User Tools

Site Tools


sredisnji_drzavni_portal_-_osnivanje_obrta_gov.hr

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sredisnji_drzavni_portal_-_osnivanje_obrta_gov.hr [2021/04/20 23:15]
gasparovic
sredisnji_drzavni_portal_-_osnivanje_obrta_gov.hr [2021/04/20 23:15] (current)
gasparovic
Line 20: Line 20:
   * slobodni obrt - za obavljanje se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit   * slobodni obrt - za obavljanje se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit
   * vezani obrt - za obavljanje se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti,​ odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit   * vezani obrt - za obavljanje se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti,​ odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit
-  * povlašteni obrt - smije se obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo,​ odnosno drugo nadležno tijelo za određenu djelatnost.{{ :​1_osnivanje_obrta.jpg?​200|}}+  * povlašteni obrt - smije se obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo,​ odnosno drugo nadležno tijelo za određenu djelatnost.{{ :​1_osnivanje_obrta.jpg?​300|}}
  
 **START – online pokretanje poslovanja i za obrtnike** **START – online pokretanje poslovanja i za obrtnike**
sredisnji_drzavni_portal_-_osnivanje_obrta_gov.hr.txt · Last modified: 2021/04/20 23:15 by gasparovic