User Tools

Site Tools


ulazak_u_sustav_pdv-a_tijekom_godine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ulazak_u_sustav_pdv-a_tijekom_godine [2020/09/18 02:36]
gasparovic
ulazak_u_sustav_pdv-a_tijekom_godine [2020/09/18 02:42] (current)
gasparovic
Line 9: Line 9:
  
  
-Od 1. siječnja 2019 godine, u skladu sa čl. 90. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da vrijednost isporučenih dobara i usluga u svoti većoj od 300.000,00 kn (prag prometa) tijekom godine znači da porezni obveznik treba ući u sustav PDV-a po sili zakona tijekom godine.+Od 1. siječnja 2019 godine, u skladu sa čl. 90. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da vrijednost isporučenih dobara i usluga u svoti većoj od 300.000,00 kn (prag prometa) tijekom godine znači da porezni obveznik treba ući u sustav PDV-a po sili zakona tijekom godine.{{ :​1_ulazak_u_sustav_pdv-a_tijekom_godine.png?​200|}}
  
 Primjerice, ako je poduzetnik ostvario isporuku u svoti većoj od 300.000,00 kn 18. kolovoza 2019. godine, u sustav PDV-a treba ući od 1. rujna 2019. god. O tome treba obavijestiti nadležnu ispostavu PU prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a odnosno obrazac P-PDV, najkasnije do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je obavio isporuke, odnosno u našem primjeru najkasnije do 15. rujna 2019. godine. Primjerice, ako je poduzetnik ostvario isporuku u svoti većoj od 300.000,00 kn 18. kolovoza 2019. godine, u sustav PDV-a treba ući od 1. rujna 2019. god. O tome treba obavijestiti nadležnu ispostavu PU prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a odnosno obrazac P-PDV, najkasnije do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je obavio isporuke, odnosno u našem primjeru najkasnije do 15. rujna 2019. godine.
ulazak_u_sustav_pdv-a_tijekom_godine.1600421816.txt.gz · Last modified: 2020/09/18 02:36 by gasparovic