User Tools

Site Tools


trajanje_otkaznog_roka

This is an old revision of the document!


Trajanje otkaznog roka

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Provjerite koji je otkazni rok kod poslodavca ovisno o radnom stažu u firmi.

Pitanje;

Zanima me koliko bi bilo trajanje otkaznog roka u slučaju da dam otkaz kod poslodavca kod kojeg sam stalno zaposlena skoro šest godina?

Može li me poslodavac prisiliti na otkazni rok dulji od mjesec dana? U ugovoru mi piše da obje ugovorene strane mogu redovno ili izvanredno otkazati ugovor uz uvjete propisane Zakonom o radu.

Odgovor;

Sukladno članku 122. Zakona o radu, najmanje trajanje otkaznog roka u slučaju redovitog otkaza ugovora o radu je dva mjeseca za radnika koji je kod istog poslodavca zaposlen barem 5, ali manje od 10 godina. Dakle, u slučaju da redovito otkažete ugovor o radu Vaš otkazni rok bi bio 2 mjeseca. Međutim, ako imate osobito važan razlog, tada sukladno istom članku Zakona o radu, stavku 7., radniku koji redovito otkazuje ugovor o radu, otkazni rok može trajati najviše mjesec dana.

Izvor: https://www.moj-posao.net/Savjet/77222/Trajanje-otkaznog-roka/12/

trajanje_otkaznog_roka.1511527884.txt.gz · Last modified: 2017/11/24 05:51 by gasparovic