User Tools

Site Tools


porez_na_promet_nekretnina_-_sredisnji_drzavni_portal

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
porez_na_promet_nekretnina_-_sredisnji_drzavni_portal [2021/04/19 23:56]
gasparovic
porez_na_promet_nekretnina_-_sredisnji_drzavni_portal [2021/04/20 00:05] (current)
gasparovic
Line 13: Line 13:
 Ako ste kupili, naslijedili ili na bilo koji drugi način stekli nekretninu (građevinu ili zemljište) kad se na takvo stjecanje ne plaća porez na dodanu vrijednost (PDV) obveznik ste poreza na promet nekretnina. Stopa poreza iznosi tri posto od tržišne vrijednosti nekretnine u trenutku njezina stjecanja. Ako ste kupili, naslijedili ili na bilo koji drugi način stekli nekretninu (građevinu ili zemljište) kad se na takvo stjecanje ne plaća porez na dodanu vrijednost (PDV) obveznik ste poreza na promet nekretnina. Stopa poreza iznosi tri posto od tržišne vrijednosti nekretnine u trenutku njezina stjecanja.
  
-Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze.+Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze.{{ :​1_porez_na_promet_nekretnina_.jpg?​200|}}
  
 **Plaćanja PDV-a, između ostalog, oslobođena je:** **Plaćanja PDV-a, između ostalog, oslobođena je:**
porez_na_promet_nekretnina_-_sredisnji_drzavni_portal.txt · Last modified: 2021/04/20 00:05 by gasparovic