User Tools

Site Tools


zaposljavanje_kucne_pomocnice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zaposljavanje_kucne_pomocnice [2018/11/26 07:54]
gasparovic
zaposljavanje_kucne_pomocnice [2018/11/27 02:15] (current)
gasparovic
Line 21: Line 21:
   
  
-2018+^      ^ 2018 ^ 2019 ^ 
 +| Bruto 1 | 1.719,90 | 1.719,90 | 
 +| MO 1.stup - 15% | 257,99 | 257,99 | 
 +| MO 2.stup - 5% | 86,00 | 86,00 | 
 +| **Ukupno doprinosi iz plaće** | **343,98** | **343,98** |  
 +| Osobni odbitak | 3.800,00 | 3.800,00 | 
 +| Oporezivi dohodak | 0,00 | 0,00 | 
 +| Porez | 0,00 | 0,00 | 
 +| Prirez | 0,00 | 0,00 | 
 +| **Ukupno porez i prirez** | **0,00** | **0,00** | 
 +| Bruto 2 | 2.015,72 | 2.003,68 | 
 +| Zdravstveno osiguranje - 15% (2018), 16,5% (2019) | 257,99 | 283,78 | 
 +| Doprinos za zapošljavanje - 1,7% | 29,24 | 0,00 | 
 +| Zaštita na radu - 0,5% | 8,60 | 0,00 | 
 +| **Ukupno doprinosi na plaću** | **295,82** | **283,78** | 
 +| **Neto plaća** | **1.375,​92** | **1.375,​92** |
   
- 
-2019 
-  
- 
-Bruto 1 
-  
- 
-1.719,90 
-  
- 
-1.719,90 
-  
- 
-MO 1.stup - 15% 
-  
- 
-257,99 
-  
- 
-257,99 
-  
- 
-MO 2.stup - 5% 
-  
- 
-86,00 
-  
- 
-86,00 
-  
- 
-Ukupno doprinosi iz plaće 
-  
- 
-343,98 
-  
- 
-343,98 
-  
- 
-Osobni odbitak 
-  
- 
-3.800,00 
-  
- 
-3.800,00 
-  
- 
-Oporezivi dohodak 
-  
- 
-0,00 
-  
- 
-0,00 
-  
- 
-Porez 
-  
- 
-0,00 
-  
- 
-0,00 
-  
- 
-Prirez 
-  
- 
-0,00 
-  
- 
-0,00 
-  
- 
-Ukupno porez i prirez 
-  
- 
-0,00 
-  
- 
-0,00 
-  
- 
-Bruto 2 
-  
- 
-2.015,72 
-  
- 
-2.003,68 
-  
- 
-Zdravstveno osiguranje - 15% (2018), 16,5% (2019) 
-  
- 
-257,99 
-  
- 
-283,78 
-  
- 
-Doprinos za zapošljavanje - 1,7% 
-  
- 
-29,24 
-  
- 
-0,00 
-  
- 
-Zaštita na radu - 0,5% 
-  
- 
-8,60 
-  
- 
-0,00 
-  
- 
-Ukupno doprinosi na plaću 
-  
- 
-295,82 
-  
- 
-283,78 
-  
- 
-Neto plaća 
-  
- 
-1.375,92 
-  
- 
-1.375,92 
-  
-  
  
 * iznos minimalne plaće za 2019.g trenutno još nije poznat * iznos minimalne plaće za 2019.g trenutno još nije poznat
   
- 
-  
  
 Nadalje treba prijaviti kućanstvo na mirovinsko i zdravstveno,​ te osiguranu osobu putem propisanih tiskanica (m11-p, tiskanica 1 i m1-p). Nadalje treba prijaviti kućanstvo na mirovinsko i zdravstveno,​ te osiguranu osobu putem propisanih tiskanica (m11-p, tiskanica 1 i m1-p).
  
 Svaki mjesec treba napraviti obračun plaće, izraditi JOPPD obrazac, isplatiti doprinose i neto plaću uz pozive na broj vezane za JOPPD obrazac, te u roku 24 sata od isplate dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi JOPPD obrazac. Svaki mjesec treba napraviti obračun plaće, izraditi JOPPD obrazac, isplatiti doprinose i neto plaću uz pozive na broj vezane za JOPPD obrazac, te u roku 24 sata od isplate dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi JOPPD obrazac.
 +
 +
 +Izvor: https://​www.racunovodja.hr/​33/​zaposljavanje-kucne-pomocnice-uniqueidRCViWTptZHIH5St15ckqvVKSMRECdjAn/?​uri_view_type=4
 +
  
zaposljavanje_kucne_pomocnice.1543244070.txt.gz · Last modified: 2018/11/26 07:54 by gasparovic