User Tools

Site Tools


dodatno_oporezivanje_dohotka_od_kapitala_vec_od_1._iii._2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Dodatno oporezivanje dohotka od kapitala već od 1. III. 2012.

kapital55.jpg

Konačni prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak uvode između ostalog, oporezivanje isplate dobitaka – dividendi. Prema tekstu kojeg možemo razumjeti tako da će biti oporezive sve isplate zadržanih dobitaka iz prethodnih godina (od 2005. do 2010.), te dobitka – dividendi iz 2011.

Ostvareni dobitci – dividende iz razdoblja 2001. do kraja 2004. su već od prije pod ovim porezom.

Stopa poreza na dohodak od kapitala je 12% + prirez na dohodak. Tako učinak oporezivanja (npr. u Zagrebu) dolazi na 14,16%.

Učinak oporezivanja na bruto dobitak, bit će od 1. ožujka oko 31,328% (sa zagrebačkim prirezom), tj. tolika će biti efektivna porezna stopa.

Jedino neisplaćeni dobitci – dividende iz razdoblja ostvarenja do kraja 2000. ne podliježu dodatnom oporezivanju (u tom vremenu bila je na snazi jedna porezna stopa od 35%).

Za inozemne vlasnike udjela u kapitalu uvodi se porez po odbitku na dividende i udjele u dobitku po stopi od 12%. Taj porez neće plaćati inozemni primatelji dividendi iz EU ako imaju najmanje 10% udjela u kapitalu u neprekidnom razdoblju od 24 mjeseca, ali tek od ulaska u EU.

Mali dioničari – fizičke osobe (kako ih se naziva) kojima će godišnja dividenda – udio u dobitku iznositi do 12.000,00 kn plaćat će ovaj porez na dohodak od kapitala prilikom isplate dividende – dobitka, ali će imati pravo na povrat plaćenog poreza po godišnjoj prijavi poreza na dohodak građana. No, kako će se tada dohotci zbrajati, po tom povratu moglo bi se vrlo lako dogoditi da još dodatno plate poreza na dohodak.

Izvor: http://www.rrif.hr/Dodatno_oporezivanje_dohotka_od_kapitala_vec_od_1_-772-vijest.html

dodatno_oporezivanje_dohotka_od_kapitala_vec_od_1._iii._2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)