User Tools

Site Tools


privremena_obustava_naplate_poreza_na_isplate_dividendi_i_udjela_u_dobiti_16.05.2013

Privremena obustava naplate poreza na isplate dividendi i udjela u dobiti

Pitanje:  * Unordered List Item

Obzirom da je Ustavni sud stavio van snage plaćanje predujma na dohodak po osnovi dividende i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji se isplaćuje prilikom isplate dobiti koja je ostvarena do 01. ožujka 2012. do donošenja konačnog rješenja, zanima me što to konkretno znači. Moje tumačenje je da se smiju bez plaćanja poreza na dohodak po odbitku isplatiti sva dobit od 2005. do 2011. godine. Molim Vašu potvrdu moga tumačenja ili vaše obrazloženje i tumačenje Rješenja Ustavnog suda!

Odgovor:

Prema Rješenju Ustavnog suda U-I-4763/2012 i U-I-1342/2013 od 03. travnja 2013. godine (Narodne novine broj 43/2013) “…privremeno se obustavlja izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji Porezne uprave i Ministarstva financija i drugih adresata vezanih uz naplatu poreza na dohodak svim obveznicima poreza na dohodak koji su taj dohodak ostvarili na temelju dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a koja je dividenda ostvarena, odnosno koji udio u dobiti na temelju udjela u kapitalu ostvaren do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak …”.

Prema Mišljenu Ministarstva financija, Središnji ured Porezne uprave broj 011-01/12-01/521 od 16. travnja 2013. godine, a sukladno rješenju Ustavnog suda „… predujam poreza na dohodak ne plaća se po osnovi dividende i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji se isplaćuju iz dobiti koja je ostvarena do 1. ožujka 2012., a sve do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o suglasnosti s Ustavom odredaba toga Zakona…“.

Prema odredbama članka 68. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak koji je bio na snazi do 29. veljače 2012. godine (Narodne novine broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11) „…iznimno se dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine, a isplaćuju se nakon početka primjene toga Zakona, oporezuju se kao predujam poreza po stopi od 12%…“.

Prema odredbama članka 16. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 22/12) „…članak 7. toga Zakona primjenjuje se na sve primitke od dividendi i udjela u dobiti, koji se isplaćuju od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, osim na dividende i udjele u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni do 31. prosinca 2000. bez obzira kada se isplaćuju…“.

Prema mom razumijevanju iz navedenog proizlazi da se privremeno obustavlja plaćanje predujma poreza na dohodak od kapitala na dividende i udjele u dobiti ostvarene od 01. siječnja 2001. do zaključno 29. veljače 2012. godine.

No skrećem pozornost da Rješenje Ustavnog suda nije konačno i tek kada se te zakonske odredbe Rješenjem Ustavnog suda ukinu ili se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak promijene odredbe članka 30. ili članka 68., moći će se sa sigurnošću isplaćivati dividenda i udio u dobitku bez obračuna i plaćanja poreza i prireza.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor: http://www.racunovodja.hr/privremena-obustava-naplate-poreza-na-isplate-dividendi-i-udjela-u-dobiti-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpO7K54h2ojiK/

privremena_obustava_naplate_poreza_na_isplate_dividendi_i_udjela_u_dobiti_16.05.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)