User Tools

Site Tools


zatvaranje_likvidacija_obrta_obveznika_poreza_na_dobit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
zatvaranje_likvidacija_obrta_obveznika_poreza_na_dobit [2021/05/14 06:04]
gasparovic
zatvaranje_likvidacija_obrta_obveznika_poreza_na_dobit [2021/05/14 06:09] (current)
gasparovic
Line 11: Line 11:
 Autor: I.P. Autor: I.P.
  
-Obrtnik obveznik poreza na dobitak, u pravnom je smislu fizička osoba koja obavlja djelatnost prema rješenju nadležnoga županijskog ureda odnosno ureda Grada Zagreba. Tom uredu obrtnik podnosi zahtjev za zatvaranje djelatnosti. Navedeno nadležno tijelo donosi rješenje o prestanku djelatnosti te briše obrt iz obrtnog registra. Danom prestanka djelatnosti obavlja se i njegova likvidacija.+Obrtnik obveznik poreza na dobitak, u pravnom je smislu fizička osoba koja obavlja djelatnost prema rješenju nadležnoga županijskog ureda odnosno ureda Grada Zagreba. Tom uredu obrtnik podnosi zahtjev za zatvaranje djelatnosti. Navedeno nadležno tijelo donosi rješenje o prestanku djelatnosti te briše obrt iz obrtnog registra. Danom prestanka djelatnosti obavlja se i njegova likvidacija.{{ :​1_zatvaranje_obrta_obvezmika_poreza_na_dobit.jpg?​200|}}
  
 S tim datumom treba sastaviti RDG, bilancu, obračun naknade za OKFŠ, turističku članarinu i dr. te prijavu porez na dobitak. S tim datumom treba sastaviti RDG, bilancu, obračun naknade za OKFŠ, turističku članarinu i dr. te prijavu porez na dobitak.
zatvaranje_likvidacija_obrta_obveznika_poreza_na_dobit.txt · Last modified: 2021/05/14 06:09 by gasparovic