User Tools

Site Tools


trajanje_otkaznog_roka

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
trajanje_otkaznog_roka [2017/11/24 05:47]
gasparovic
trajanje_otkaznog_roka [2017/11/24 05:51] (current)
gasparovic
Line 12: Line 12:
  
    
-Provjerite koji je otkazni rok kod poslodavca ovisno o radnom stažu u firmi. +**Provjerite koji je otkazni rok kod poslodavca ovisno o radnom stažu u firmi.**{{ :​1_trajanje_otkaznog_roka.jpg?​200|}}
-Pitanje;+
  
-Zanima me koliko bi bilo trajanje otkaznog roka u slučaju da dam otkaz kod poslodavca kod kojeg sam stalno zaposlena skoro šest godina? Može li me poslodavac prisiliti na otkazni rok dulji od mjesec dana? U ugovoru mi piše da obje ugovorene strane mogu redovno ili izvanredno otkazati ugovor uz uvjete propisane Zakonom o radu. +**Pitanje;**
-Odgovor;+
  
-Sukladno članku 122. Zakona o radu, najmanje ​trajanje otkaznog roka u slučaju ​redovitog otkaza ugovora o radu je dva mjeseca za radnika koji je kod istog poslodavca ​zaposlen barem 5, ali manje od 10 godina. Dakle, u slučaju da redovito otkažete ugovor o radu Vaš otkazni rok bi bio 2 mjeseca. Međutim, ako imate osobito važan razlog, tada sukladno istom članku Zakona o radu, stavku 7., radniku koji redovito otkazuje ugovor o radu, otkazni rok može trajati najviše mjesec dana. +**Zanima me koliko bi bilo trajanje otkaznog roka u slučaju ​da dam otkaz kod poslodavca ​kod kojeg sam stalno zaposlena skoro šest godina?**
  
 +Može li me poslodavac prisiliti na otkazni rok dulji od mjesec dana? U ugovoru mi piše da obje ugovorene strane mogu redovno ili izvanredno otkazati ugovor uz uvjete propisane Zakonom o radu.
  
 +**Odgovor;​**
  
 +Sukladno članku 122. Zakona o radu, najmanje trajanje otkaznog roka u slučaju redovitog otkaza ugovora o radu je dva mjeseca za radnika koji je kod istog poslodavca zaposlen barem 5, ali manje od 10 godina. Dakle, u slučaju da redovito otkažete ugovor o radu Vaš otkazni rok bi bio 2 mjeseca. Međutim, ako imate osobito važan razlog, tada sukladno istom članku Zakona o radu, stavku 7., radniku koji redovito otkazuje ugovor o radu, otkazni rok može trajati najviše mjesec dana.     
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +Izvor: https://​www.moj-posao.net/​Savjet/​77222/​Trajanje-otkaznog-roka/​12/​
trajanje_otkaznog_roka.1511527650.txt.gz · Last modified: 2017/11/24 05:47 by gasparovic