User Tools

Site Tools


sto_treba_sadrzavati_interni_akt_za_potrebe_fiskalizacije_12.12.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Što treba sadržavati interni akt za potrebe fiskalizacije

fiskalizacija-u-hr-prijedlog-zakon-o-fiskalizaciji0-w-610.jpg

Svi obveznici fiskalizacije trebaju na računu iskazati sve podatke iz čl. 9. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u prometu gotovinom(Nar. nov., br. 133/12). Broj računa treba iskazati u tri dijela i to: numerički broj računa, oznaku poslovnog prostora i broj naplatnog uređaja.

Numerički broj računa treba slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru. Neprekinuti numerički redoslijed svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja n, po svakom poslovnom prostoru, odnosno po naplatnom uređaju u poslovnom prostoPrema navedenom primjeru brojevi računa trebaju na dan 1. siječnja 2013. započeti po poslovnim prostorima i po svakom naplatnom uređaju kako slijedi:

Pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora te dodijeljene oznake poslovnih prostora obveznik fiskalizacije treba propisati internim aktom, koji se čuva kod poduzetnika, obveznika fiskalizacije, a predočuje se za potrebe poreznog nadzora.

Primjer internog akta:

Primjer internog akta Trgovačkog društva

Prema navedenom primjeru brojevi računa trebaju na dan 1. siječnja 2013. započeti po poslovnim prostorima i po svakom naplatnom uređaju kako slijedi:

• Jarunska b.b., Zagreb -za prvi naplatni uređaj: 1-PJ1-01 - za drugi naplatni uređaj 1-PJ1-02

• Sesvetska 15, Zagreb -za prvi naplatni uređaj: 1-PJ2-01 -za drugi naplatni uređaj 1-PJ2-02

• Zagrebačka 1, Samobor -za prvi naplatni uređaj: 1-PJ3-01 -za drugi naplatni uređaj 1-PJ3-02

Daljnji slijed računa za poslovni prostor PJ1, Jarunska b.b., za prvi naplatni uređaj će biti: 2PJ1-01 za drugi račun, 3-PJ1-01, za treći račun …. do n-PJ1-01. n predstavlja posljedni izdani račun u tekućoj godini pod 31. prosinca.

Izvor: http://www.rrif.hr/Sto_treba_sadrzavati_interni_akt_za_potrebe_fiskal-912-vijest.html

sto_treba_sadrzavati_interni_akt_za_potrebe_fiskalizacije_12.12.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)