User Tools

Site Tools


trajanje_otkaznog_roka

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
trajanje_otkaznog_roka [2017/11/24 05:51]
gasparovic
trajanje_otkaznog_roka [2017/11/24 05:51] (current)
gasparovic
Line 12: Line 12:
  
    
-**Provjerite koji je otkazni rok kod poslodavca ovisno o radnom stažu u firmi.**+**Provjerite koji je otkazni rok kod poslodavca ovisno o radnom stažu u firmi.**{{ :​1_trajanje_otkaznog_roka.jpg?​200|}}
  
 **Pitanje;​** **Pitanje;​**
Line 22: Line 22:
 **Odgovor;​** **Odgovor;​**
  
-Sukladno članku 122. Zakona o radu, najmanje trajanje otkaznog roka u slučaju redovitog otkaza ugovora o radu je dva mjeseca za radnika koji je kod istog poslodavca zaposlen barem 5, ali manje od 10 godina. Dakle, u slučaju da redovito otkažete ugovor o radu Vaš otkazni rok bi bio 2 mjeseca. Međutim, ako imate osobito važan razlog, tada sukladno istom članku Zakona o radu, stavku 7., radniku koji redovito otkazuje ugovor o radu, otkazni rok može trajati najviše mjesec dana.     {{ :​1_trajanje_otkaznog_roka.jpg?​200|}}+Sukladno članku 122. Zakona o radu, najmanje trajanje otkaznog roka u slučaju redovitog otkaza ugovora o radu je dva mjeseca za radnika koji je kod istog poslodavca zaposlen barem 5, ali manje od 10 godina. Dakle, u slučaju da redovito otkažete ugovor o radu Vaš otkazni rok bi bio 2 mjeseca. Međutim, ako imate osobito važan razlog, tada sukladno istom članku Zakona o radu, stavku 7., radniku koji redovito otkazuje ugovor o radu, otkazni rok može trajati najviše mjesec dana.     
  
  
trajanje_otkaznog_roka.1511527884.txt.gz · Last modified: 2017/11/24 05:51 by gasparovic