User Tools

Site Tools


sto_je_bolje_obrt_ili_drustvo_s_ogranicenom_odgovornoscu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
sto_je_bolje_obrt_ili_drustvo_s_ogranicenom_odgovornoscu [2009/09/17 05:41]
gasparovic created
sto_je_bolje_obrt_ili_drustvo_s_ogranicenom_odgovornoscu [2014/09/24 06:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Što je bolje? Obrt ili društvo s ograničenom odgovornošću?​ ======
 +
 Prije pokretanja biznisa a pri izradi poslovnog plana budući poduzetnik, pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost radi ostvarivanja dobiti ili dohotka u sklopu financijskog planiranja svakako treba obuhvatiti i porezno planiranje. U praksi taj se aspekt često zanemaruje. Zato ističemo povoljne i nepovoljne porezne učinke koji proizlaze iz izbora društva s ograničenom odgovornošću ili obrta. Prije pokretanja biznisa a pri izradi poslovnog plana budući poduzetnik, pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost radi ostvarivanja dobiti ili dohotka u sklopu financijskog planiranja svakako treba obuhvatiti i porezno planiranje. U praksi taj se aspekt često zanemaruje. Zato ističemo povoljne i nepovoljne porezne učinke koji proizlaze iz izbora društva s ograničenom odgovornošću ili obrta.
  
 Izbor organizacijsko-pravnog oblika poduzeća, a u poreznom smislu poduzeće obuhvaća djelatnost poduzetnika,​ jedna je od osnovnih tehnika planiranja poreza. Na taj način nastoji se legalno smanjiti porezno opterećenje budućeg poduzetničkog pothvata te ostvariti određene porezne uštede, odnosno porezne kredite. Zato ističemo povoljne i nepovoljne porezne učinke koji proizlaze iz izbora društva s ograničenom odgovornošću ili obrta kao osnovnih organizacijsko-pravnih oblika poduzeća u Hrvatskoj. Izbor organizacijsko-pravnog oblika poduzeća, a u poreznom smislu poduzeće obuhvaća djelatnost poduzetnika,​ jedna je od osnovnih tehnika planiranja poreza. Na taj način nastoji se legalno smanjiti porezno opterećenje budućeg poduzetničkog pothvata te ostvariti određene porezne uštede, odnosno porezne kredite. Zato ističemo povoljne i nepovoljne porezne učinke koji proizlaze iz izbora društva s ograničenom odgovornošću ili obrta kao osnovnih organizacijsko-pravnih oblika poduzeća u Hrvatskoj.
  
-Koja je inačica povoljnija?+**Koja je inačica povoljnija?**
  
 U Hrvatskoj trgovačka su društva (d.o.o. je samo jedan oblik trgovačkih društava) prema Zakonu o porezu na dobit obveznici poreza na dobit i vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o računovodstvu,​ a obrtnici su prema Zakonu o porezu na dohodak obveznici poreza na dohodak i vode tzv. jednostavno knjigovodstvo. U Hrvatskoj trgovačka su društva (d.o.o. je samo jedan oblik trgovačkih društava) prema Zakonu o porezu na dobit obveznici poreza na dobit i vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o računovodstvu,​ a obrtnici su prema Zakonu o porezu na dohodak obveznici poreza na dohodak i vode tzv. jednostavno knjigovodstvo.
sto_je_bolje_obrt_ili_drustvo_s_ogranicenom_odgovornoscu.1253191274.txt.gz · Last modified: 2014/09/24 06:38 (external edit)