User Tools

Site Tools


ulazak_u_sustav_pdv-a_tijekom_godine

Ulazak u sustav PDV-a tijekom godine

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Od 1. siječnja 2019 godine, u skladu sa čl. 90. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da vrijednost isporučenih dobara i usluga u svoti većoj od 300.000,00 kn (prag prometa) tijekom godine znači da porezni obveznik treba ući u sustav PDV-a po sili zakona tijekom godine.

Primjerice, ako je poduzetnik ostvario isporuku u svoti većoj od 300.000,00 kn 18. kolovoza 2019. godine, u sustav PDV-a treba ući od 1. rujna 2019. god. O tome treba obavijestiti nadležnu ispostavu PU prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a odnosno obrazac P-PDV, najkasnije do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je obavio isporuke, odnosno u našem primjeru najkasnije do 15. rujna 2019. godine.

Za fizičke osobe, obveznike poreza na dohodak na koje se, samo s motrišta dohotka, primjenjuje tzv. načelo blagajne, za ulazak u sustav PDV-a kriterij je ukupno ostvarena vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga, neovisno o tome je li naplaćena.

Ako je riječ o obrtnicima koji plaćaju porez na dohodak u paušalnoj svoti, a tijekom godine prijeđu prag isporuka u svoti većoj od 300.000,00 kn, ulaze u sustav PDV-a prvi dan u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem su prešli prag. Porez na dohodak više neće plaćati paušalno te će Porezna uprava donijeti rješenje o plaćanju predujmova poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti.

Ulaskom u sustav PDV-a porezni obveznici također trebaju donijeti odluku o tome hoće li biti mjesečni ili tromjesečni obveznici PDV-a, ovisno o tome jesu li u prethodnoj godini ostvarili isporuke veće ili manje od 800.000,00 kn s PDV-om. Bitno je istaknuti, a prema čl. 84. st. 3. Zakona o PDV-u, da porezni obveznici koji obavljaju transakcije unutar EU-a ne mogu biti tromjesečni obveznici neovisno o ostvarenoj vrijednosti isporuka te su mjesečni obveznici. Poduzetnici mogu ući u sustav PDV-a i dobrovoljno tijekom godine. Odluka o dobrovoljnom ulasku u sustav PDV-a, a u skladu s čl. 90 st.3. Zakona o PDV-u , obvezuju ih da trebaju biti obveznici PDV-a sljedeće tri kalendarske godine.

Izvor: https://unija.com/hr/ulazak-u-sustav-pdv-a-tijekom-godine/ <https://unija.com/hr/ulazak-u-sustav-pdv-a-tijekom-godine/>

ulazak_u_sustav_pdv-a_tijekom_godine.txt · Last modified: 2021/11/26 01:09 (external edit)