanak
megaboard - plakatna površina
middle office - odjel za upravljanje izloženosti rizicima i limitima
mobbing - zlostavljanje na radnom mjestu
monitoring - praćenje
multitasking - višezadaćno

e-m.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)