User Tools

Site Tools


porezne_olaksice_za_sportase

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
porezne_olaksice_za_sportase [2021/04/20 00:26]
gasparovic
porezne_olaksice_za_sportase [2021/04/20 00:29] (current)
gasparovic
Line 16: Line 16:
  
   * oni koji se ne smatraju dohotkom sukladno članku 8., stavku 1., točci 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16)   * oni koji se ne smatraju dohotkom sukladno članku 8., stavku 1., točci 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16)
-  * oni na koje se ne plaća porez na dohodak odnosno na koje se primjenjuje porezno oslobođenje sukladno članku 9 stavku 1., točkama 16. i 17. Zakona o porezu na dohodak.+  * oni na koje se ne plaća porez na dohodak odnosno na koje se primjenjuje porezno oslobođenje sukladno članku 9 stavku 1., točkama 16. i 17. Zakona o porezu na dohodak.{{ :​1_porezne_olaksice_za_sportase.jpg?​200|}}
  
 **Nagrade koje se ne smatraju dohotkom** **Nagrade koje se ne smatraju dohotkom**
porezne_olaksice_za_sportase.txt · Last modified: 2021/04/20 00:29 by gasparovic